skip to Main Content
Menu
ህግደፍ ንመስሪሒ ሰላም ኤርትራን -ኢትዮጵያን ከውሕስ ሕጋዊ ብቅዓት የብሉን ።

ህግደፍ ንመስሪሒ ሰላም ኤርትራን -ኢትዮጵያን ከውሕስ ሕጋዊ ብቅዓት የብሉን ።

       ህግደፍ ንመስሪሒ ሰላም ኤርትራን -ኢትዮጵያን ከውሕስ ሕጋዊ ብቅዓት የብሉን ።

               ክብሮም ግረነት

              9/24/2018              

                      ዶብ ክጥዒ ይገበረሉ ዝብሉ ጠለባት ካብ ህዝቢ ይስምዑ ኣለዉ ። እዚ ከኣ እቲ ዋሕዚ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ብህግደፍ ተገፊዖም ዝጸንሑ ዶብ ምስ ተኸፍተ ነዚ ሓጻር ዕድል ተጠቂሞም ካብዚ ገፋዒ ጉጅለ ህግደፍ ሰደት ስለ ዝመረጹ እዮም ። ህግደፍ ንመስሪሕ ሰላም ኤርትራ-ኢትዮጵያን  ብድልየቱ ዘይኮነስ ብኻልኦት ሃገራት ተገዲዱ ዝኣቶዎ ይመስል ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት  ዘሎ ናይ ፖለቲካን ቁጠባን ዝዛመድ ኣይኮነንን ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፓርላማ ዘለዎ ፍትሕን ዲሞክራስን ከምኡ እውን መሰላት ወዲ ሰብ ንምክባር ዝቓለስን ናይ ህዝቡ ድጋፍ ዘለዎ ክኽወን እንከሎ ፣ ጉጂለ ህግደፍ ህዝቢ ዘይመረጾ ብውንታ ናይ ሓደ ውልቀ መላኪ ዝምራሕ እዩ ፣ ህግደፍ ኩሉ መሰላት ወዲ ስብ ዝገፈፈ ፣ ቅዋም ዝመሓደረሉ ዘይብሉን ፣ሓጋጊ ባይቶ ይኹን ነጻ ትካላት ፍርዲ ስለ ዘይውንን ኩሉ መንግስትዊ ትካላዊ ኣሰራርሕ ድከቱ ዝሰተየ ጉጂለ ስለ ዝኮነ ፣ እቲ ሰላም ክቅጽልን ክዕወትን ነባሪ ኽከውን እንተኾይኑ ህግደፋውያን ባልጃታቶም ጥርኒፎም ኣብ ደስ ዝበሎም ዓዲ ክኸዱ እቶም መሻርክቲ ዝብሃሉ ሃገራት ተጽዕና ክገብሩሎም ኣሎዎም ።

ብድሕሪ እዚ እቲ ብህዝቢ ተሳታፍነት ዝጸድቀ ቅዋም ተግባርዊ ይኽውን ክሳብ ሽዑ ግን ኤትዮጵያ ብግዜያውነት ወደባት ኤርትራ ክጥቀም ክግበር ይክኣል ። ህግደፍ ግን ካባዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጽሞ ዝጸንሔ ገብናት መሕብኢ ሰለ ዘይብሉ እታ እተዋጽኦ ንኤርትራ ናብ ሓደ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ቀይሩ ከም ራእሲ ኣስፍሃ ወልድሚካኤል ናብ ኣዋሳ ተዓቛቡ ክነብር ዝመረጸ ይመስል  ክሳብ ሕጂ ብወገን ህግደፍ ተወሲዶም ዘለዉ ስጉምትታት ፍርቂ ሃገር ነቶም ዝይዳ ገንዘብ ዝክፈሉዎ ኣዕራብ ሸይጡ ከም ዘሎ ዘይተረድኣና ብዙሓት ኣሎና ። ካብዚ ውልቀ መላኺ ዝወጹ ቓላት ተመሪጾም ብግቡእ ዝተቀርጹ ነቲ ዝድለ ዕላማ ክሃርሙ ዝብሃሉ እዮም ። እቶም ክትሽፉኑሉ ነቲ ዝተዛረቦ ብታሓጓስ ስሚዒታዊ ኮይኑ ነይሩ እትብሉ ፣ ስሱዕ ኣብ ህወቱ ዝምነዮን ዝሓልሞን ዝነበረ ብዘይተጸብዮ ኩነታት ጉሁድ ኮይኑ ስለ ዝረኣየ ብታሕጓስ ክቆጻጸር ስለ ዘይከኣለ ጥራሕ እዩ ።  

                      እዚ ሕጂ ዘሎናዮ ኩነታት ኣብ 50ታት ዝነበረ ናይ ኣንድነት ማሕበርን፣ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ህሞት ዝመስል ዘይኮነስ፣ እዩ እንተ በልኩ ካብ ሓቂ ዝረሓቅኩ ኣይመስለንን ። እዚ ውልቀ መላኺ  መራሕ ጉጂለ ህግደፍ ን17 ዓመተታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ከይወጸ ዶብ ክይተሓንጸጸ ሰላም ኣይገብርን ክብል ስለ ዝጸንሔ ፣ኣሸሓት መንእሰያት ጉዱድ ኣገልግሎት መሪሩዎም ኣብ ፍቅዶ ምድረ በዳን ቀላያትን ከም ባረዩ ክሽየጡን ክጥሕሉን ዘይሰምዔን ዘይረኣየን ኣሎና ዲዩ ?

                      ከም ህዝቢ ክንርድኦ ዘሎና መራሕ ህግደፍ፣ ዶ. ዐቢይ ኣስመራ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ዝበሎ  “ ነዚ ናይ ዶ. ዐቢይ ዑዳት ዘደንጎናሉ ምክንያት ይብል ፣ ህዝቢ ምእንቲ ክዳሎ! ፡ እዚ ማለት ንኩሉ ምምሕዳራት ከተማ ኣስመራን ከባቢኡን ፣ ብትእዛዝ ኣልባሳት ከይተረፈ ተገሊጹሉ ብግዲ ኣብ ኣዳባባይ ክወጽእ ተገይሩ ። እቲ ኩሉና ዝሰምዓናዮ ከኣ ፡ “እነሄልኩም ህዝቢ ዘገደዶ ዘይብሉ ብነጻ ድልየቱ ይገለጽ ኣሎ ክብል ተሰሚዑ “ ብነጻ ህዝቢ ድልየቱ ክገልጽ እንተደሊኻ ሃገራዊ ምርጫ ዘይትገብር እሞ ፣ ድልየት ህዝቢ ከኣ ምረኣኻ ።እዚ ዘረባ እዚ ማለት ህዝቢ ብድልየቱ ሓደ ኮይና ተደሚርና እናበለ ካብ ደረፈ ፡ ኣነ እንታይ ኣሎኒ ህዝቢ ዝደለዮ ይገበር ኣሎኩ ክብል ስለ ዝደለዮ እዩ ። ኣብ ዘመነ ዓደይ ዓደይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ከፍቱ ብለይቲ ነዚ ኩሉ ዝባን ከበሳ ጅዲድ ክዕድል ይሓድር ነይሩ ። እዚ ሽፍት ጉጅለ ከ ብዘይካ ምስራቅ ሃብቲ ሃገር ፣ ምሻጥን ምቅታልን ሰደትን እንታይ ዘበርከቶ ኣሎዎ ?

                      እዚ ወልቀ መላኪ  እዚ ኣብ ኣዋሳ ከይዱ እውን “ ኣነ ስልጣን ንዓኻ ኣረኪበኻ ኣሎኩ ፣ ድሕሪ ሕጂ ንስኻ እካ ትመርሓና ክብልን ልቡ ክሃርምን ቀባሕባሕ ክብልን ዝተዓዘበ ኤርትራዊ ዘይጎሃየን ዘይሓዘንን የለን ። ወሲኩ እውን “ ሓንቲ ኣይከሰርናን “ ክብል እንከሎ ፣ እቲ መልእክቲ ሕጂ እውን ድሓን እኩም እታ ዝከደትኩም ኤርትራ መሊሰልኩም ኣሎኩ እዩ ዝብሎም ዘሎ ፣እምበር ንሕና ኤርትራውያን ደኣ መስዋእቲ ዘይከፈለት ስድራ ቤት ኣላትና ድያ?  ስለዚ እዚ ቓላት እዚ ብሃውሪ ዘውጸኦ ዘይኮነስ ብቅዲ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ።

                      ኤርትራ ክልል ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ፡ ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር እየ ። ስለዚ ዝምድና ኤርትራ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ምስ ክልላት ትግራይ ይኩን ኣምሓራ ወይ ኦሮሞ ኣይኮነትን ። መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ኤርትራ በጺሖም ምስ መራሕ ህግደፍ  ድሕሪ ምርካቦም ፣ በወገኖም ክልል ኣምሓራ ክበጽሕ ከም ዝዓደምዎን ንሱ እውን ነቲ ዕድሜ ስለ እተቀበሎ ምቅርራባት ይገብሩ ከምዘለዉ ይፍለጥ ። እዚ እውን ሓደ መርኣያ ንልዑላዊት ኤርትራ ዘሕቅቅን ዘፍርስን ተግባር ፕሮትኮል ዘይሓለወ ሕሱር ተበግሶ እዩ። ካብዚ ከ እንታይ ንምሃር ? እንተኮነ ካብ ክልል ትግራይ ድሕሩ ዝመጽእ ዘሎ ሓበሬታ ግን እቶም ካብ ክልል  ትግራይ ዝመጹ ዘለዉ ፣ ወክልቲ ክልል ዘይኮነስ ህፍታማት ወነንቲ ርእሰማል ምዃኖም እዪ ዝግለጽ ዘሎ ። ኣዚ ከኣ ፕሮቶኮል ዘሓለወ ኮይኑ ፣ መርኣያ መርገጽ ህዝቢ ትግራይ ንልዑላዊት ሃገረ ኤርትራ ዘረጋግጽ እዩ ። ክልል ትግራይ ከምዚ ስጉምቲ እዚ ምውሳዳ ወብሳይታት ህግደፍ ግን ኣይተሓጎሳን

                      ዓ ሰ ብ ፣   

                      ዓይኑ ኣውጺኡ ንሓው ወይ ሓፍቱ  ወይ እውን ንካልእ ሂቢ ዝብሉ ኣይሰምዕኩን። ዓሰብ ከኣ ዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ እያ ። እንተኮነ እዚ ውልቀ መላኪ እዚ ንሕቡራት እማራት ዓረብ ሸይጥዋ እንተበልና እቶም መረጋገጺ ዝኾኑና ብዙሓት ጭብጥታት ኣሎው   ካብዚ ተበጊስና ከም ህዝቢ ክንቓወም ክንእውን ክነፍሽሎን ግቡእና እዩ  ።ከም እተዝክሩዎ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ወራር ኢትዮጵያ እውን ንሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ዓሰብ ግደፍዋ ኢሉ ኣዚዙ ሰብን ንብረተን ክሳብ ባጽዕ ዝበጽሑ ነይሮም እዮም ። እንት ኮነ ብሰላ እቶም ሞዑታት ተጋደልቲ ንወራር ኢትዮጵያ ኣምኪኖም ዓሰብ ኤርትራዊት ኮይና ክትቅጽል ገይሮም ።

                      ድሕሪ እዚ ኩሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያን እማራት ዓረብን መትረብ ሻምብቆ ካብ ዓሰብ ንኣዲስ ኣባባ ክሰርሑ ምዃኖም ውዑል ተፈራሪምም ። ኣብዚ ስምምዕ እዚ ኤርትራ እታ ወናኒት መሬት ዘይምስታፋ ወድብ ዓሰብን ከባቢኡን ሸይጥዎ ምዃኑ ዝገልጽ ጭቡጥ መረጋገጺ እዩ። እቲ ውዑል ብዕሊ ከይተገልጸ ቀ.ሚ ዐቢይ ኢትዮጵያ ሓደ ሓያል ሓይሊ ባሕሪ ክትምስርት እያ  ክብል ገሊጹ ነይሩ ። ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ከ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ምንታይ ኣድለየ ዝብልና ነርና ። ድሕሪ እቲ ውዑል ዕላዊ ምዃኑ ከኣ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ተሰልጥን ከምዘሎ ተሓቢሩና ። ስለዚ እቶም ኣጥባት ኣዳታትን ዝቆርጹ ዝነብሩ ጦር ሰራዊት እንድገና ኣብ መሪትና ክሰፍሩ ድዮም ? እሞ ከ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ትጽበ ኣሎኻ ።  ብሓጺሩ እዚ መራሕ ጉጂለ ህግደፍ  ንወደብ ዓሰብ ክምቲ ናይ ይሁዳ ብ30 ዳላር ሸይጥዋ ኣሎ።

                      ህግደፍ ኣብ ፖለቲካዊ ይኩን ቀጠባውን ፖሊሲታቱ ለውጢ ክገበር ዝጽበ ዓሻ ጥራሕ እዩ ። ህግደፍ ኣብ ስልጣኑ ክጸኒሕ ንኤርትራ ኣብ እቶን ሓዊ ቀይሩዋ ጽኒሑ ። ሕጂ ነቲ እቶን ክፊቱዎ ህዝቢ ከኣ ክሃድም ጀሚሩ ኣሎ ። እዚ ከኣ ሓደ ካብ ውጥናቱ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ከዳክም ዝጥቀመሉ ኮይኑ እንተ ንጥቅሙ ዘይውዕል ኾይኑ ኣብ ሓጺር ግዜ ዶብ ክዓጹ እዩ ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ሰላም ስለ ዝረኸበ መጀመርያ ክሕጎስ ባህሪያዊ እዩ ። ጽኒሑ ግን እቲ ሆይሆይታ ምስ ወድኤ ዝከዶ ዘሎ ጎዳና መንነቱን ልዑላውነትን ይሕደግ ከምዘሎ ኣብ ዝበርሃሉ ነዚ ሽፍታ ጉጂለ ክመዓቶ ምዃኑ ጥርጥር የለን ። ሽዑ ገሊኦም ኣብ ጉዶጉድ ገሊኦም ከኣ ኣብ ቱቦታት ዓሰብ -ኣዲስ ክሕብኡ ክፍትኑ እዮም ።   

                      ለበዋ ንህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ  

                      ኣሕዋትና ተጋሩ ከም ጎሮቤት ኣብ ዝሓለፈ ብዙሓት ኤርትራውያን ሰደታኛታ ተቀቢልኹም ከም ዝጽንሓኹም ይፍለጥ ። በዚ ከኣ ነምስግነኩም ።እዚ ሕጂ ዝመጸኩም ዘሎ ግን ሰደተኛ ኣይኮነንን ። ተደሚርና ሓደ ኮይና ስለ ዝተባህለ፣ እቲ ምድማር እውን ከይተረዶኦ ፣ ናብ ካልእ ሃገር ዝኮነት ኢትዮጵያ  ዝፈልስ ዘሎ እዩ ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽፍታ ጉጂለ እንታይ ዓይነት ሰብ ምኳኑ ካብ ዝኮነ ሰብ ንላዕሊ ንስኩም ስለ እትፍልጥዎ ዘገርመኩም ክኽውን ኣይግባእን ። እቶም ትሕቲ ዕድሜ ዝኮኑ ቆሉዑት ኣብ ዓዲ ግራት ይኩን መቀለ ወይ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ምድቓስ ካብ ምስ ህግደፍ ምንባር ፣ሓርነት ስለ ዝመረጹ እዮም ። ብወገን ክልላዊ መንግስትኩም ሰብኣዊ ሓልዮት ክፍለዮም የብሉን።

                      ንዝኮነ ግዜ ኣሎዎ ከም ዝብሃል ፣ እዚ ግዜእዚ እውን ክሓልፍ እዩ ። ንደቂ ሰባት ክስደዱ ካብ ዘገድድዎም ምክንታት ፣ ሰላም ምስኣን ፣ ኹናት ,  ድርቅን ስራሕ ምስኣን፣ ጥሜት ፣ እዚኣም እቶም ቀንዶም እዮም ። ስለዚ ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዶብ ስለ እተክፍተ ብጭቆናን ስራሕ ምስኣንን ስለ እትሳቀዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ሓሰቦኣ ኣብ ዘየድሊ ባህሊ ዝዝምብላ ኣይሰኣናን እየን።  ካብኡ ሓሊፈን እውን ንውሽጢ ሃገር ይሓልፋ ኣለዋ ዝብሃል ስክፍታ ኣብ ቦትኡ ኾይኑ ፣ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ክሳብ 1991 ብተዛማዲ ከምኡ እዩ ነይሩ እንተ ተባህለ ምግናን ኣይኮነንን ፣ናይ ትማሊ ጉዳይ እዩ ። እቲ ጉዳይ ሰላምን ስራሕ ምርካብ እዩ ዝፈትሖ ።

                      ኣብ መወዳእታ

                      እተኻይድዎ ዘሎኩም መበል 13 ውድባዊ ግባኤኩም ብዓወት ክዛዘም ይምየነትልኩም ። ነቲ ብመትከል እትምኑዎ ልዑላዊነት ህዝብን መሬትን ኤርትራ ደጊምኩም ኣራጋግጹሎም !

   

                     

                     

                       

                     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top