Main Menu

ለውጢ

 ለውጢ

    ሂወት ወይ  ህልውና  ኩሉሳዕ  ብለውጥን  ኣብ  ለውጥን ኢዩ  ዝነብር።  ዋላ  እቲ  ከም  ልምዲ ደረቅ ተባሂሉ  ከም  ኣብነት  ናይ  ዘይልወጥ  ህልውና  ዝግለጽ  ነገር    ካብ  ሓደ  ትሕዝቶን  መልክዕን   ብካልእ  ናይ  ለውጢ  ባህርያዊ  ሕጊ ተገዚኡ  ኢዩ  ዝረአ።  ገለ  ገለ  ተንተንቲ  ዘየድሊ  ምዕባለ  ከጓንፎም  ከሎ ንለውጢ  ኣሉታውን  ኣወንታውን  ኢሎም  ክገልጽዎ  ይስምዑ።  እዚ  ትንተና  እዚ  ግን  ቅኑዕ  ኣይኮነን።  እቲ  ምንታይሲ  ወዲ ሰብ ንኣሉታዊ  ውጽኢት  ገምጊሙ  ክሓልፎ  እምበር  ኣሜን  ኢሉ  ስለዘይቅበሎን ለውጢውን ብናይ  ውሱን  እዋን  ተረኽቦ  ዝግለጽ  ስለዘይኮነን እንታይ  ደኣ  ናይ  ባህርያዊ  ሕጊ  መስርሕ  ስለዝኾነን ለውጢ  ንትጽቢት  ዝግበረሉ  ኣወንታ  ጥራይ  ዝገልጽ ኣምር  ኢዩ  እንተተባህለ  ካብ  ሓቂ  ዝረሓቀ  ኣይኮነን።  ስለዝኾነ  ከኣዩ  እቲ  ናይ  ዓለምና  ዝሓየለት  ሃገረ  ኣመሪካ  ፕረዚደንት  ነበር  ባራክ  ኦባማ  ኣብቲ  ናይ  ፈለማ    ምርጫ  ክወዳደር  ከሎ  ንለውጢ  ከም  ንኣወንታ   ጥራይ  ዝውክል  ኣምር  ወሲዱ   “ለውጢ  ንምገብ”  ለውጢ  ነተንፍስ”  ለውጢ  ንለብስ” …….ወዘተ  እናበለ  ኣብቲ  ዝዓበየ  ናይ  ምርጫ  ጎስጓስ   ኣርምኡን  ጭሩሑኡን   “Change  we  need” እናበል  ዝጭድር    ዝነበረ።  እቲ  ጭርሖ  እቲ ብክኢላታት ተመርሚሩ  ዝዝውተር  ኢዩ። ስለዚ  ከም  ኣብነት  ዝቀረብ።

    ንሕና  ኤርትራውያን እውን ንለውጢ  ከም  ነባሪ  መስርሕ  ተረዲእና  ኣብ  ዑና  ናይዚ  ትጽቢት  ዘይገበርናሉ    ንሃገርና  ኣብ  ሓደጋ  ኣውዲቁ  ዝርከብ ኣረመናዊ  መንግስቲ  ህግደፍ ብሕገ-መንግስታዊ  ደሞክራሲ  ዘመሓድር  ፍትሓዊ   ስርዓት ንምምስራት  ኣብ  ቃልሲ  ንርከብ  ዘለና።  ከም  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ   ናብዚ  ዕላማ  ዚ  ዘብጸሓና  ከኣ  ካብዚ  ዘለናዮ  ናይ  በበይንና  ክውንነት ስሙር  ናይ  ሓድነት ለውጢ  ሓዲሽ  ሃለዋት ኢዩ ዘድልየና  ዘሎ።  ዝጽበየና  ዘሎ  ዕማም    ፍጹም  ውድባውን  ፖሊቲካውን  ሓድነት ወይ  ብዝሓ-ሰልፋዊ   ሕጊ  ደሞክራሲ  ከም  ዳኛ  ኮይኑ  ብይን  ዝህበሉ  ሓድነት ኢዩ ። ሓድነትና  ክነረጋግጾ ዘለና ብናይ  ተፈጥሮና  ሕጊ እንሕተተሉ  ግደታ  ኢዩ።  ብዘይኩኡ  ድማ  ፍጹም  ካልእ  መዋጽኦ  የብልናን።

     ኣብዚ  እዋን ዚ  ናይ  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ውድባት  ሰልፍታት  ምንቅስቃሳት  በርገሳውያን  ማሕበራት ውልቀ-ሰባት ንለውጢ  ኣብ  ባዕልኻ  ከም  ዝትግበር  ኣምር  ተገንዚቦም  ነዚ  ሓደገኛ ስርዓት  ህግደፍ    ንምልጋስ  ብሓባር  ዘስሮሖም  ባይታ  ሓድነት  ከረጋግጹ  ሕርኰትኰት  ይብሉ  ኣለዉ።

    ገለ  ካብዞም  ዕዉታት   ኮይኖም  ዝወጹ ጻዕርታት  ሓድነት  ቕድሚ  ሰሙን  ኣቢሉ  ኣብ  መንጎ   ሰለስተ  ሓይልታት  ማለት  ሰደህኤን  መድረኽ  ንሃገራዊ  ዘተን  ኤርትራዊ  ምንቅስቃስ  ንፍትሕን  ዝተረጋገጸ ሓድነት  ኢዩ።   እዚ  ሓድነት  እዚ  ካብ  ባዶ ዝተረኽበ  ሓድነት  ኣይኮነን የግዳስ  ውጽኢት  ናይቲ  ንሃገርና  ከንጸላልዋ  ዝርከብ  ሓደጋ  ኣብ  ግምት  ካብ  ዘእተወ  ሓቀኛ  ናይ  ሰለስቲኦም  ሸነኻት ድሌት  ሓድነትን  ንነዊሕ  ግዜ  ከካይድዎ  ዝጸንሑ  ከቢድ  ጸዓትን  ኢዩ።  ብፍላይ  ከኣ   መድረኽ ናይ  ኩለን  ውድባት: ሰልፍታት: ምንቅስቃሳት  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ሓድነት  ከረጋግጽ  ን7  ዓመት  ዝተፈላለዩ መጋባእያታት  እናኣዳለወ  ሰሪሑ  ኢዩ።

         ዕላማን  ተልእኾን  ናይ ሰለስቲአን  ሓይልታት  ሓድነት  ስለዝነበረ  ከኣ  ኣብ  ምምስራት  ሓድነት  ንዲሞክራስያዊ  ለውጢ (ሓ.ደ.ለ)  UDC  ብግብሪ  ፈጺምሞ።  ተልእኾ ሓድነቶም  በዚ  ናይ UDC  ናይ  ሓድነት  ኣስተዋጽኦ  ዘብቅዕ  ኣይኮነን። ዘካየድዎ  ሓድነታዊ  ቃልሲ  ኣብ  ኣእምሮ  ሰባት ህያው  ከም  ምዃኑ  መጠን  ኣብ  መስርሕ  ዝስዕብ  ናይ  ሓድነት  ፍረውን  ቀጻሊ  ግደ  ክህልዎ ኢዩ።  በዚ  ኣጋጣሚ  ንኹሎም  ኣባላት  UDC ን ኣባላት  ንዘይኮኑን  ግን   UDC   ህያው  ክኸውን  ዝጸዓቱ  ኣባላት  መድረኽ  ንሃገራዊ  ዘተ   ዝነበሩን በዚ   ውጽኢት  ፍረ  ቃልሶም  ዝኾነ  ሓድነት  UDC ክምጎሱ ይግቦኦም  ኢዩ።

      ከም  ኣባላት  UDC  ዘመዝገብናዮ  ሓድነት  ኣብነታዊ  ሓድነት  ኢዩ  ኢልና  እንምከሓሉ    ዘይኮነስ ናብቲ  ናይ  ኩሉ  ደምበ  ደለይቲ  ብሓባር  ዘስራሓና  ጽላል  ናብ  ምብጻሕ  ክንጽዕት  ዝያዳ  ሓላፍነት  ዘሰክመና  ኢዩ። እወ ብርግጽ  ነቲ  ኩልና  ከነማዕድዎ  እንርከብ ናይ  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ሓባራዊ  ጽላል  ምስ  እነቅውም  ኢና  ከኣ  ከም  ኤርትራውያ  ሰልፍታት  ብንጽል  ኮነ  ብሓባር  ለውጢ  ኮነ  ኣብነታዊ  ሓድነት  ኣመዝጊብና  ክንብል  ንኽእል።

             ክብርን  መጎስን  ንሰማእታት  ኤርትራ

                  ኣቡ  ያረድ

                     31/8/2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *