Main Menu

ሓጺር ዜናዊ ጸብጻብ ሃገረ ሱዳን

ሓጺር ዜናዊ ጸብጻብ ሃገረ ሱዳን

ኣብ ሱዳን ንኩሉ መዳያዊ ለውጢ ማለት ፍትሒ ደሞክራሲ መሰል ህዝቢ ይኽበር መነባብሮ ህዝቢ ይመሓየሽ ብልሽውና ይወገድ ስልጣን ንህዝቢ ይረከብ …..ወዘተ ብዝብል ጠለባት ን4 ወርሒ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጸኒሑ። መንግስቲ ዑመር ኣልበሺር ነቲ ተደጋጋሚ ጠለባት ህዝቢ ጸጥታዊ ፍታሕ ክረኽበሉ ጥራይ ኢዩ ክፍትን ጸኒሑ። ይኹን እምበር ህዝቢ ሱዳን ብሓፈሻ መንእሰያት ሱዳን ድማ ብፍላይ ኣብ ኩሉ ኩርዓት እታ ሃገር   ሰላማዊ ሰልፍታት ብምቅጻል ካብ ዕለት 8/4/2019 ክሳብ ዕለት 10/4/2019ን ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ማእከላይ ወተሃደራዊ መደበር ዕጡቃት ሓይልታት ሰላዊት ሱዳን ኣኽቢቦም ንክልተ መዓልቲ ኣድማ ብምክያድ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደው ኢሉ ሃገር ንምድሓን ኣድላዪ ስጉምቲ ክወስድ ብቀጻሊ   ጠለባቶምን ምሕጽንቶኦምን ቀጺሎም። ከም ውጽኢቱ ዕጡቃት ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ንጠለባት ህዝቦም ብምስማዕ ብምውህሃድ ትካላት ዕጡቃት ሓይልታት ሰራዊትን ፖሊስን ሃገራዊ ጸጥታን ናይ ሱዳን ብዕለት 10/4/2019 ፕረዚደንት ዑመር ሓሰን ኣልበሺር ካብ ስልጣን ብምልጋስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት ሱዳን ተኣሲሩ። ሰልፈኛታት ነዚ   ናይ ዑመር ኣልበሺር ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ስጉምቲ ከም ኣወንታዊ ስጉምቲ ድሕሪ ምቅባል ስልጣን ናብ ዋንኡ ዝኾነ ህዝቢ ናይ ምስግጋር ዕማም ክሳብ ዝጅመር ኣድማን ሰላማዊ ሰልፍን ቀጻሊ ኢዩ ኢሎም ኣዊጆም።

   ብዕለት 10-4-2019 ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ጀነራል ቢን ዖፍ ሰራዊትን ፖሊስን ሃገራዊ ጸጥታን ንድሌታት ህዝቢ ንምምላስ ካብ ዝገለጾም ገለ ውሳኔታት ንስይቲ ዘቅረቦ ኣዋጅ   ነዞም ዝስዕቡ ገሊጹ።

 1/ ንርኢ እቲ ጸገም ህዝቢ ዘይሰምዕ ፕረዚደንት ነበር ዑመር በሺር ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሰራዊት  ኣቲዩ።

2/ ካብ ሰራዊትን ፖሊስን ሃገታዊ ጸይታን   ኣነ ቢን ዖፍ ዝኣበወንበሩ ወተሃደራዊ ባይቶ ቆይሙ።

3/ ናይ ዑመት በሺር ፕረዚደንታዊ ትካላት ፈሪሱ

4/ ባይቶ ሚኒስትሪታት ፈሪሱ

5/ ሃገራዊ ባይቶ ፈሪሱ

6/ ኣውራጃዊ ናይ /states/ ባይቶታትን ቦታውያን መንግስታትን ፈሪሶም

7/ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ መሰጋገሪ መንግስቲ ን2 ዓመት ኢሉ።

8/ ን3 ወርሒ ሰዓት ሕላፍ ኣዊጁ

9/ ናይ 2005 ሕገ-መንግስቲ ኣደስኪልናዮ……ወዘተ ዝሓዘ መግለጺ ኣዊጁ።

   ድሕሪዚ ኣዋጅ ሰልፈኛታት መንእሰያት ሱዳን ሕቶና ነዚ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ መንግስቲ ንምቋም ኣይነበረን ስልጣን ንሲቪል ክርከብ ኣለዎ እዚ ዝቆመ ባይቶ ግልባጥ ገጽ ናይ ዑመር በሺር ስርዓት ኢዩ ኢሎም ብዝያዳ ናብ ሜዳታት ርእሲ ከተሞኦም ካርቱም ንኣማእት ኣሸሓት ውሒዞም ንማእከላይ መደበር ዕጡቃት ሱዳን ከቢቦም ብምሓዝ ነታ ከተማ ብዘንቀጥቅጥ ማዕበል ነዲሮም ተቃውሞኦም ገሊጾም።   ሃገር ዳግም ኣብ ናይ ሻቅሎት ምልክት ሕቶ ኣትያ።

   ይኹን እምበር ኣቦ መንበር ፖሊቲካዊ ሽማግለ ኣብ ሓዲሽ   ወተሃደራዊ ጀነራል ዑመር ኣዘን ኣልዓብዲን   ብዕለት 12-4-2019 ምስ ማዕከናት ዜና ሱዳን ኣብ ዝገብሮ ዋዕላ ተስፋ ዝህብ ስለዝነበረ እቲ ኩነታት ናይ ምህዳእ ኣንፈት ሒዙ ይርከብ ኣሎ።

   ጀነራል ዑመር ኣዘን ኣልዓብዲን ንሕና ኣባላት ሰታዊት ሱዳን ከምቲ ንስኹም በብውልቀ ዘለኩም ድሌት ናሕናውን በብውልቀና: እንድግፎ: እንጻረሮ : እንብህጎ……ወዘተ ነሩናን ኣሎናን። ሰታዊትን ፖሊስን ጸጥታን ፍሉይ ናይ ቅልጡፍ ዕማም( ኣደዓም ኣሰሪዕ) ኣካላትን ናብዚ በጺሕናዮ ዘሎና ክንበጽሕ ድሕሪ ክንደይ ናይ ነዊሕ ውረድ ደይብን ምርድዳእን ዝበጻሕናዮ ኢዩ። ስለዚ ንሕና ከም ትካል ንህዝብን ሃገርን ነገልግል ኢና ኢሉ ነዚ ዝስዕብ ወሲኹ ገሊጹ፡

1/ ዝገበርናዮ ኩደታ ኣይኮነንን። ንድለት ህዝቢ ንምርዋይ ዝተገብረ ኢዩ። ዘመን መፈንቅለ መንግስቲ ኣብቂዑ ዩ። ብውሽጥን ብግዳምን ተቀባልነት የብሉን። ናይ ሎሚ መንእሰይ ሱዳን ናይ 60ታት ወይ ናይ 80ታት መንእሰይ ኣይኮነንን ንሱ ኢዩ ኸኣ በዲሁና። ኩደታ ክንገብር እንተንደሊ ጽቡቅ ገርና ንፈልጦ ኢና ካልእ ኢዩ ነሩ። ንዝነበረ መንግስቲ ከነልግስ ካባኹም ዩ ውክልና ተዋሂቡና ንመደበርና ከቢብኩም ምሓዝኩም እንታይ ድዩ ትርጉሙ። ነዚ ስርዓት ኣልግስዎ ማለትኩም ዘይኮነንን። ነዚ ዘሎ ባዶነት ናይ ስልጣን በየናይ ውዱብ ትካል ክትክእዎ ኢኹም? ስልጣን ንህዝቢ ኢዩ።ኣብ ታሪኽ ሲዳን 2ይ ሰኣር ኣደሃብ ክትርእዩ ኢኹም።

2/ ዘቀውም ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ብዝይካ ምኒስተር ምክልኻልን ምኒስተር ውሽያዊ ጊዳያትን ኩሎም ሲቪል ክስባኹም ኢዮም። ንዓና ከየማኸርኩም በይንኹም ተማኺርኩም   ምኒስተራትና እዚኦም ኢዮም ኢልኩም ኣስማቶም   ኣብ ወረቀት ጽሒፍኩም ጥራይ ስምጹኡልና ናይ ምፍጻም ዕማም ክንህቦም ኢና።

3/ መሰጋገሪ መድረኽ 2 ዓመት ነዊሑ እንተኢልኩም ዋላ ወርሒ ግበርዎ ናትና ክንስርዞ ኢና።

4/ ካባኹም ንሓቶ ንዝኾነ ፒሊቲካዊ ሓይሊ ዘይምግላል ጥራሕ ኢዩ። ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ

   ከም ዘለዉ እውን ዘክሩ።

5/ ብዛዕባ ዝገዝእ ዝነበረ ሰልፊ ንዓና ዝምልከት ዕማም ኣይኮነንን። ናይ ህዝቢጉዳይ ኢዩ።

6/ ብንጹር ነቲ ኩነታት ክትፈልጡ ነዚ ወተሃደራዊ ባይቶ ኣቊምና ዘሎና ትካላት ሰራዊትን ፖሊስን ጸጥታን ፍሉይ ሓይልን ንስኻትኩም ኣሕዋትና ኣሓትና ወለድና ደቅና ትጠምዩ ትጸምኡ ትውግኡ ትቅተሉ   ብምንባርኩም ኣብ ነንሕድሕድና ተዋጢጥና ኢና ብብረት ዝተሃራረሙ ገለ ሸነኻትና ከምዝነበሩ ርኢኹም እንዲኹም። እዚ ተረኽቦ እቲ ካብ ውልቃዊ ስምዒት ዝነቀለ ኣይነበረን ውጽኢት ናይቲ ክትኮስ ቁሩብ ተሪፍዎ ዝነበረ ውሽጣዊ ምብልላዕና ኢዩ ነሩ። ምኽንያታዊ ድማ ነሩ ምኽንያቱ ድማ ስድርኡ ደቁ ኣሕዋቱ ብሓፈሻ ህዝቡ እናተቀትለ ትም ዝብል ወተሃደር የለን። ኣላህ ሰተርና ዎሰተር በለድና ( እግዚኣብሄር ንዓናን ሃገርንስን ኣድሒኑና) ድሕሪ ዚ ኹሉ ብዛዕባ ስልጣን ዝበሃል ኣይነሓስብን ኢና። ብንጹር ኣዘራርባ ከም ወተሃደራት ብዛዕባ ስልጣን ክንሓስብስ ይትረፍ ኣብዚ ኣብ ሃገርና ወሪዱ ዘሎ ጸገም ፍታሕ ዝበሃል እውን የብልናን ፍታሕ እተቅርቡ ንስኹም ኢኹም። ንሕና ከም ሰራዊት ናይቲ እተቅርብዎ እትሰማምዑሉ ፍታሕ ዝበልኩሞ ዋሕስን ጽላልን ጥራይ ኢና።   ኣብ ሰላሳ ዓመት ዝተዋህለለ ጸገም ብኣኹም ብህዝቢ   ጥራይ ኢዩ ዝፍታሕ። ህዝቢ ሱዳን ብክብርታቱን ባህሉን የዋህነቱን ብሰላሙን ዝተፈልጠ ኢዩ ነሩ። ሎሚ ግን   ድሕሪት ተመሊስና ኣብ ፈተነ ኣቲዩ።

   7/ ዝኾነ ሱዳናዊ ዝረኣዮ ክገልጽ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር መሰሉ ኢዩ። መንገዲ ቢንቶ ቤት- ጽሕፈት ክትዓጹ ግን መሰል ኣይኮነነን። ናብ ሓደ ኣመልኪቱ ንኣብነት ንስኻ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዝደለኻዮ ደው በጥ ኮፍ …..ወዘተ ኢልካ ኣድማ   ክትገብር መሰልካ ኢዩ። ኣነ ኸኣ ናብ ዝደለኽዎ ክኸይድ መሰለይ ኢዩ።  

8/ ዑመር በሺር   ሱዳናዊ ኢዩ። ንሕና ከም ወተሃደራዊ ባይቶ ንገበናዊ ቤት-ፍርዲ ዓለም ኣይነረክቦን ኢና። ቤት ፍርዲ ኣሎና ባዕልና ንፈርዶ። ዝኾነ ሱዳናዊ ኣብ ካልእ ወጻኢ ክፍረድ ንሕና ከም ወተሃደራዊ ባይቶ ኣይነፍቅድን ኢና። ደሓር ንስኹም ሲቪላዊ ስልጣን ምስ ተረከብኩም ድላይኩም ግበሩ። እንተደሊኹም ኣረክብዎ እንተድሊኹም ባዕልኹም ፍረድዎ ናትኩም ጉዳይ ኢዩ።

   ዝኾነ ህዝቢ ንዝበሎ ክንፍጽም ድለዋት ኢና። ስልጣን ናባኹም ክሳብ ዝሰጋገር ብሓባር ንስራሕ ኢሉ መግለጺ ጀነራል ዑመር ኣዘን ብናይ ተሳተፍቲ ጣቅዒት ናይ ደገፍ ጨብጨባ ተደምዲሙ። ሓው ህዝቢ ሱዳን ንዘበገሶ ለውጢ ድሌቱን ባህጉን ክሰምረሉ፡ ሎሚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጀነራል ዑምር ኣዘን ጸዋዒት ህዝቢ ሰሚዑ ኣብ ግብሪ ክፍጸም ንምነ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

11 ሚያዝያ 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *