Main Menu

ሕልና ክትኣስር ብቕዓት ክሳብ ዘይብልካ ………

ሕልና ክትኣስር ብቕዓት ክሳብ ዘይብልካ ……….
ርእሰ ዓንቐጽ
ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ
26 መስከረም 2019

ሕልና ክትኣስር ብቕዓትን ክእለትን ክሳብ ዘይብልካ ሰባት ምእሳር ትርጉም የብሉን፡ ሰባት እንተተኣሰሩ፡እንተተሓየሩ ካልኦት ድርብ ሕልና ዝዓቕጠቁ ይመጹ። ሰባት ኣሲርካ ትርጉም ዘይብሉ ምኳኑ ዘርኢ ታሪኻዊ መቐያይሮ ቃልሲ እንሆ ሎሚ ቆፎኡ ከም ዝተተንከፈ ንህቢ ህዝቢ ኤርትራ ብነድሪ ንቃልሲ ተበጊስሉ ዘሎ ዕላማ ንምዕዋት ዓብይ ምልክት’ዩ።
ሰብ ምምሳል ዘይኮነስ፡ ሰብ ምዃን’ዩ። ከመይስ ሰብ ክውለድ ምስ ሙሉእ ክብሩ፡ ነጻ ፍጡርን ብምዃኑ። ሰብ ምምስሳል ዘይኮነ፡ ሰብ ሰብ ምዃኑ እንተፈሊጡ ከምኡ ንሰባት ከባቢኡን ዝርዳእ ዘስተውዕልን’ዩ ዝኸውን። ልክዕ’ዩ ሰባት ይንዋሕ ይሕጸር ኣብ ዝነብርሉ መዋእል ዕድመ ብብዙሕ ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ተርኽቦታት ከም ዝጽለዉ። ይኹን’ምበር ካብ’ቲ ኣብዝሓ ከባቢ ብፍሉይ ኣሉታዊ ባህርን ጠባያት ዝምዕብሉ ተምሳል ሰባት ኣለዉ ፡ ባህሪ ሕልና ሰባት ዘይብሎም ምዃኖም ዘረድእ ብዙሕ ክጥቀስ ይከኣል።
ሰብ ምምሳልን፡ ሰብ ምዃን ክልተ ዝተፈላልየ ትርጉም ዘለዎ’ዩ። ሰብ መሲሎም ስብ ዘሳቕዩ ባህርያት ፍጥረት ስምዒትን ኣተሓሳስባን ተረድኦን ሕልናን ዘይብሎም እዮም። ገገለ ጸኒሕ ኣዘራርባ ኣሎ” ሰብኣይ ወይ ሰባት ንስቓይ’ዮም ተፈጢሮም” ይበሃል። ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ህዝብና ተጋድሎ ናብራ ሂወት፡ ከቢድ ጻዕሪ ዝካየደሉ ድሩትነት ዘለዎ ትሕዝቶን፡ከምኡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ዝረኣይ ጨካናት መራሕቲ ዘካይድዎ ኵናት፡ ከም ውጽኢቱ ስደት፡ሕሰም መከራ፡ ሕማም፡ ስእነት፡ ጥሜትን ብዝተኣሳሰረ ብሂል ዘመን ሰላም ምስተቀየረ፡ዕርቒ ምስ ኮነ ዘዘንትዉሉን ዝትርኽሉን’ዩ። ከም’ዚ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ሰላም ዘይረኣየሉ፡ ዕርቂ ዘይወረደሉ ግን ሰብ ምምሳል እንተዘይኮይኑስ ከም ሰብ ዘቁጽር የብሉን።
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብሓፈሻ ንልዕሊ 27 ዓመታት ንዲሞክራስን ሰላምን፡ ልዕላውነት ሕግ ፍትሕን ዝሓተቱ ኤርትራውያን ነባራት ተጋደልቲ ብፍላይ ከኣ ብእኩብ ንልዕሊ 18 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ህግዲፍ፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ መወዳደሪ ዘይብሉ ኣብ ርእሶም ዝፍጸም ዘይሰብኣዊ ተግባራትን ኣተሓሕዛን፡ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ምሕደራ ኤርትራ ፡ህዝቢ፡ ብፍላይ መንእሰያት፡ ምሁራት፡ ተቃወምቲ ፖለቲካውያን እሱራት፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘርዚርካ ዘይውዳእ ገበናት ዝፍጸም ዘሎ ምስ ሰብ ምዃን ዘይኮነስ፡ ምስ ሰብ መሲልካ ምንባር ዝረኣየሉ ጨካን ኣተሓሕዛ ዘለዎ ምሕደራ’ዩ።
እዚ ዝፍጸም ጭካነታት ኣብ’ቶም ንዲሞክራሲን ፍትሕን፡ ልዕላውነት ሕግን ዝጣበቝ፡ ንመሰሎምን ክብሮም ዝከላኸሉ ዝሓተቱ፡ ዝቃለስሉን ከቢድ ዋጋ መስዋእቲ ዝኸፍልሉ ኣብ ፖሊቲካዊ ምሕደራ ራእይን ትጽቢትን፡ ረብሓ ዘለዎም ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑ ዜጋታት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ክሳብ’ቶም ተተይ ዝብሉ ኣብ ፖሊቲካዊ ምሕደራን ሃገርን እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡ ልቢ ዘይቆጸሩ ህጻናትን፡ እንትርፎ ንሰናይ እምበር ፍሉይ ረብሓ ዘይብሎም መንኵሶም ኣብ ደብርታት ገዳማትን ዝመነኑ ካህናት ደናግል፡ ኣቕሽሽቲ ፈለስቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን ሽማግለታትን፡ ኣደታትን ብዝተፈላልየ መልክዑ ዝፍጸም መቍጸሪ ዘይብሉ ጭካነታት ግፍዕታትን’ዩ።
መላኺ ስርዓት ህግዲፍ’ምበኣር ብዘይተነጸረ ክስታት ብዘይፍትሕን ፍርድን ንዘይተወሰነ ዓመታት ትሕቲ ምድሪ ዳጕንዎም ንኸተዘንትወሉ ዘሕንኽ፡ ዘሕዝን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ንሓደ ርብዒ ክፍለ ዘመን ኣብ ማእሰርቲ ደርብይዎም ንሞት ዘቃልዖም ዜጋታት ዝርከብሉ ሃገር-ሰብ ክትብለሉ ዘይከኣል ደረጃ ንገምገም ጸድፊ ዝመርሖ ኣብ ግፍዕን ስቓይን ኣብጺሕዎ ይርከብ ። ኣብ ኤርትራ ሰብ፡ ሰብ ንዘይምኳን ዝተለማመድዎ ኣለዉ ክትብል ዘየድፍር’ኳ እንተኾነስ፡ እቶም ጨካናት መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮኑ፡ እቶም ዝግፍዑ ዝጭቆኑ ማዕረ ክንድዚ ዝኣክል ስቓይን መከራን ተሰኪሞም ክኸዱ ሰብ ንኸይመስሉ ብራዕድን ሽበራን ማእሰርትን ዝተገደዱ ዝርከብሉ ሃገር ኮይና ኣላ።
ፍትሒ መሰል ክብሪ ምስ ጎደለካ ከኣ፡ ሙሉእ ሰብ ምዃንካ ይተርፍ’ሞ፡ ክብርኻ ይጎድል ይቕንጠጥ፡ መሰልካ ይጎድል ትግፋዕ ከም ሰብ ኮይንካ ብሰላም ንምባር ተቋርጸሉ ብጥዑይካ ከለኻ ሕሙም፡ ምስ ኣምሮኻ ከለኻ ጽሉል ትቅየረሉ ዘበነ ምሕደራ ህግዲፍ ሰብ ምምሳል ጥራሕ’ዩ። መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ግን ሰባት እንተኣሰረ ሕልናን ኣተሓሳስብን ክኣስር ኣይክእልን፡ እዚ ስለ ዝኾነ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ስቓይ ነዊሕዎን መሪርዎን ይኣክል ብማለት ከም ቆፎኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ንቃልሲ ተበጊሱ ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ስርዓትን ሕግ፡ ሰላም ዲሞክራስን ንምትካል ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ፡ ህዝቢ ኤርትራ ክብሩን ተሓልዩ፡ መሰሉ ተኸቢሩ ከም ዜጋ ዝነብረላ ሃገር-ሰብ፡ ሃገር ኤርትራ ክትህሉ፡ ኣብ መስርሕ ጎደና ቃልሲ ሓርነት ይምርሽ ይርከብ። ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ምስ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ይኹኑ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ’ቲ ዘራኽቦም ብሓባር ኣንጻር ምልኪ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ መስራቲ ሓድነታዊ ጉባኤ ዘሕለፎ ውሳኔታቱ ኣትኪሉ ከይተሓለለ ክሰርሓሉን ከኣ ተበጊሱ ኣሎ።
ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና
ቤ/ጽ ዜና ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ
26 መስከረም 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *