Main Menu

መንግስቲ ሽወደን ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቕ ክትሓትት መሰል የብላን !

መንግስቲ ሽወደን ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቕ ክትሓትት መሰል የብላን !

ኣስመራ፡ 11 ሓምለ 2019

ሓጺር መግለጺ ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ጋዜጣ ሽወደን ኤክስፕረስን ኣብ ኣስመራ፡

ትርጉም ሰዲህኤ

ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ኢሳቕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክስን ፍርድን ንልዕሊ 18 ዓመት ተኣሲሩ ይርከብ።ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስምምዕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ፡ ምስ ምኽፋት ዶባት ፡ ምልዓል እገዳ፡ ጸጥታዊ ጉዳይ ዶባትን ገገለ ተስፋታት ተቀልቒሉ ነበረ። እንተኾነ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቕ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ። ሽወደን ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቕ ክትሓትት መሰል የብላን ይብል ሚኒስተር ሓበሬታ የማነ ገብረመስቀል ንጋዜጣ ኤክስፕረሰን።

ሎሚ መዓልቲ ነጻነት ዝኽበረሉ መዓልቲ ልክዕ ምስ እቶም ሓለፍቲ ሰራዊት ጀነራላት ተሰሪዐ ኣብ ቦታ ተዓዘብቲ ኮፍ ክብል ከለኹ ካብ ኢሰያስ ዝዛረበሉ ዝነበረ ቦታ ብዙሕ ርሕቐት ዘይብሉ ነበርኩ። እዚ ኮይኑ ፈጺምካ ክትሓስቦ ዘይከኣል ዳዊት ኢሳቕ ኣብ ቀረባ ኣሎ ዘይትብለሉ’ዩ።

ጋዜጣ ኤክስፕረስን ሓንቲ ካብ ኣህጉራዊት ጋዜጣ ኤርትራ ሓንቲ ካብ’ተ ዕጽዋትን ሓርነትን ዲሞክራስን ዘይብላ እሞ ኣብ ከኣ ካብ’ተን ዝደሓራ 3ይቲ ምዃና ዝገለጸት’ያ። ብዛዕባ ኤርትራ ዝሕተት ግን ቁጽሪ ሓደ’ያ እንተኾነ መልሲ ኣልቦ’ዩ። ኣብ ኣስመራ ሚኒስትሪ ሓበሬታ’ዩ ፍቓድ ዝህብ፡ ኣብ’ቲ ኣብ ኣስመራ ዝረክበ በሪኽ ቦታ”እምባ” ፈነወ ሬድዮን ቲቪ ዝካየደሉ ቤት ጽሕፈት እታ ሃገር ጋዜጠኛታትን ይርከብ። ግን ንጽሑፍ ሓርነት የልቦን ንምዝካር ዝኣክል። ድሕሪ ነጻ ጋዚጣታት ምዕጻዉን ምእሳር ዳዊት ኢሳቕን መንግስታዊ ጋዜጣታት ጥራሕ’ዩ ዝሰርሕ።

ሚኒስተር ሓበሬታ የማነ ገብረመስቀል፡ ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቕ ክህልዎ ዝግባእ ሓበሬታ ሓንቲ የብሉን። ክፈልጥ ግን ይግባእ ነበረ። እንተወሓደ ደሃይ ክፈልጥን፡ ንሕቶታትና ተረድኦ ክህልዎ ይግባእ ነበረ። ” ዝጠፍአ ጋዜጠኛ የለን ”።

ኣብ’ዚ ሃገር ሓደ’ኳ ጋዜጠኛ ይኹን ወይ ትኹን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ዝተኣሰረ የልቦን። 1996 ሕጊ ፕረስ ነይሩና። እቲ ሕጊ ከኣ ንጹር’ዩ ዝነበረ። እንተኾነ ትሕዝቶ ጋዜጣታት ፖሮፕጋንዳ ጽልእን ምፍልልያ ኣብ ምንጎ ዝተፈላልዩ ጉጅለታት ኮይኑ ተረኺቡ። ካልእ ብወጻእተኛታት ሓይልታት ክምወል ዘይግባእ ዝነበረ’ዩ። ብወጻኢ ሓይልታት ዝካየድ ከኣ ሓደጋ’ዛ ሃገር’ዩ በለ፡የማነ ገብረመስወል። ኣብ ኤርትራ ክሳብ 600 ቲቪ ካናል ኣሎ። ካብ ኣብ ሽወደን ዘሎ ይበዝሕ። ንኣብነት ቲቪ ካናል ኢትዮጵያ ኣሎ ወሰኸ ሚኒትሪ ሓበሬታ።

ሓደ ኤርትራ ንጋዜጠና ኤክስፕረሰን ዝረኸቦ፡ ንሕናኳ ዚነኣ ብሳላኹም’ና ንፈልጦን ንሰምዖን’ምበር ካልእ መነገዲ የልቦን ክብል ከም ዝተዛረቦ ይሕብር። ነዚ ንምርግጋጽ ከኣ ዲፖሎማስያውያንን፡ ማሕበር ተራድኦን ተመሳሳሊ ተሞክሮ ከም ዘለዎ ይገልጽ።

ብሓጺሩ ኣብ ግዜ ኵናት ዝተኣሰሩ ጋዚጠኛታት ብኽድዓት ሃገር’ዩ ካልእ ኣይኮነን።

ሕቶ ኤስፕረሰን ፡ እሞ ሕጂ’ኸ ሰላም ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቀርቡ ኣይከኣልን ዶ?

መልሲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ፡ እዚ ሕቶ ንቤት ፍርዲ እምበር ንዓይ ኣይኮነን

ሕቶ ኤክስፕረሰን፡ ጉዳዮም ክትፈልጦ ዶ ኣይግባእን ?

መልሲ፡ እዚ ጉዳይ ቤት ፍርዲ’ዩ

ሕቶ፡ ሕጂ መስርሕ ሰላም ይካየድ ኣሎ፡እገዳ ተሰሪዙ፡ ሓንቲ ካብ’ተን እገዳ ክስረዝ ደገፍ ዘርኣየ ሃገር ሽወደን’ያ፡ ብዛዕባ ዳዊት ኢሳቕ ሃበሬታ ክትህበና ትኽእል ዶ?

መልሲ፡ ብቀዳምነት ዳዊት ኢሳቕ ኤርትራዊ’ዩ። ዜጋ ሽወደን ክህልዎ ይኽእል ካልእ ሕቶ’ዩ። ከም ኤርትራዊ ኣብ ሃገር ኤርትራ ፍቃድ ጋዜጣ ተዋሂብዎ ክሰርሕ ጸኒሑ። ብምትሕብባር ገበን ተኸሲሱ፡ ቀሊል ገበን ከኣ ኣይኮነን በለ ሚንስትሪ ሓበሬታ፡ ብምቅጻል ሽወደናውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቅጢ ንምፍጣር ብተደጋግሚ ነዚ ሕቶ ኣልዒሎሞ፡ ውዕል ቬና የምጽኡ ቅልጽሞም መታን ከርእዩ። ንኤርትራ ሽወደን ብዛዓብ ዳዊት ኢሳቕ ክትሓትት መሰል የብላን። ዳዊት ኢሳቕ ገበን ስለ ዝፈጸመ ክንሕዞን ካልእ ኣገባብ ስጉምቲ ክወሰድ ጉዳይ ኤርትራ’ዩ።

ሕቶ ብዕግበተይ ብዙሓት ብዛዕባ ህላውነቱ መልሲ ክትህቡ ይደልዩ?

መልሲ፡ ስለምንታይ ከምኡ ክንገብር

ሕቶ ኣብ ሽወደን ስድራ ቤት ስለ ዘለውን ክፈልጡ ስለ ዝደልዩን ?

መልሲ፡ ካልኦት ኤርትራውያን’ውን ተመሳሳሊ ገበን ዝፈጸሙ ኣለዉ፡ንሳቶም’ውን ስድራ ቤት ኣለዎም፡እሞ ስለምንታይ ንዳዊት ጥራሕ ንመስርጽ፡ ሽወደናዊ ዜግነት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ? ክትእሰር ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ሃገራት ከምኡ ይገብራ፡ ስለ’ዚ ካልእ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ጉዳዮም ብፍሉይ ክረአ ማለት ድዩ? ፈጺሙ ዘይከውን’ዩ፡ ክብረት ሕጊ ክህልወና ይግባእ። ሃገርና ክንደይ ኣደራዕ ሓሊፋ’ያ ኣብ ግዜ ኵናት ክድዓት ቀሊል ኣይኮነን ክብል መልሱ።


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *