Main Menu

ምኣዲ-ዘተ/ተምፖ ኣፍሪክ ቲቪ ኤሪትራ: ሰላምን፣ ዕርቂን፣ ምህናሃጽ ምሕዚነትን ናይ ሚነሶታ ኮንፈረንስ ውሳነን ጋዜጣዊ መግለጺን 23 ሰነ፣ 2019

Meadi-Zete/TempoAfricTv  Eritrea: Peace, Reconciliation & Coalition Building Minnesota Conference Resolution and Press Release June 23, 2019
 
ምኣዲ-ዘተ/ተምፖ ኣፍሪክ ቲቪ ኤሪትራ: ሰላምን፣ ዕርቂን፣ ምህናሃጽ ምሕዚነትን ናይ ሚነሶታ ኮንፈረንስ ውሳነን ጋዜጣዊ መግለጺን 23 ሰነ፣ 2019 
 
Meadi-Zete/TempoAfricTv   إريتريا: السلام والمصالحة وبناء التحالف مؤتمر مينيسوتا القرار وتصريح صحفي 2019 يونيو 23

ምኣዲ-ዘተ/ተምፖ ኣፍሪክ ቲቪ ኤሪትራ: ሰላምን፣ ዕርቂን፣ ምህናሃጽ ምሕዚነትን ናይ ሚነሶታ ኮንፈረንስ ውሳነን ጋዜጣዊ መግለጺን 23 ሰነ፣ 2019

ንሕና፤ ኣብ ታሕቲ ፈሪምና ዘለና ንፍትሒ ንቃለስ (ተቃውሞ) ሓይልታት – ፖለቲካ ውድባትን፣ በርገሳውያን ማሕበራትን፣ ናይ መጽናዕቲ ጉጂለታትን – ኣብ ስነ 22-23፣ 2019 ኣብ ከተማ ሚነኣፕለስ ሚነሶታ ብጻውዒት “ምኣዲ-ዘተ/ተምፖ ኣፍሪክ ቲቪ”፤ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳትና ንምድንፋዕ ኣገዳስነት ናይ ብሓባር ምስራሕ ብኸመይ ይረጋገጽ ንምዝታይ  ኣኼባ ኣካይድና። ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ኤርትራ ዓቢ ጽልዋ ዘለዎምዝተፋላለዩ መሰረታዊ ጉዳያት ንምምይያጥን፣ ኣብቲ እነካይዶ ዘሎና ናይኤርትራ ፖለቲካዊ ዕማማት ናይ ሓባር ምርድዳእ ንምብልጻግ ዘኽእሉ ጉዳይት ብምድህሳስን፣ ድሕሪ ናይ ክልተ ማዓልቲ  ዘተ፣  ነዚ ዝስዕብ ጉዳያት ወሲና፡ 1. ምልካዊ ስርዓት ንምስዓርን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንምርግጋጽን ንንገብሮ ጻዕርታት ብሓባር ክንሰርሕ፤ 2. ኣብ ዝተፋላለዩ ናይ ሓባር ሃገራዊ ጥቅምታት ነንሕድሕድና ክንትሓጋገዝ ኣወንታዊ ሱግምታት ክንወስድ፤  3. ናይ ዲፕሎማሲያዊ መዳያትና ንምትሕብባር ጻዕሪ ክንገብር፤  4. እብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ዝካየድ ህዝባዊ ምንቅስቓሳት ብምውህሃድን፣ ናይሕድሕድ ዕማማትና  ብምትሕብባር ውይ ብምጥርናፍ ንኹሉ ተቓውሞ ሓይልታት ዝጥርንፍ ስጡም ምንቕስቓስ ንምፍጣር ክንሰሪሕ፤  5. ሰናይ ጉርብትናምስ ኩሎም ናይ ኤርትራ ጎረባብቲ ሃገራት ደገፍቱ እና፣ ይኹን እምበር እዚ ሞራላዊን ሕጋውን ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ምልካዊ ስርዓት ምስ ወጻኢ ሃገራት ወይ’ውን  ትካላት ዝግበሮ ኩሎ ዓይነት ውዑላት፣ ንልዕላውነት ኤርትራ ዝግህስ ስለ ዝኾነ ኣትሪርና ንነጽግ፤ 6. ሓይሊታት  ምክልኻልን ጸጥታን ኤርትራ አካል ጭቁን  ሕብረተሰብ ኤርትራ  ምዃኖም እምነትና ብምዃኑ፣ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ጠጦው ክብሉን ድሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንምርግጋጽ ዕዙዝ ተራ ንኽህልዎም ጻዊዕትና ነቕርብ፤ 7. ከብ ምልካዊ ስርዓት ናብ ዲሞክራሲያዊ  ምምሕዳር ምስግጋር ከቢድን ወሳንን መስርሕ ምዃኑ ርዱእ ኢዩ፣ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ኩላህና ንሰማማዓሉ ሓባራዊ መሰጋገሪ ቻርተር ንምስንዳእን ንምትግባርን ብሓላፍነት ንኽንሰርሕ ተሰማሚዕና፤  8. ነዚ ስምምዕ ናይ ዝኸተሙ ኣካላት ወከልቲ ዝሳተፍዎ ተግባሪ ኣካል ንምቛም ተሰማሚዕና፤ ከምኡ ውን  9. ነዚ ስምምዕ’ዚ ዝቅበሉን ኣብ ኣተግባሪ ኣካል ንኽሳተፉ ቅሩብነት ዘለዎም  ፖለቲካዊ ውድባትን፣ በርገሳውያን ማሕበራትን፣ ናይ መጽናዕቲ ጉጂለታትን ንዕድም።

ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና ! ኤርትራ ልዑላውነታ ተሓሊዩ ንዘልኣለም ትንበር !

Meadi-Zete/TempoAfricTv  Eritrea: Peace, Reconciliation & Coalition Building Minnesota Conference Resolution and Press Release June 23, 2019
We, the undersigned Eritrean Justice-seeking (opposition) political parties, civic organizations, and study groups, met in Minneapolis, Minnesota, on June 22-23, 2019, under the auspices of Meadi-Zete/TempoAfricTv, to discuss the need to work together to advance our common political activities in pursuit of bringing democratic change in Eritrea. After meeting for two days discussing the various fundamental issues that are affecting the Eritrean political landscape, and enhancing our common understanding in addressing critical Eritrean political issues, we resolve that:
1. We will work together and coordinate our efforts to defeat the dictatorial regime and bring about democratic change in Eritrea; 2. We will take positive actions to support each other in areas of common national interest; 3. We will strive to coordinate our diplomatic activities; 4. We will work in coordination or coalition among each other towards creating a unified Eritrean opposition movement, including all peoples’ movements in and outside of Eritrea; 5. We support good neighborly relationships with all of Eritrea’s neighbors, however we condemn all forms of agreements that the morally and legally illegitimate dictatorial regime of Eritrea enters with any foreign government or entity since such agreements violate the sovereignty of the people of Eritrea;   6. We believe that the Eritrean defense and security forces are part of the oppressed masses of Eritrean society, and we call on them to stand with their people and be an instrument in charting the democratic change of Eritrea;   7. We recognize that transition from a dictatorial regime to a democratic government is both difficult and critical process, thus, we agree to work earnestly in the development and application of a common transitional charter; 8. We agree to create an implementation forum consisting of representatives from each of the signatories; and  9. We invite other political parties, civic organizations, and study groups to affirm this resolution and participate in the implementation forum.

Glory to our Eritrean Martyrs! Long-live Sovereign Eritrea!
Signatories: ENCDC  Eritrean National Council for Democratic Change ENF Eritrean National Front EPDP  Eritrean People Democratic Party WHL Walta Hayltat Lewti GIEEGM  Global Initiative of Eritreans to Empower Grassroots Movements ESSG  Eritrean Sinit Study Group

ፈረምቲ ኣካላት፡

• ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዲለ)

• ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) 

• ሰልፊ ዶሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ) 

• ዋልታ ሓይልታት ለውጢ (ዋሓለ)

• ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ (ዓተኤንህም)

• ኤርትራ ሲኒቲ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ (ኤሲመጉ)

Meadi-Zete/TempoAfricTv  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *