skip to Main Content
Menu
ተሃዊኸን  ትኽዕዎኦ  ተመሊሰክን  ትሓፍሶኦ

ተሃዊኸን ትኽዕዎኦ ተመሊሰክን ትሓፍሶኦ

ተሃዊኸን  ትኽዕዎኦ  ተመሊሰክን  ትሓፍሶኦ!!!!
             

    

                           ደሃይ
     ኣቦታትና  ዝገልጽዎም  ጥቅስታት ምስላታት ሓሳባት…….ወዘተ ብጣዕሚ  ክቡርን ዕዙዝን  መልእኽቲ ዘመሓላልፉ  ኢዮም።  ገለ ገለ  ሰባት ብዛዕባ  ሓደ  ኣዚዩ  ጥንቃቀ  ዘድልዮ  ዓቢ ሓባራዊ ጉዳይ   ዝወከሎም  ዘይብሎም በይኖም  ክዕንድሩ  ይረኣዩ።  ነገሩ  ምስላጥ  ኣቢዩ  ፋሕ  ምስበሎም ተገዲዶም   ናብቲ  ቅድም  ዝነበርዎ  ክምለሱ  ክረኣዩ  ከለዉ  ኣቦታትና:—
  “ተሃዊኽን  ትኽዕዎኦ  ተመሊስክን  ትሓፍሶኦ”  ኢሎም  ይምስሉ።  
        ወናም  ስነጥበባዊ  ተኽልንከኤል  ገብሩ  (ወዲ-ገብሩ) እውን  ብሸነኹ  ኣብ  ምስላ  ናይ  ኣቦታት  ምርኩስ  ገሩ  ኣብ  ግዜ  ብረታዊ  ገድልና  ከምቲ  ኣበው  ዝተዓዘብዎ  ምስኣጋጠሞ ነታ  ምስላ  ኣበው  ኣማዕርግ  ኣቢሉ:– 
       ‘ ኣትን  ኣደይ  ውዱ  ተጋጊኽንየ  ኣይከምኡን  መንገዱ  ተሃዊኽክን  ትኽዕውኦ  ተመሊስክን  ተሓፍሶኦ  ከበሮ  ሒዝካ  ዝላ  ከይመስለክን  ጓይላ  ኣጸቢቅክን  ደኣ   ኣስተውዕላ”  ኢሉ  ዘሚሩ  ኢዩ። 
      ኣብ  ባህልና  መሲልካ  እንታይ  ኣምጻእካ?  እንድዩ  ዝበሃል።
   ነዚ  ምስላ  ኣቦታትን  ዘማ  ትኽልንከኤ  ገብሩ  (ወዲ-ገብሩ)ን   ክዝክር  ዝገበረኒ  ምኽንያት ሎሚ  ቅነ   ንኤርትራን  ኢትዮጽያን  ዘራኽብ  መስመር  ዶብ ዛላ  ኣንበሳ  ተዓጺዩ  ዝብል  ዜና    ስለሰማዕኩ  ኢየ።
       ብ1998  ኣብ  መንጎ  ኢርትራን  ኢትዮጽያን  ዝተባረዐ  ኲናት ሂወት  ዓሰርተታት  ኣሻሓት  ሰባት  ኣህሊቁ  ቆጺርካ  ዘይውዳእ  ነገራዊ ትሕዝቶ  ኣባኺኑን። ኣብቲ  እዋን  እቲ  ናብ  ኲናት  ዘብጽሕ  ጠንቂ ኣይነበረን።  ብጉዳይ  ዶብ  ምስሕሓብ  ከጋጥም  ስለዝኽል ኲናት  ዘድልዮ  ኣይነበረን።  ከምኡ  ስለዝኾነ ድማ  መንግስቲ  ኤርትራን  ኤትዮጽያን  ብጉዳይ  ዶብ ተዋጊኦም   ተራኢዩ  ዘይፈልጥ  ሓዲሽ ኣፈታተሓ  ግጭት ናይ  ዶብ ኣየምጽኡን።  የግዳስ  ናብቲ   ናይ ዶብ  ምስሕሓብ   ብዘተ  ኢዩ  ዝፍታሕ  ናብ  ዝብል  ሓቀኛ  ኣምር  ተመሊሶም  ኢዮም  ናይ ኣልጀርስ  ስምምዕ   ከቲሞም።  ኣብቲ  እዋን  እቲ ብዘተ  ክፍታሕ  ዝኽእል  ዝነበረ  ጉዳይ  ዶብ ደኣ  ንምንታይ  ውግእ  ተኣዊጅሉ  ውን  ተባሁሎን  ኢዮም?  ተሃዊኽክን  ትደፍኦኦ  ተመሊስክን  ተሓፍሶኦ  ዘየብል  ኣይነበረን።
     ስምምዕ  ኣልጀርስ  ተኸቲሙ  ከይተተግበረ  ግን ዓመታት  ጸኒሑ።  ምኽንያት  ኣብ  ኣተገባብሩኡ  ኣቀዲምና ንዛተ  ኣይፋልን  ቅድም  ካብ  መሬትና  ውጹልና  ዝብል ኢዩ  ነሩ።  ብስንክዚ  ናይ ዜናዊ   ዝሑል ናይ  ኣይሰላም ናይ  ኣይኲናት  ሃዋሁ  ሰፊኑ  ኣብ  ክልቲኦም  ኣህዛብ  ናቱ  ሰፍ  ዘይብል    ስነ-ኣእሙራዊ   ናይ  ሻቅሎት  ሃሰያታት  ኣስዒቡ። 
     ኣብ  መፋርቅ 2018   ዶክተር  ኣብይ  ኣሕመድ  ናይ  ኢትዮጽያ  ቀ.ምኒስተር  ኮይኑ  ተሸሙ።  ንህዝቢ  ኢትዮጽያ  ደሞክራሲ ሰላም  ቅሳነት  ብልጽግና  ከስፍነልኩም  ኢየ  ኢሉ።  ኣብ  ኢትዮጽያ  ግን  ዓሌት  ብሄር  ጠቀስ  ምጽልላማትን  ምቅትታልን ተራኢዩ። ብሰንኪዚ  ሕገ-መንግስቲ  ይከበር  እንተዘይተኸቢሩ  ክኽበር  ኢዩ።  ድምጺ  ህዝቢ  ይሰማዕ  እንተዘይተሰሚዑ  ክስማዕ  ኢዩ።  ዝብል  መጠንቀቕታታት  ተዋሂቡ። ዶ.  ኣብይ  ኣሕመድ  ስምምዕ  ኣልጀርስ ተግቢረ ምስ  ኤርትራ  ሰላም  ክፈጥር  ኢየ  ኢሉውን  ተሰሚዑ  ብዘይፈልጥ  ዘስደምም!!! ዶብ  ብዘይብሉ  ፍቅሪ  ተታሒዙ  ንኣስመራ  ዕደት  ኣካዪዱ።  (ወዲ  ኣፈ!!!  ኢሱ!!!) እውን ካብ  ዶክተር  ኣብይ  ኣሕመድ  ኣይሓመቀን   ንኣዲስ  ኣበባ ዑደት  ኣካዪዱ  ብድሌት  ሰላምን  ፍቅርን  ብውሽጡ  ተሓሚሱ!!! ስለዝነበረ  ኢዱ  እናሰዓመ!!!  ኣፍልቡ  እናሃረመ!!!  ስልጣን  ንኣብይ  ኣሕመድ  ኣረኪበዮ  ኢሉ። 
      ክልቲኦም  መራሕቲ  ኣብ  ኣስመራ  ኮነ  ኣብ  ኣዲስ  ኣበባ  ኣብ  ዝገበርዎ  ዑደት  ተሸላሊሞም  ተውዳዲሶም  ተመሻቚሮም  ዶብ  ዘይብሉ  ፍቅሪ በርቲዕዎም!!! ስለዝነበረ   እዚ  ዘይበሃል መግለጺታት  ኣቅሪቦም። ከም  ውጺኢቱ  ክልቲኦም  መራሕቲ  ዶብ  ክልቲአን  ሃገራት  ክፉት  ገበርዎ።  ሕሩድ  በጃ  ኮይኑ!!!  እኽለማይ  ፈሲሱ!!!  ካብቲ  ምኽፋት  ዶብ  ኢትዮጽያውያን እናነገዱ  ተጠቀምቲ  ክኾኑ  ጀሚሮም  ነሮም።  ኤርትራውያን ግን    ካብ    ሕሱም  ምሕደራ  ህግደፍ  ንኢትዮጽያ  ናይ  ምምላጥ  ዕድል  ረኺቦም  ቤቶም  ገዲፎም  ንዝያዳ  ስደት  ኣምሪሖም  እምበር  ካልእ  ወላ  ሓንቲ  ኣይረኸቡን።  
  
        ለንቅነ  ዶብ  ዛላንበሳ  ተዓጺዩ  ክበሃል  ይስማዕ  ኣሎ። እዚ  ኹሉ  ጓይላን  ዳንከራን  ዝተኻየደሉ  ምኽፋት  ዶብ  ኣብ  ጸላም  ተዓጾዩ። ኣብዛ  ዓለም  ዕድመን  ጥዕናን  እንተሂብኳ  ዘይትሰምዖ  ዘትትርእዮን የለን!!!    “ኣትን ኣደይ  ውዱ  ተጋጊኽንየ  ኣይከምኡን  መንገዱ  ትሃዊኽክን  ትኽዕዎኦ  ተመሊስክን  ተሓፍሶኦ  ከበሮ  ሒዝካ  ዝላ  ከይመስከክን  ጓይላ  ኣጸቢቅክን  ደኣ  ኣስተውዕላ”   ዘብል  ኢዩ።
         እዚ   ምስላ  እዚ ኣብ  ኤርትራ  ስልጣን  ሃገር  ገቢቶም  ንዝርከቡ ውልቀ  መላኽን  ጉጅሊኡን  ዝምልከት  ኣይኮነን።  እቲ  ምንታይሲ  ዲክተተርን  ጉጅሊኡን  ኣብ  ልዕሊ  ህዝቢ  ኤርትራ  ክፍጽምዎ  ዝርከቡ  በደላት ካብ  ታህዋኽ  ነቂሎም  ዝፍጽምዎ  ዘይኮነስ ብመደብ  ዘይመደይ  ኢሎም  ዝኣልምዎ  ክፋእ ስለዝኾነ  ኢዩ።  እቲ ምስላ ነቶም   ብግርህና ደድሕሪ  ጉጅለ-ውልቀ  መላኺ  ብዘይፍረ  ክዕንድሩ  ዝርከቡ  የወሃት   ህግደፋውያንን   ነቶም ገና  ኤርትራ  ብቀሊሉ እትወሓጥ ኩላሶ  መሲልዎም  ዝሓለፈ  ስሕተታት  ታሪኽ  ክደግሙ  ንዝወጣወጡ  ዘይለበሙ  ትምክሕተኛታት  ኢትዮጽያውያንን ዝምልከት  ኢዩ። ብሓቂ  ኸኣ:— ንኽልቲኦም  ሸነኻት
     “ኣትን  ኣደይ  ውዱ  ተጋጊኽንየ  ኣይከምኡን  መንገዱ  ተሃዊኽክን  ትኽዕዎኦ  ተመሊስክን  ተሓፍሶኦ  ከበሮ  ሒዝካ  ዝላ  ከይመስለክን  ጓይላ  ኣጸቢቅክን  ደኣ  ኣስተውዕልላ  ዘየብል  ኢዩ፡
     ርሑስ  ሓዲሽ   ዓመት
    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top