Main Menu

ትማሊ ኣብ ላምፕዱሳ ሎሚ ከኣ ኣብ መጋባእያ ባይቶ ው/ሕ/መ

ትማሊ ኣብ ላምፕዱሳ ሎሚ ከኣ ኣብ መጋባእያ ባይቶ ው/ሕ/መ

ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን ተባሂሎም!

ትማሊ ኣብ ህልቀት ላምፕዱሳ፡ ሎሚ ኣብ መጋባእያ ው/ሕ/መ ኩሎም ስደተኛታት ብስም ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ዕቝባ ዝሓቱ ዜጋታት ሃገራት ዝተፈላለያ ኣፍሪቃ’ምበር ኤርትራውያን ኣይኮኑን ክብል ወኪል ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብዘይ ሕፈረት መዲሩን ተዛሪቡ። ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን ምዃኖም ከ ብኸመይ ይርሳዕ ! ወይስ ካልኦት ኣፍሪቃውያን’ዮም ዝግፍዑ ዘለዉ’ምበር ኤርትራውያን ኣይተገፍዑን ንምባል ዶ ይኸውን? ከምኡ ንምባል’ውን ዓቕምን ክእለትን መገለጺ ዝሰኣነ ሕቶ ምንባሩስ ኩሉ ተዓዚብዎ ኣሎ።  

ልኡኽ መላኺ ስርዓት ኣስመራ ብዕለት 13 መጋቢት 2019 ኣብ ዝተኻየደ መጋባእያ ው/ሕ/መ ንሰብኣዊ መሰላት፡ ነቲ ዓመታት ዘቁጸረን ብተደጋጋሚ መርማሪት ሽማግለ ው/ሕ/መ ንምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዝምልከት ዝቀረበ ክስታት ሕቶን ክምልስ ዝተመዘ ኣምበሳድር ተስፋሚካኤል ገራህቱ መልሲ ክህበሉ ፈተነታት ገይሩ። ኣምበሳድር ገራህቱ ነቲ ዝቀረበ ክስታት መልሲ ኣብ ዘካየዶ ጻዕሪ ቅንዕናን ግርህነትን ዘይብሉ፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምንባሩ ጥራሕ ዘይኮነ ወኪል መላኺ ስርዓት ኣምበሳድር ገራህቱ ባዕሉ ዘይጸሓፎን፡ ነቲ ጸብጻብ ንምንባብ ከቢድ ሸኸም ተጻዒንዎ ከም ዝተሸገረ፡ ግፍዕታት ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ግፍዕታት መንእሰያት ኣብ ዓይኑ እንዳተራኣዩ ትሕሱ ኣለኻ ከም ዝብልዎ ኮይንዎ።  ብሓቂ ከኣ እቲ መድረኽ ብድርኺትን መላኺ ስርዓት ዝተዋህቦ ዘይቅኑዕ መልሲ ምንባሩ ንምርድኡ ዘሸግር ኣይነበረን። እቲ ዝቀረበ መልሲ ከኣ ይትረፍ ነቶም ኣብ ስቓይን መግናሕትን ግፍዕን ዝወኦኣሉልን ዝሃደሩን ኤርትራውያን ዜጋታትስ፡ ነቲ ጉዳይ ግፍዓታት ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጥ ወይ ዘይፈልጡ ጓኖት ርትዕን ፍትሕን ዝጎደሎ ምንባሩ ንምግማት ዘሸግር ኣይነበረን። ።

ንቀረበ ክስታት መርማሪት ሽማግለ ው/ሕ/መ ሰብኣዊ መሰላት ህግዲፍ ንዘዳለዎ መልሲ ኣዝዩ ካብ ሓቕን ክውንነት ዝረሓቐን ብፈጠራ ዝቀረበ ጽሑፋት፡ ወኪል ህግዲፍ ኣምበሳድር ገራህቱ’ውን ዘይተዳለወሉ ዕዮ ምንባሩን ብግሉጽ ክረአ ይኽእል።

ኣብ’ቲ ንክስታት መላኺ ስርዓት ዝቀረበ መልሲ ብዙሕ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ’ቲ ኣገዳሲ ጉዳያት ዝተዋህበ መልሲ ብምትኳር ፍልልይ ክምዝገብን፡ ከም’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይድዎ ኣሽካዕላል ንምንጻር ክጠቕም ይኸእል።

ኣብ’ዚ ጉዳይ ወኪል መላኺ ስርዓት ፍልይ ዝበለ ብዛዕባ እሱራትን፡ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝሃቦ ቃል ሰማይን ምድርን ንምጥባቕ ዝተፋሕሰ ሓሶት ምንባሩ፡ ወኪል መላኺ ስርዓት ኣስመራ ኣብ ክንዲ ኩነታት እሱራት፡ ዝጅመር ብዛዕብ ፖሊስን ጸጥታን ዝተኻየደሎም ልምምድን ታዕሊምን ክገልጽ ምፍታኑ’ዩ።

ብዛዕባ እሱራት ንዝምልከት

ወኪል መላኺ ስርዓት ብዛዕባ ፖለቲካውያን እሱራት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ክመ’ቲ ልዕል ክብል ዝተገልጸ ሓደ እቶም ፖሊስን ኣባላት ጸጥታን ዝምልከት ብዛዕብ ዘካይድዎ ስርሓት ግቡእ ታዕሊምን ልምምድ ዝወሰዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣባላት ፖሊስን ጸጥታን ዝቆጻጸር ትካል ምህላውን ጸብጻባት እሱራት ብግቡእ ከም ዝመሓላልፍ ኣብ ልዕሊ ምግላጹ፡ እሱራት ግቡእ መሰሎም ከም ዝፍጸመሎም ጠቒሱ።

ብዛዕብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊትን ኣባላት ባይቶ ንዝምልከት ክሲ ውሽጣዊ ጉዳይ ኤርትራ ኮይኑ፡ ኣብ’ቲ ግዜ ኵናት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ባይቶ ተኣኪቡ ተዛራሪብሉን እቲ ጉዳይ ብመንግስቲ ክተሓዝ’ዩ ገይሩ ይብል። ይኹን’ምበር ወኪል መላኺ ስርዓት ኣስመራ፡ ኣብ ባይቶ ብኽመይ ተታሒዙ ክንደይ ኣድሚጾም ክንደይ ተቃዊሞም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ተጸዋርነት ኣባል ባይቶ ብምዝልከት ክሳብ ክንደይ መዓልቲ ንርእይቶኦም ክኸላኸሉ ዕድል ተዋሂብዎም ዝብል ጉዳያት ፈጺሙ ኣይጠቐሶን፡ ይኹን’ምበር ብዝለዓለ ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ቀንዲ መዛረቢ ጉዳይ ጉጀል 15 ነቲ ሕቶ ዘልዓለሉ ቀንዲ ምኽንያት ባይቶ ን6 ኣዋርሕ ከይተኣከበ ስለ ዝሓለፈ ምንባሩ ኣይጠቐሶን፡ እሞ ብኸመይ ኣቢሉ ደኣ ባይቶ ነቲ ጉዳይ ንመንግስቲ ክሕዞ ሓሳብ ኣቅሪቡስ ብድምጺ ተዓዊቱ፡ ንምዃኑ ምልኣት ኣባላት ባይቶ ነይሩ ኣይነበረን ብዓብዩ ዘተሓታት ኮይኑ መላኺ ስርዓት ኣስመራ ንዝቀረበሉ ሕቶ ኣኼባ ባይቶ ከይመለሰ፡ ከይቀደምዎ ክቅድሞም፡ ብለይቲ ካብ መንበሪ ቤቶም፡ ካብ ስርሖምን ኣብ መንገዲ ዘዝረኸቦም ጨውዩ ከም ዝወሰዶም ዶ ኣይኮነን ዝፍለጥ፡ ምእንቲ’ዚ ባይቶ መዓስ ተኣኪቡ ነዚ ውሳኔ ኣሕሊፉ ጽውጽዋይ ጥራሕ’ዩ።

ጉዳይ ስደተኛታት መንእሰይ ኤርትራ

ካብ 2005 ክሳብ’ቲ ተርኽቦ ህልቐት መንእሰያት ዘጋጠመ 3 ጥቅምቲ 2013 ዓለም ዝተኣመነሉ ስደት ኤርትራውያን መንእሰያት ብዝምልከት ንምድንጋር ፈቲኑ። ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ብዘኢኣን ማዕከን ህግዲፍ ኤረቲቪ ዝተመሓላልፈ ዜን ቁጽሮም ዘይተፈልጠ ዘይሕጋውያን ስደትኛታት ኣፍሪቃውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጠሊቆም ዝብል ወረ ዘመሓላለፈ ዘራጊቶ ዜና፡ ሕጂ’ውን ድሕሪ 6 ዓመት ኣብ መጋባእያ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንሰብኣዊ መሰላት ዝተኻየደ ዋዕላ ንምልካዊ ስርዓት ኣስመራ ዝቀረበሉ ክሲ ወኪሎም ኣብ ዝሃቦ እቶም ኩሎም ስደተኛታት ናይ ዝተፈላልያ ሃገራት ኣፍሪቃ ስደተኛታት’ምበር ኤርትራውያን ኣይኮኑን ክብል ብዘይሕፈረት መሊሱ።

Ø  መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ካብ ኢዱ ወጺኡ ኣብ ኢድ ምዕራባኣውያን ዝተኣተወ ሙሉእ ጸብጻባት

Ø  ግፍዒ ኤርትራውያን

Ø  ብዝሒ ቁጽሪ ኤርትራውያን

Ø  ምስክርነት ኤርትራውያን

ኣብ ቅድሚ ዓለምን ኣብ ቅድሚ እቶም ግዳይ ግፍዕታት ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዝኾኑ መንእሰያት ኤርትራ ክምስክር ክዛረብ ክምድር ድፍረት ዘየነበሮ ልኡኽ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ከም ማይ ኣብ ሑጻ ኮይኑ ንከባቢ ሓደ ሰዓት ዝመደረ ቁም ነገር ከም ዘይብሉ ድሮ ሕሽክሹኽ ጀሚሩ ኣሎ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታ ሰዲህኤ

14 መጋቢት 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *