Main Menu

ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ ተደምሮ ካብ ምድግጋም፡ ጉዕዞ ሓድሽ መድረኽ ምግምጋም !

          ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ ተደምሮ ካብ ምድግጋም፡ ጉዕዞ ሓድሽ

                             መድረኽ ምግምጋም !

ቤት/ጽ ዜና ሓበሬታን ሰዲህኤ

ደላይ ፍትሒ ብሓፈሻ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ ንዶባዊ ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘተን ምርድዳእ ክፍታሕ ዝነበሮ ሓሊፉ ተደላይነት ንዘይነበሮ ጎነጽ ዝተሰጋገረ፡ ሚዛናዊ ገምጋም ዘቐመጠን ከይዱ ከይዱ’ውን ኣብ’ቲ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ብይን፡ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ጠንቒ ኵናት ምንባሩ ባዕሉ ዝተኣመነሉን፡ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ እግባይ ዘይብሉ ዝበየኖ መወዳእታን ቀያድ ፍርዲ ዳግማይ ደላይ ፍትሕን ፖለቲካውያን ሓይልታት ንመጨረሽታን ንሓዋሩን ኣህጉራዊ ተፋላጥነት ንዘለዎ ሰነድ ብኩሉ መዕቀኒ መዚኑ ኣብ ትግባረ ክወዕል ሕጂ’ውን ቅድሚ ህግዲፍ ኣብ ቅድመ ግንባር ምስ ዲፕሎማስኛታትን ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብዘይተጕላብነት ዝሞጎተሉን ዝተጣበቐሉን’ዩ ። ንፍሉይ ዶባዊ ኮሚሽን ውሳኔታቱ’ውን ብቀረባ ብምክትታል እዚ ዘይብሃል ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማሲያዊ ቃልስታት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ምስ’ቲ ዝኸይድ ዝነበረ ኩነታት ክጓዓዝ ህዝብና ሓባሬታ ኣብ ምስናቕ እዚ ዘይብሃል ቃልሲ ኣይካይዱን የካይድ ኣሎ።

ኣብ ማእከል ደምበ ተቃውሞ ዝተኻየደ ቃልሲ ምስ’ቲ ሃገር የመሓድር፡ ሃገር የልምዕ ኣለኹ ዝብል መህተፍተፊ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ፈጺሙ መወዳድርቲ ዘይብሉ ሎሚ ታሪኽ ኮይኑ ዝሓለፈ ብሓቂ ብዘዅርዕ ንህዝቢ ኤርትራን፡ ሃገርን ኤርትራ ዝተኸላኸለን ዝከላኸል ዘሎ ሓይልታት’ዩ። እዚ ካብ ግዜ ንግዜ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዝነበረ ሕሰም መከራ፡ ግፍዕታት፡ ጭውያ፡ ማእሰርቲ፡ቅተለት፡ ስደት መንእሰያት ብድሕሪኡ ዘሎ ጠንቒ ንኤርትራዊ ሃገርነት ንምድኻም ይስራሕ ምህላዉ ኩሉ እንተናዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ምጣነ ሃብታዊ ግቡእ መግለጺ ተዋሂብሉ’ዩ። ጸኒሑስ እቲ ቃልሲ ካብ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ብመራሕቲ ሃይማኖት፡ ኣደታትን ኣቦታትን፡ ህጻናት ከይተረፈ ሙሉእ ደገፍ ዝረከበ መንጸብረቕታን ጽልዋን ኩሉ ንመሰሉ ኣፉ ከፊቱ ዝዛረበሉ ርእይቶን ሓሳብን ዝህበሉ ነጻ መድረኽ ቃልሲ ዝኸፈተሉ ዝወለደ ኮይኑ እንዳሀለወ፡ ብሰንኪ ሓባራዊ ኣሰራርሓ፡ ሓድነት ህዝቢ ነተን ድምጽታት ከቐራርብ ብዘይምኻኣሉ ዝሓለፈ ዕድላት ልክዕ ማዕረ’ቲ ከቢድ ሓላፍነታዊ ዘካየዶ ቃልሲ ዘሕትቶ ኮነ። ደምበ ተቃውሞ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህግዲፍ ዝወድቕ ጉድኣትን ሃሰይታን ምስ’ቲ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ሃገር ዘለዎ ሸፈነ ብንጹር ስለ ዘይተገምገመ ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ክጥርነፍ ዘለዎ ሓይልታት ነፍሱ ኣብ ገምጋም ዘይምእታው ምስ ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ክረአ ዝኽእል ኣሉታዊ ክውንነት ህዝብን ሃገርን ከም’ዚ ሎሚ ንርእዮ ዘለና ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ክወድቕ ገይርዎ ኣሎ።

ንኣብነት ካብ ውሽጢ ሃገር ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ እንተዘይኮኑ ብደገ ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ ዝብል ኣበሃህላን ትጽቢትን ንባዕሉ ብክልተ መዳይ ክግለጽ ይከኣል፡ ሓደ መላኺ ስርዓት ንዘዋፍሮ ሓይልታት ነቲ ካብ ውሽጢ ሃገር ንለውጢ ዝለዓል ሓሳብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብሰንኪ ጸጥታዊ ኩነታት ተሃሪሙ ክዕወት ከም ዘይክእል ብምፍላጥ ዝተዋፈረ ኣብሃህላ ክኸውን’ከሎ፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ደምበ ተቃውሞ ብዛዕብ ውሽጣዊ ሓይልታት ድሌትን ባህግን’ምበር ጥርናፈን ስርሓትን ሓደ ሸነኽ ርክባትን ዝምድናን በቲ ካልእ ስለ ዘይነበሮ ሎሚ ክረአ እንከሎ እቲ ካብ ውሽጢ ዝፍጠር ሓይሊ ንውድቐት ህግዲፍ ዝወሰዶ ስጉምቲ ክህረምን ክድቆስን ግዜ ኣዝዩ ዘስክፍ ብዛዕቡኡ ሙሉእ ኣፍልጦ ዘይምህላዎ ዘበገሶ’ዩ። እዚ ከኣ ብግቡእ ስለ እተሰርሓሉ’ኳ እንተዘይተባህለት ቀጻልነቱ ስለ ዘይተረጋገጸ ምንባሩ’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ ርእሰ ዓንቐጽ ሓተታ ሰዲህኤ http://epdparty.com/ ኤርትራውያን-ንተኣኻኸበሉስ-መዓስ-ኮን/ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣርእስቲ ከነጽሮ ዘቅረቦ ፈተነ’ዩ። እሞ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተበገሰ ሓይሊ ክህረምን፡ ክቝጸን ብድሕሪኡ ዝስዕብ ሞትን ማእሰርትን እንተኾነስ ነቲ ብውሽጢ ዝግበር ሓይሊ ዝያዳ ኣድማዒ’ዩ ዝብል ሓሳብ ስለምንታይ ይፈሽልን ይህረምን ምህላው ዳግማይ መጽናዕቲ ክግበረሉ ጸጥታዊ ኣሰራርሓ ህግዲፍ ዝኸሽፍ ሓደን መተካእታን ዘይብሉ ሓድነት፡ ሓባራዊ ስርሕ ደላይ ፍትሒ ምዃኑ ጥራሕ ከነጽሮ ዝኽእል።

ሓባራውን ሓድነታው ኣሰራርሓ ደምበ ተቃውሞ ብውሽጢ ንዝካየድ ቃልሲ ንምድጋፍ ንእግረ መንገዱ ክልተ ዕማማት በብወገኖም ኣብ ሓደ መስርሕ ዝራኸብሉ መደብ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዘረጋገጽ ምዃኑ ክርዳእን ለውጢ ብውሽጢ እንተመጸ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሓይልታት ብሓድነቱ ጠጠው’ሉ ፍልልያቱ ወጊዱ ክጸንሕ ምድላዋት ከም ቅድመ ተደላይነት ዘይምርኣዩ ተሰጊሩ ክሕለፍ ዘይክእል ሓቂ’ዩ። ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ሓይሊ ንውሽጣዊ ጉዳያት ጽልዋ ክህልዎ ካብ ተባህለ ንኣሉታዊ ስርሓት ምሕደራ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ከም’ቲ ቅድም ክብል ዝተገልጸ ኣብ ሓድነት ሓባራዊ ስርሓትን ዝቅየደሉ ቸርተር ክሳብ ዘየለ ግዳማዊ ሓይሊ’ውን ከም ህግዲፍ ሓደገኛ ምዃኑ ኣይተርፎን። ምእንቲ’ዚ ከኣ ደሞክራሲያዊ ሓይልታት ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ሽርሕታት ክዕወቱ ሓድነት ሓባራዊ ስርሓት ዝምእዘዝሉን ዝቕየድሉን ዝሰርሕሉ መርሓ ሃገራዊ ቻርተር ክህሉ ዝድለ።

ስርዓት ህግዲፍ ካብ ክኸዶ ዝጸንሐ ምልካዊ ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ ንድሕሪ ከም ዘይብል፡ ዝሓለፈ 27 ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ፡ ውድባት ኤርትራ፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ምስ’ቶም መማኽርቱን፡ ተኸላኺሎም ሓብሒቦምን ተኸናኺኖም ኣብ ስልጣን ዘብጽሕዎ ተጋደልቲ ዝፈጸሞ ገበን ምስጢር ዕዳጋ መራኸቢ ብዝሓን ዓለም ኮይኑ ዝጸንሐ ቃል መሕተት ኣልጀዚራ፡ ሲ ኤን ኤን፡ ቢቢሲ ዓመት መጸ ብምኽንያት ልደትን ሓድሽ ዓመት ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ኣብ ቲቪ ኤረ ዘዕዘፍዝፎ ዝነበረ ኮንቱ መብጽዓታትን ጥልመትን፡ ምካዊ ስርዓት ካብ ስልጣኑ ክእለ መዝገብ ታሪኽ ኣኺል ተረፍ ደጊም መሊኡ።

ሎሚ ካብ ኤርትራዊ ፖለቲካ ሜዳ ወጺኡ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ 50 ዓመት ስዒርዎ ዝሓለፈ ኩነታት ክመልሶ ትርጉም ዘይብሉ ቋንቋ ተደመሮ ጀሚሩስ ንምትግባሩ ብሙሉእ ሓይሉ ይሰርሓሉ ምህላዉ ምስክርነት ዘድልዮ ኣይኮነን።

ልክዕ ሓደ ሓድሽ መድረኽ ክቅልቀል ንህዝቢ ንምንቅቓሕን ንምሕባርን ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ዝተፈላልየ መግለጽን ትንተናን ርእይቶን ሓሳብን ተሞክሮታት ከንብረሉ ቅቡልን ኣብ ቦትኡን’ዩ። እንተኾነ ልዕሊ’ቲ ሓድሽ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ዝገልጽ ሓድነት ዘይብሉ ዘይተቀየደ ፍልልያት እንተኾነ ንሃገርን ህዝብን ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ምስኡ ብማዕረ እንተተገሊጹስ፡ ምቅጻልን ዘይምቅጻልን ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብብሩህ ክቅመጥ ምተኻእለ።

እወ ሎሚ ብኣጋጣሚ ቅንያት ባሕቲ መስከረም፡ ነቲ ዘንቀልናዮ ገድሊ ቀዳማይ ዕላማ ነጻነት ተረጋጊጹ፡ ሕቶ ሓርነትን ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ንህዝብና ን27 ዓመታት ካብ ዘሳቐዩ፡ በቲ ገገለ ፍሉይ ኩነታት ዝረአ ምንቅስቓስ ዘይኮነስ፡ ብዕቱብ፡ ብሓበራዊ ሓድነታዊ መደባት ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ክኽሰት ዝኽእል ተርኽቦ ደላይ ፍትሒ ኣብ ቅድመ ግንባር ንህዝቡ ወዲቡ ሰሪዑ ንክውን ተግባራዊ ስርሓት ክመርሖ ምስ ዝኽእል ጥራሕ’ዩ።

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *