skip to Main Content
Menu
ኣብ ሓደ ሃገራዊ ስምምዕ ምምጻእ ቦታ ሓይሊ ምጭባጥ’ዩ !

ኣብ ሓደ ሃገራዊ ስምምዕ ምምጻእ ቦታ ሓይሊ ምጭባጥ’ዩ !

ኣብ ሓደ ሃገራዊ ስምምዕ ምምጻእ ቦታ ሓይሊ ምጭባጥ’ዩ !

ርእሰ ዓንቐጽ

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ

 

ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና ን27 ዓመት ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ክጭፍጨፍን ክእሰርን ክስድድን፡ ካብ መድረኽ ንመድረ ኵናት ብሎሚ ጽባሕ እፎይ ከይበለ ዘሕለፎ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን። ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ኣብ ስደት ንዘልዓሎ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ፡ ዘልዓሎ ጭርሖታት እንተኾነ ሓንሳብ ክጠራነፍ፡ ሓንሳብ ክፈላለ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዘካየዶ ዕዉት ቃልስታት፡ ኣውንታዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ስርሓት’ኳ እንተነበረ፡ ምልኪ ኣልጊሱ፡ ኣብ ክንድኡ ቅዋማዊ መንግስቲ ክተክል ኣይከኣለን። 27 ዓመታት ከኣ ብንጽል ቃልሲ ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን።

ካብ ግዜ ምንዋሕ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ቅዋም፡ ብሕግን ፍትሕን ህዝባዊ ባይቶ ዝመሓደር መንግስቲ ስለ ዘይነበረ፡ ብእዋኑ ሻቕሎት ህዝቦምን ሃገሮምን ዝሓደሮም ውድባት ሰልፍታት ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ኣባላት ካቢነ ሚኒተራትን ባይቶን፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግንባራትን ኣመሓደርትን፡ ኣምባሳድራትን መንስግቲ ኤርትራ ከይተረፉ ህዝቦም ነቒሑ ተወዲቡ ክቃለስን ደሞክራሲያዊ መደባቱ ከዕውት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን መስዋእቲ ዝኸፈለ’ዩ።

ኣብ’ዚ ውሽጢ 27 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተራእየ ሃገራዊ ሓደጋታት፡ ንኤርትራ ከም ሃገር ንኽትቅጽል ዘስግእ ጽላሎት ኵናትን፡ ፍልሰት መንእሰያት፡ ይኣኽል ዘይበሃል ግፍዕታት ንምዅናን በብመድረኹ ማለት ብብእዋኑ ድምጹ ዘይኣስመዐ ኣይነበረን። ኣንጻር መላኺ ስርዓት ዘይተባህለን ዘየተግብረን ኣይነበረን እዚ ከኣ ሓቂ። ግን እዚ ሓቅታት ካብ ዝተነጻጸለን ዝተፈላልየን መኣዝን ኣተሃላልዋ ሰልፍታት፡ ውድባት፡ ማሕበራት ዘይተወደበ ዓቕሚ ሰባት ዝነቀለ ብምንባሩ ኣብ ልዕሊ ህግዲፍ ለውጢ ከረጋግጽ ይትረፍ ስምብራት’ኳ ዝገደፈሉ ዘይመስል፡ ብኣንጻሩ ህግዲፍ ክኣስር፡ ጠንቂ ስደት መንእሰይ፡ ሽርሕታት ኵናት ንጥፍኣት ህዝብን ሃገርን ክመርሕ ንግዜኡ እንተዘይኮይኑስ ዝዓንቐጾ ኣይተራእየን።

ንስርሓትን እከይ መደባት መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ጠጠው ንምባል ቅድሚ ሕጂ ዘይተዘርበሉን ዘይተሰርሓሉን ኣይኮነን፡ እንታይ ደኣ በቲ ዝተባህለን ዝተገብረን ክሳብ’ቲ መወዳእታ ዕላማ ንምብጻሕ ካብ ዘይተኻእለ፡ ኣማራጺታት፡ ሓድሽ ሓሳባት ደጊምካ ደጋጊምካ ኣብ ስምምዕ ምብጻሕ መተካእታ ዘይብሉ ቦታ ህዝባዊ ሓይሊ ምጭባጥ’ዩ። ብሃገራዊ ራእይ ዝተኣኻከበን ዝተጠርነፈን ሓይልታት ብስምምዓቱ ተቀይዱ ኣብ ሓደ መስርዕ ቃልሲ ውሕደት ዘረጋግጽ ምስ ህዝባዊ ስልጣን ቦታ ሓይልን ኮይንካ ንምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ንምእላይ ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን። እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ብኸመይ ኣብ ሓደ ስምምዕ ይብጻሕ’ዩ። እሞ ሃገር ንጥፍኣታ ህዝቢ ዝጸንተሉ ዘሎ መድረኽ ንምእንቲ ህዝባውን ሃገራውን ረብሓን ድሕነቱን ኣብ’ዚ ጽንኩር ኩነታት ክግበር ዘይከኣል ኣይኮነን። ካብ’ቲ ብዙሕ ውሑድ፡ ካብ’ቲ ዓቢ ንእሽቶይ ክግበር ይከኣል’ዩ።

እሞ እከ እቲ ዝተቀራረበ ሓይልታት ተሰማሚዑ ክጠራነፍ ይግባእ፡ ዝተረፈ እንተስ ክስዕብ እንተስ ብተመሳሳሊ ምጥርናፋት ገይሩ ብማዕረ ክስጉም፡ ቦታ ህዝባዊ ሓይሊ ክሕዝ፡ ተስፋን ሕልምን ህዝቢ ኤርትራ ከበራብር ታሪኻዊ ሓላፍነቱ’ዩ። እምበኣር እቲ ጉዳይ ብሰንኪ ዋሕዲ ወይ ስእነት ዓቕምን ተኽእሎን ተሞክሮታት ዜጋታት ዘይኮነስ ዋሕዲ ስኒትን ስምምዕ እዩ ዝሕብረና። እዚ ከኣ ሓልፍነት ዝትወደበን ዘየተወደበን ሃገራዊ ኤርትራዊ ሓልፍነት’ዩ። ኣብነታዊ ፈስቲቫል ኣትላንታ 2018 ንሰልፍታት ውድባት ማሕበራት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓዲሙ ሓላፍነቶም ክወስዱ ዝገበሮ ምድላዋት ብወገን ሰሜን ኣሜሪካ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት’ዩ። ኣሰናዳእቲ ፈስቲቫል ንዝወሰድዎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከኣ ብምክትታል ሃለዋት ሓባራዊ ስርሓትን፡ ከምኡ እቶም ኣብ ስምምዕ ዝበጽሑን ወይ ኣብ መስርሕ ስምምዕ ዘለዉ ከኣ መደብ ስርሓቶም ንህዝቢ ክገልጹን ክተባብዑን ግቡእ እዩ። እዚ እቲ ብዝወሓደ ክግበር ዘለዎ ኮይኑ ብሃገራዊ ደረጃ ተሰጋጊሩ ከኣ ዜጋታትና፡ ሰልፍታትና፡ ውድባትና፡ ማሕበራትና መስምር ድሕነት ሃገር ንቅሎ ቃልሲ ውድቐት መላኺ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ከበስር ክብገስ ግድነት’ዩ። እታ ሓንትን መተካእታ ዘይብላ መንገዲ ወይ ኣገባብ ከኣ ምስ ግዜ እንዳተቀዳደምካ ነዛ ታሪኻዊት ቦታ ሓይሊ ህዝባዊ ስልጣን ኣኽሊል ነጻነት ኤርትራ ምክልኻል ሰዓታ ሕጂ እዩ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና

20 መስከረም 2018   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top