skip to Main Content
Menu
ኣቦታትናውን  ዝሓለፈ  ውሒጅ  ይውሰዶ  ይብሉ  ኢዮም።

ኣቦታትናውን ዝሓለፈ ውሒጅ ይውሰዶ ይብሉ ኢዮም።

ኣቦታትናውን  ዝሓለፈ  ውሒጅ  ይውሰዶ  ይብሉ  ኢዮም።

                      ደሃይ

    ኣብ  ደቡብ  ኣፍሪቃ ብዓለታዊ  ስርዓት  ጸዓዱ  ኣብ  ልዕሊ  ጸለምቲ  ዝወረደ  ምግፋፍ ሰብኣዊ መሰላት  ማእሰርቲ  መግረፍቲ  ምስዋር   ቅትለት  ካብቶም ኣብ  ዓለምና  ተራኢዩም  ዝበሃሉ  ኣዚዮም  ዘስካሕክሑ  ግፍዕታት  ኢዮም። ጸለምቲውን  ብሸነኾም ምእንቲ  መሰሎም  ኣብ ዘካይድዎ  ዝነበሩ  ናይ  ነጻነቶም ቃልሲ   ኮነ ንነብሰ  ምክልኻል  ኣብ  ዝፍጸምዎ  ግብረ-መልሲ  ብዙሓት  ጸዓዱ  ሃሊቆም  ኢዮም። እቲ   ዘስገድግድ  ሕድሕዳዊ  ናይ ቅትለት  ታሪኽ እቲ  ኣብቲ  እዋኑ ክትርእዮን  ብማዕከናት  ዚናን  ክትሰምዖን  ፍታሕ  ክረክብ  ኢዩ  ክበሃል  ኣዚዩ  ኣጸጋሚ  ኢዩ  ነሩ።   ናይ  ኣፓርታይት  ስርዓት ነቲ  ኣብ  ልዕሊ ጸለምቲ  ዝፍጽሞ  ዝነበረ  ግፍዕን  ምግፋፍ  ሰብኣዊ  መሰላትን  ንሕቶ  ተቃወምቱ ብሓይሊ  ክፈትሖ  እምነት  ኣሕዲሩ ኢዩ  ዝኽተሎ  ነሩ። ይኹን  እንበር   ናይ  መሰሎም   ዝተገፉ  ቃልሲ  ጸለምቲ እናበርተዐን  ደቡብ  ኣፍሪቃ  ከም  ሃገር  ኣብ  ብውሽጣውን  ግዳማውን  ስእላ እናኸፈአን  እናተረመሰን  ናብ  ዕንወት  እናኣምረሐትን ጥራሕ  ትኸይድ  ኰይና። ከምሳዕበኑ  ዓለታዊ  ስርዓት  እቲ  ዝኽተሎ  ዝነበረ  መርሆ  ከምዘየዋጽእ  ክሓስብ  ጀሚሩ። ኣብነታዊ  መራሒ    ቃልሲ  ደቡብ  ኣፍሪቃ  ኒልሶን  ማንደላ  ን27  ዓመታት  ኣብ  ቤት  ምእሰርቲ ነበረ።  ናይቲ  እዋንቲ  መራሒ  ዓለታዊ  መንግስቲ  ደቡብ  ኣፍሪቃ  ነበር  ቢግ  ቡታ ምስ  ኒልሶን  ማንደላ ፍታሕ  ከናዲ    ኣብ  ቤት ማእሰርቲ  እንከሎ  ተራኺቡ  ሽግርና  ብኸመይ  ክፍታሕ  ይኽእል  ብምባል  ተወከሶ።  ማንደላ  ሽግርና  ክፍታሕ  ሃገራዊ  ዕርቂ  ክንገብር  ኣለና  ዝብል  ሓሳብ  ኣቅረበሉ።  ቢግ  ቡታ  ሓሳብ  ኒልሶን  ማንደላ  ገሪምዋ  ድሕሪዚ  ከሉ  ኣብ  ነንሕድሕድና  ዘካየድናዮ  ምግፋፍ  ስብኣዊ  መሰላት  ብርሰት  ነገራዊ  ትሕዝቶ  ልዕሊ  ኩሉ  ኸኣ እቲ  ዝፈጸምናዮ  ቅትለት ብከመይ   ክንሰግሮ  ይከኣል  ኢልካ  ትሓስብ  ይብሎ  ነበረ።    ኒልሶን  ማንደላ  ኣብ  ነንሕድሕድና ዝፈጸምናዮ    ምቅትታልን  ካልኦት  በደላትን  ተጸባጺብና  ኣብ  ፍታሕ  ክንበጽሕ  ኣይንኽእልን  ኢና  ከም ዘለውዎ  ከም  ኣሉታዊ  ታሪኽና  ተቀቢልና  ሓዲሽ  ምዕራፍ  ንጀምር  ኢልዎ። ነዚ  ፍታሕ  እዚ   ህዝቢ ደቡብ  ኣፍሪቃ  ክቅበሎ  ምእንቲ  ኸኣ  ተቃሊስና ክንዕወተሉ ንኽእል  ኢና  ዝብል  እምነት  ኣለኒ  በሎ።
         በዚ  ሓሳብ  እዚ  ተሰማሚዖምም እንቲ  እቲ  ዝተሰማምዑሉ  ራኢ ሓቢሮም  ተቃሊሶም ጀግና  ኣብነታዊ  መራሒ ማንደላ  ካብ  ቤት  ምእሰርቲ  ወጺኡ  ብግሉጽ  ደሞክራስያውነት  ዝልለ  ሃገራዊ  ምርጫ  ተኻዪዱ።  ኒልሶን  ማንደላ  ብረዚደንት  ኮይኑ  ምስ ተመሪጸ  ኣብ  ናይ  ፈለማ  መግለጺኡ  ብጸዓዱ  ኣብ  ልዕሊ  ጸለምቲ  ዝተፈጸመ  ጭቆና  ብጸለምቲ  ኣብ  ልዕሊ  ጸዓዱ  ዳግም  ክፍጸም  ኣየፍቅድን  ኢየ  ከምቲ  ኣንጻር  ናይ  ጸዓዱ  ኣብ  ልዕሊ ጸለምቲ  ዝካየድ  ዝነበረ  ጭቆና  ዝተቃለስክዎ  ሎምውን  ብጸለምቲ  ኣብ  ልዕሊ  ጸዓዱ ክረአ  ንዝኽእል  ናይ  ጭቆና  ምናልባትነት  ብኹል  ዓቅመይ  ክቃለሶ  ኢየ  ዝብል  መግለጺ  ኣቅሪቡ።  ከም  ውጽኢቱ  ዓለታዊ  ስርዓት  ነበረ  ኮይኑ  ደቡብ  ኣፍሪቃ  ብግዝኣተ  ሕጊ  እትምራሕ  ደሞክራስያዊት  ዜጋታታ  ብማዕረ  እትዕንግል  ሓበን  ህዝባ  ብልጽግቲ  ኣፍሪቃዊት  ሃገር  ኮይና  ትርከብ  ስላ።
          ንዓና ኤርትራውያን  ዝወረደና  ጸገም  ኣብ  በይንና  ዘጓነፈንና  ኣይኮነን  ከምቲ  ኣብ  ደቡብ  ኣፍሪቃን  ኣብ  ናይ  ካልኦት  ኣህዛብ  ዓለምውን  ከምዚ  ኣጓኒፍና  ዝርከብ  ጸገም  ኮነ  ካብኡ  ዝበኣሰ  ሽግር ተራኡዩ  ኢዩ። እቲ  ጸገማት  ኣህዛብ  ዓለምና   ከከም  ናይቲ  ፍሉይ  ኩነታት ህዝቦምን  ሃገሮምን  ክውንነት  ፍታሕ  ረኺቡ  ኢዩ።  
      ንተመኩሮ  ደቡብ  ኣፍሪቃ  ክጠቅስ  ከለኹ ኣብኡ  እንከሎ  ብመካኒካዊ  ኣረኣእያ  ኣብ  ክውንነት  ህዝብናን  ሃገርናን  ነተግብሮ   ማለተይ  ኣይኮንኩን። ንሕና  ኤርትራውያን  ነዚ  ህልው  ስርዓት  ወልቀ  መላኺ  ቀቢጽናዮ  ኢና።  ዋላ  እቶም  ነዚ  ህልው  ስርዓት  ለውጢ  ክገብር  ይኽእል  ኢዩ  ዕድል  ንሃቦ  ምስኡ  ተጸጋጊዕካ  ካብ  ውሽጢ  ለውጢ  ክረጋገጽ   ይከኣል  ኢዩ  ዝብሉ  ዝነበሩን ከምኡውን  እቶም  ክሳብ  ዘለና   ምስዚ  ስርዓት  ተመሳሲልና  ክንነብር  ንኽእል  ኢና ዝብል   ኣተሓሳስባ  ዝነበሮምውን   ምስ ስርዓት  ውልቀ  መላኺ  ክንበር  ከምዘይከኣል  ተረዲኦም  ኢዮም።  እዚ  ስርዓት  ጸላኢ  ናይ  ኩሉ  ምዃኑ  ብንጹር  ብኹሉ  ተፈሊጡ  ኣሎ። ሎሚ እንታይነት  ናይዚ  ህልው  ስርዓት ክፈልጡ ዘይደልዩ  ቁንጣሮ  ላዕለዋት  ብዓጻብዕቲ  ዝቁጸሩ  ንሂወቶም  ምስ ውልቀ  መላኺ ዝኣሰሩ እንተዘይኮይኖም  ኩሉ  ኤርትራዊ  ዜጋ   ሎሚ  ህልው  ስርዓት  ንመሰል  ህዝቢ  ናብ  ናይ  ምሕላው  ናይ  ለውጢ  ኣቅጣጫ  ከምርሕስ  ይትረፍ  ዋላ  ነታ  ሃገርውን  ንከይትህሉ  ኣብ  ዝደናደነሉ  መድረኽ   በጺሑ  ከም  ዘሎ  ሕርሕራይ  ገሮም  ተረዲኦም  ኢዮም።   ስለዚ  ውዱባት  ሸነኻት  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ነጻ ዘይውዱባት  ዜጋታት  ነዚ ጨቛኒ  ዝቀበጽኩም ዝሰፋሕኩም  ህግደፋውያን  ነበር   ኩልና  ክንዕረቀሉ  ዘየኽእለና  ምኽንያት  የብልናን።  ሎሚ  ካብ  ገበንን  ወንጀልን ነጻ  ዝኾኑ  ኣዚዮም ዝሰፈሑ  ኤርትራውያን ዜጋታት ከካይድዎ  ዝግባእ ቃልሲ  መን  ትማሊ  እንታይ  ነሩ  ኣብ  ዝብል ጸቢብ  ኣተሓሳስባ  ዝተመርኮሰ  ክኸውን ኣይግባእን።  የግዳስ  ሎምን  ጽብሕን  እንታይ  ክንከውን  ኣለና  ኣብ  ዝብል  ንኩልና  ብሓባር  ዝጠቅመናን  ከም  ህዝብን  ሃገርን  መንነት  ክህልወና  ኣብ  ዘብቃዓና  ኣተሓሳስባ  ዝዓዀዀ  ክኸውን  ይግባእ።  ኣብ  ሕሉፍ  መድረኻት  ነፍሲ  ወከፍና ኣብተን  ዝነበራ  ወድባት  ኣባላት  ኰና  ኣውንታን  ኣሉታን  ነሩና  ኢዩ።  ውድባትና  ግዜ  ኣርኪቡወን  ታሪኽ  ጥራይ  ኮይነን  ኢየን። ንሕና  ግን  ኣብ  ኣብቲ  ቕድሚ  60  ዓመታት ግዜ  ኣርኪቡ  ከም  ታሪኽ  ኣብ  ዝሓደጎ  ሕሉፍ  ንነብር  ኣለና።  ናይ  ሎሚ  ህሉዋት  ሰልፍታት  ደምበ  ፍትሕና  ግዜ  ኣርኪቡ  ኣብ  ልዕሊአን  ፍርዱ  ከይገበረ  እንከሎ  ንኹልና  ዝበቅዕ  ሓባራዊ  ፍታሕ  ንድለ።  ጉዳይና  ጉዳይ  ውድባትን  ሰልፍታትን  ዘይኮነስ  ጉዳይ  ንዘለኣለም  ዝነብሩ  ሃገርን  ተተኻኻእቲ  ወለዶናን  (ህዝቢ) ኢዩ።  ወድባትናን  ሰልፍታትናን  ንጉልበትናን  ራኢናን  ሰሪዕና ንሃገርን  ህዝብን  ናይ  ምድሓን  ዕላማና  ከም  ኣገባብ  ኣሰራርሓና ዘገልግላ  ጥራይ  እምበር  ንባዕለን  ዕላማ  ኣይኮናንን።  ክውንነትና ዘሰክፍ  ከም  ሃገርን  ህዝብን  ክንህሉ  ንዘይደልዩና  ጸላእቲ  ዕድል  ዝህብ  ይመስልኒ።  ብክውንነትካ  ምእማን  መባእታዊ  መለለዪ  ተወፋይነት  ኢዩ።ጸላእትና  ክብህርሩ  ሕድገታት  ገርና  ንዕርቂ    ንበገስ።  ኣቦታትናውን  ዝሓለፈ  ውሕጅ  ይውሰዶ!!!  ይብሉ  ኢዮም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top