skip to Main Content
Menu
ኣኼባ ባይቶ ሰዲህኤ 11 ነሓሰ 2018

ኣኼባ ባይቶ ሰዲህኤ 11 ነሓሰ 2018

ኣኼባ ባይቶ ሰዲህኤ

11 ነሓሰ 2018

 

ባይቶ ሰዲህኤ ብዕለት 11 ቀዳም 2018 ኣኼባ ኣካይዱ፡ ኣኼባ ሰዲህኤ ቀዳምነት ሂቡ ዝዘተየሉ ኣርእስቲ ኣገዳሲ ጉዳያት ብዛዕብ ህሉው ኣሻቃሊ ኩነታት ሃገርን ህዝብና ነበረ።

ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ንኣባላት ባይቶ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል ከም’ቲ ልሙድ ኣኼባታት ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ባይቶ ዝተዘርበሉ ጉዳያት ዝተታሕዙ ነጥብታት ተወሳኺ እንተዘይብሉ ባይቶ ከጽድቐሉ ሓቲቱ።

ኣቶ ተስፋሚካኤል ቀጺሉ ብዛዕባ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ወሪዱ ዘሎ ሃንደበታዊ ኣሻቓሊ ፖለቲካዊ ኩነታት መግለጺ ኣቅሪቡ። ኣብ መግለጺኡ ኩሉ ብስም ሰላም ዝዝረብ ዘሎ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ምስክርነት ቀሪብና ክንርእዮን ህጹጽ ግብረ መልሲ ክንህበሉን ዝግባእ’ዩ ይብል። ሰድህኤ ከም ሰልፊ ኣብ’ዚ ዝካየድ ቃልሲ ንበይኑ ክበጽሖ ዝደሊ ዕላማ ሓደ ሸነኽ፡ ንበይኑ ክዓሞ ዝኽእል ሃገራዊ ዕማም ስለ ዘይኮነ ምስ ኩሎም መሓዙት ውድባትን ሰልፍታትን ንትጽቢት ህዝብና ዝምልስ ዕቱብ ቃልሲ ከካይድ ቅሩብነት ክህልወና ከም ዝግባእ ገሊጹ።

ኣብ’ዚ ብስም ሰላም ዝካየድ ዘሎ ተሃዋሲ ፖለቲካዊ ስርሓት ፡ብወገን ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ካብ ምንጩ ዘይተፈልጠ ወረታት ርሕቕና መኣዝና ከይሰሓትና ብግቡእ ኩነታት ከነማዕዱ ይግባእ። ኣብ’ዚ ህሉው ኩነታት ከኣ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዘለና ግዜ ብዙሕ ስለ ዘይኮነ ኣብ ኣኼባታት ተራኺብካ ምኻድ ዘይኮነ ሎሚ ኩሉ ብዘለዎ ውህሉል ዓቕምን ክእለትን ድሌትን ተበግሶን ብምርኣይ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክበጽሕ ብዘለዎ ኣገባብ ክሰርሕ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ፈተነታት መብርሂ ሂቡ።

ሰልፍና ነዚ ኣብ ዝተፈላልየ ክፋላት ዓለም ንመንእሰያት ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ሕሰም ካብ’ቲ ካልእ ኤርትራዊ ጉዳያት ፈሊኻ ክረአ ዘይክእል እዋናዊ ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከም ሰልፊ ንድሕነት እዞም ሰባት ብዝከኣለና ክንጽዕር በብዘለናዮን ንርከበሉን ቦታ ንዝምልከቶም ኣካላት ጥርዓና ከነቅርብ ይግባእ።

ብተወሳኺ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ኣትላንታ ንሰዲህኤ ብዝገበረሉ ዕድመ ወጻኢ ጉዳያት ሰዲህኤ ሓላፊ ኣቶ ኣለም ዮውሃንስ ሰልፊ ወኪሉ ብምስታፍ፡ ኣብ ቦታ ፈስቲቫል ብኣሰናዳእቲ ዝተገብረ ኩሉ ድሕሪ ምምጓስ ኣብ’ቲ ዝተራእየን ሓድሽ ኣሰራርሓን ኣቀራርባ ዕዱማት ኣጋይሽ ንኢዱ። ብፍላይ እቲ ንክትዕ ዝቀረበ ኣጀንዳታት ህዝባዊ ሕቶታት ብማዕረ ንኩሉ ዘርብሕ ቀጥታዊ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ ብምንባሩ ዝሓሸን ዝበለጸን ኣቀራርባ ብምንባሩ ምኽንያት ስምምዕ ሓባራዊ ስርሓት ሰልፍታትን ውድባትን ኮይኑ ክብል ገሊጽዎ። እቶም ኣብ ፈስቲቫል ካብ ዝተረኽቡ ኣባላት ሰልፍታትን ውድባት ማሕበራትን ንዝቀረበሉ ሕቶ ሓቢርካ ምስራሕ ተሰጊሩ ክሕለፍ ይኹን ይንጽሓላይ ዘይብሃል ምንባሩ ከኣ ህዝቢ መልሲ ስለ ዝደለየ ነቲ ኩነታት ኣመዓራርዮም ብምጽንሑ ንምስምማዕ ባይታ ፈጢሩ። ኣቶ ኣለም ዮውሃንስ ኣብ መግለጺኡ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ንዕላማን ተበግሶን ሰዲህኤ መደባት ስለ ዘራጉድ ከኣ ነዚ ተፈጺሙ ዘሎ ኣፈናዊ ተልእኾ ብግቡእ ክስርሓሉን ኣብ መፈጸምትኡ ንምብጻሕ ዘይሕለል ጻዕሪ ክካየድ ከም ዘለዎ ገሊጹ።

ኣባላት ባይቶ ብግደኦም ንዘለዎም ሓበሬታት ብምውሳኽ፡ ነቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ተበጺሑ ዘሎ ስርሓት ዝድህስስ፡ ንስርሓት ሰልፊ ዘሕይል ርእይቶን ሓሳብን፡ ገገለ ከኣ ሕቶታት ቀሪቡ ተመሊሱ።

ባይቶ ሰዲህኤ ከም’ቲ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ዝገለጾ፡ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ብዓብይ ልቦና፡ ብሓባራዊ ምትሕግጋዝ ክዕየ ዘለዎ ሃገራዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ፡ መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ዘካይዶ ርክባ ንግብራዊ ስርሓት ዝዕድም ንህዝብና ተስፋ ዝህዝብ ጥራሕ ዘይኮነ ተሳታፍነቱ ዘረጋግጸሉ ደሞክራሲያዊ ዝኾነ ሓባራዊ ኣሰራርሓ ከተኣታቱ ንምልካዊ ብህዝባዊ ምሕደራ ዝትከኣሉ ግዜኡ ኣኺሉ ብምባል ንመሪሕነቱ ሓላፍነት ዘስክም ለበዋን ምሕጽንታት ኣኼባኡ ደምዲሙ።   

ዜናን ሓበሬታ

ሰዲህኤ

11 ነሓሰ 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top