skip to Main Content
Menu
ኣይ ጽባሕ እንድያ ጸሓይና መሊኣ ክትበርቕ !

ኣይ ጽባሕ እንድያ ጸሓይና መሊኣ ክትበርቕ !

ኣይ ጽባሕ እንድያ ጸሓይና መሊኣ ክትበርቕ !

 

ተካል ዘመን ግዜ ተገላቢጡ

ወዮ መላኺ ተሓቢኡ ኣስቒጡ

ወጋሕ ትበል ለይቲ ሬስታት ኣቀሚጡ

ብብድዐን ንዕቐትን ተዋሒጡ

ተምሳል ሰብ፡ ባዶ ውሽጡ፡

 

              ክትዛረበሉ ዘሕፍር

              ኣደራሽ ኣፍሪሱ ኣብ ደገ ዘሕድር

              ሰቡ ገዲፉ ምስ ጓኖት ዝመክር

              ጨፍላቒ ስርዓት ፍጹም ዘይምሕር

              ልሙስ መሓውር

              ኣብ እንግደዓ ህዝቢ ዝሰፍር፡

 

ሓቂ ዘጥፍእ ቀቢሩ ዝዓባብጥ

ህውከት ዝሽትቶ ንህልቐት ዝሰልጥ

እወ’ታ ብዘይካ ሃቡ እንኵ ዘይፈልጥ

ጮማ ወዲኡ ዓጽሚ ዝቐልጥ

ውርደት ዝፈቱ ክብሩ ዝቕንጥጥ፡

 

                 ጅግና ኣስፊሩ ኣብ ጉድጓድ

                 ንመንእሰይ ዓዲ ጓና ከሳደድ

                 ምድረበዳ ብረመጽ ክነድድ

                 ስግረ ዶብ ኣብ ዕዳግ ክወርድ

                  ሂወቱ ከይሓለፈት ክጥባሕ ክሕረድ፡

 

ወላዲ፡ ኣደ ኣይትርአ

ንብዓት ቀደሞት ደቃ ከይረግአ

ንኡስ ውሉዳ ተሰወረ ደኣ ጠፍአ

ተደጊሳ ምልኪ ምስ መጸአ

 

                  እወ’ዚ መላኺ ነኻሲ ጡብ

                  ኣይኣኽሎ ኣይጸግብ

                  ኣየመስግን ኣይዓግብ

                  ጸሓይ ክትበርቕ ዓቕሉ ዘጸብብ

                  ዓዲ ሃሎ ዝሰፍር፡ ጸልማት ዝጉልበብ፡

 

ክንዲ ዘብልዑ መዓር ጠስሚ

ጸባ ዘስተዩ ብርብዒት ደልሚ

ነገር ምስ በጽሐት ኣብ ፈጽሚ

ተቓለዐ ደኣ ወዮ ጠላሚ

ዓዲ ጓኖት ከይዱ ሹም ሃገር ክሰሚ፡

 

                መለሳ ጥረ ሸዊት

                መለሳ ቅጫ ገዓት

                ብሰላም ኣብ ዓዲ ኣብ ድቅድቕ ኵናት

                ዉጓኣት ዝተሰከሙ ዘቓበሩ ስውኣት

                ኩሉ ዘይስኣኖም ወለዲ ምዑታት፡

 

ንኣፈይ ንደቀይ ከይበሉ

ገድሊ ኣሳስዮም ኣዕንጊሎ ዘገብሉ

ተሰልበጦም ደኣ ከም ኣመሉ

ታሪኽ ደምሲሱ ኢልዎም ኣሉ፡

               

                ጭቆና በዚሑ ምስ ገንፈለ

                ኣገባብ ዝሰሓተ ኣልቦ ጠገለ

                ቃል ብቃላ ኣይከሰርና እንካ በለ

                መልሓሱ ቀየረ ልቡ ተበለለ፡

 

ኣሰይ እንቋዕ ደኣ’ዝስ ተበለለ

ኢሰያስ ክዓብድ ክጽለለ

ንሱ ንሕና፡ ንሕና ንሱ ንዝበለ

ብሑቕ ዘፍ’ሉ ማይ ምስ ጸለለ

ምስጢር እከይ መላኺ መታን ክልለ፡

 

                  እሞ ሕጂ እንታይ ተሪፉ

                  ዒላ፡ ዲጋ ኣድሪቁ ኣንጺፉ

                  ዓዲ ኣጽኒቱ ጨውዩ ገፊፉ

                  ተጋደልቲ፡ መራሕቲ፡ ምሁራት፡ ሰጕጉ ገሊፉ

                  ንሃገር ሂቡ ኣሕሊፉ፡

 

ክኸይድ ተደለየስ ዘይዕዘር

መመኽነይታ ሰላም ሃዋሳ ጎንደር

ሽርሽር ኣዲስየ ባህር ዳር

ብህዝቢ ብሃገር

የርልቦን ምቝማር፡

 

                  ኣበይ ምስ ከዱ’ሞ ኣሕዋት/ ኣሓት ጀጋኑ

                  ኣይምበርከኹ ኣይደኑ

                  ኣይነብዑ ኣይሓዝኑ

                  ክመጽእ እንድዩ ዘመኑ፡

 

ትሽዓተ ብሄራት ኤርትራ

ሰብ ኪዳን ዓንተቦ ዝተደመራ

ሓቢረን ዝተሰውኣ ሓቢረን ዝሰዓራ

ኣብ ማእከለን ኣይኣቱ ኦሮሞ ኣምሓራ፡

 

               ዝሓለፈ ሓሊፉ

                ጸብሪ ቅርሕንቲ ኣይትንገፉ

               ጽልእና ኣራጊፍና ጽልእኹም ኣራግፉ

               ማይኩም ስተዩ ኣዕርፉ

               ብሰላም ተመላለሱ ብሰላም ሕለፉ፡

 

ሰላም ዝደለየ ካብኡ ኣይሓልፍን ነገሩ

መሬት ተመሰየስ ከኣ ኣብ ንጹፍ ትሓድሩ

ጉዳይ ኣይትለቓቕቡ ኣይትደማምሩ

ኣይፋልናን እንተበልኩም መረብ ትሰግሩ፡

 

                 እሞ ሃየ በል ምዑት ወዲ ሃገር

                 ብዋዛ’ዩ ዝኸይድ ዘሎ ነገር

                 ኣይትደህለል ንክትሰምዕ ሚስጢር

                 ሓድነትካ ኣደልድል ተጠማምር

                 ሸጥ መዓንጣ መቐነቲኻ እሰር

                 መንቐኛ ህግዲፍ ክጓሓፍ ክስዓር፡

 

ትህኪት ንየው ንበሎ ኣይንሕመቕ

ተሳኒና ተሓቋቁፍና ንማሙቕ

ንሸራፋት ዘደንጸወ ህግዲፋዊ መስሓቕ

ነበረያ ነበረ ህግዲፍ ክወድቕ

ኣይ ጽባሕ እንድያ ጸሓይና መሊኣ ክትበርቕ፡

 

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ

 

               

                

 

                  

 

                  

 

 

              

                 

 

                 

 

 

 

               

               

              

              

              

              

 

 

 

 

 

                

 

             

 

             

 

             

 

             

 

 

 

 

  

             

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top