skip to Main Content
Menu
ክዝረበሉ ዘይግባእ ኣይኮነን

ክዝረበሉ ዘይግባእ ኣይኮነን

ክዝረበሉ ዘይግባእ ኣይኮነን

ሎሚ ሎሚስ እታ መመሰሊት ኤርትራ ዝነበረት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘተን ዝርርብን ኣትያስ ብደቂቕ’ኳ እንተዘይተፈልጠ ኣፈናዊ ርክብ ኣካይዳ ኣላ። ሽወደን ካብ’ተ ንርክብ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ከተሳሲ ሕጽይቲ ዝነበረት ሃገር ነቲ ርክብ ብቀረባ ዝተኸታተለቶ ቀንዲ ወኪል ሃገር ሽወደን ኤምባሲ ኣብ ፒንግዮን ሰሜን ኮርያ ብምህላውን ነዘን ክልተ ሃገራት ከም መንጎይና ኮይና ብምጽንሓ’ውን፡ ምንጪ ጋዜጠኛታት ሽወደን ይኹን ፖለቲካውያን ተንተንቲ ኣኼባ ክልትኤን ሃገራት ማለት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀጻሊ ክራኸባሉ ዝኽእላ ተስፋ ዘለዎ ዝምድና ክፍጠር ከም ዝኽእል ይእምቱ። ወላ’ኳ እቲ ጸብጻብ ስምምዓት ብደቂቕ እንተዘይተፈልጠ። ብዝኾነ ሰላም ሰላም’ዩ፡ እዚ ሰላም ከኣ ብቀረባ ነቲ ህዝብን ከባብን ብሓፈሻ ከኣ ንዓለም ድርኺት ሰልማዊ ፍታሕ ዘማዕዱ ዓብይ ተስፋ ኮይኮነ ኣይተርፍን ዝብሉ።

ከባቢና ቀርኒ ኣፍሪቃ ከ ንሰላም ዘማዕዱ ሕልናን ሓሳብን ጠመተን እንታይ ይመስል! እወ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ስልጣን ንራብዓይ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሰይሙ ዝመጸ ዶር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ዘከናወኖ ስርሓት ብፍላይ ንዞባና ዘቅረቦ ጸዋዒት ሰላም ቀሊል ኣይኮነን። ንኢትዮጵያዊ ውሽታዊ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ንምእላዩ ዝተኻየደ ስርሓት ኩሉ ብመራኸቢ ብዙሓት ዝተኸታተለ ሚዛን ከንብር ዘኽእል ሓበሬታ እንዳሃለወ፡ ልዕሊ ኩሉ እቲ ንሰማዒ ዝመሰጠ መባእታ ጉዕዞታት ዝተፈላልየ ቦታ ብምብጻሕ ህዝቢ፡ ሽማግለ ዓዲ፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ መንእሰያት፡ ተመሃሮ ረኺቡ ምዝርራቡ ሕቶ ምቅባል ከም ዝነበረን፡ ኣኼባታት ኣካይዱ ሕቶ ተቀቢሉ ምምላሱን። ነፍሱ ይምሓር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብዙሕ ህዝባዊ ኣኼባታት የካይድ’ኳ እንተነበረ ሎሚ ግን ኣኼባታት ብግሉጽ መንግስትን መራሕትን ብዝተረኽበ ጉድለታት፡ ጌጋታት ብግሉጽ ዝተኣራረምሉ መድረኽ ዝበጽሐ ከም ዝነበረ ኩሉ ዝምስክሮ’ዩ።

ኣብ’ዚ መድረኽ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ገጽ ንገጽ ዝተራኸበሉ ዝተዛረበሉ ጉዳያት ሃገሮም ኢትዮጵያ ብዘተ ምርድዳእን ክፍታሕ ምፍታን ጻዕርታት ምክያድ፡ ንረብሓ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ረብሓ ኩሉ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ’ውን እዩ። ብፍላይ ከኣ ንዶባዊ ግርጭት ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ባይታ መድረኽ ህዝቢ ትግራይ ዝተዘርበሉን ዝቀረበ ሕቶታት ሓደ ሸነኽ፡ ብዘይቅድመ ኩነት ክፍታሕ ዝብል ብዕለት 5 ሰነ 2018 ዝሓለፈ ውሳኔ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ፡ ብዕለት 12 ሰነ 2018 ባይቶ ኢትዮጵያ ዝደገፎ ውሳኔ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣገዳሲ ተርኽቦ ጮራ ተስፋ ሰላምን ሰናይ ጉርብትና ዝተሰምዕሉ ክበሃል ይከኣል። ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዓብዩ ንኢትዮጵያውያን’ኳ ዝምልከት’ኳ እንተኾነስ ሰላም ጎረቤት ሰላምካ ምዃኑ ዘይተርፍ ናቱ መግለጺ ኣለዎ። ሓድሽ መራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶባዊ ግጭት ኢትዮ-ኤርትራ በቲ ጀሚርዎ ዘሎ ናህሪ ከኣ ኣብ መደምደምታ ከብጽሖን ብግብሪ ከሰንዮን ድሌት ትጽቢትን ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን እዩ።

ምስ’ዚ ዝተኣሳሰረ ዘገርም ጉዳይ ከኣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ’ዚ ሓጺር ግዜ ኣብ ዝተፈላልያ ጎረባብቲ ሃገራት በጺሑ ስርሓቱ ፈጺሙ ተመሊሱ፡ ካብ’ቲ ኩሉ ንህዝቢ ኢትይጵያ ኮነ ንኣፍሪቃውያን ዘዅርዕ ስርሓት ግን ኣብ’ተን ምብጻሕ ዘካየደለን ሃገራት፡ ኣብኡ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዜጋታት ኢትዮጵያ ብቀረባ ተኻፋሊ ጸገሞም ብምዃን ዘርኣዮ ሰብኣውን መሪሕነታውን ግደታቱ’ዩ። እዚ ኩሉ ሰናይ ተግባራት ከኣ ካብ ዜናዊ ፕርፓጋንዳ ንላዕሊ ብግብሪ ክሰርሓሉን ክቅጽልን ኣብ ስደት ዘሎ ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍታሕ ክረክብ ክኽእል።

ንፕሮፓጋንዳ ደኣ ኮይኑ ከይተርፍ’ምበር ኣብ’ዚ ከይተጠቅሰ ክሓልፍ ዘይግባእ ዝተራእየ ሰናይ ግብሪ መራሒ ሃገር ክልተ ኣብነታት ክጥቀስ ይከኣል፡ ሓደ ኣብ ስዑድ ዓረብ ምጻሕ ኣብ ዝተግብረሉ መላእ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድ ዓረብ መሰሎም ክሕለወሎም ምስ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ምዝራቡ ኤምባሲታት ሓላፍነት ወሲዶም ክከታተሉ ምግባር፡ ካልኣይ ኣብ ግብጺ ዝተኻየደ ምብጻሕ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ካብ ማእሰርቲ ክወጹ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነ፡ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምውጻእ ብገዛእ ምርጫኦም ንሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ተፈቒድሎምስ በታ ነፋሪ ምስ መራሒኦም ክምለሱ ምግባር’ዩ።

ብተወሳኺ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣባላት ውድብ ኦነግ ኮሌኔል ኣበበ ገረዱስትን፡ ኣቶ ዮናታን ዱቢሳ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ጸገን መከራን ኣብ ኤርትራ ኣብ ቃልሲ ዝጸንሑሉ ግዜያት ዝነበርዎ ኩነታት መሪር ምንባሩን፡ ምስ መረሮም ንስደት ዘምርሑ እሞ ኣብ ስደት ኣብ ግብጺ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምስ መራሒኦም ንሃገሮም ክምለሱ ምግባር ደላይ ፍትሕን ሰላምን ዝኾነ ኣንባቢ ፍርዲ ንገድፎ። ብዝተረፈ ሓደ መራሒ ንዝተቃወምዎ ሓለፍቲ ውድባት ሓቍፉ ንዓዱ ክምለስ ክዝረበሉ ዶ ኣይግባእን፡ በቲ ማዕረ ጽቡቕ ድሌት ኤርትራውያን ኣብ ሰላም ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ብምስናይ ንትግባረ ሕጋዊ መስርሕ ጉዳይ ግርጭት ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ሓደ ሰላምዊ ፍታሕ ክዓልብ ንሰላም ብሰላም ክምለሽ፡ ንሕጋዊ መስርሕ ብሕጋዊ ክሕተት እንታይ ጸገም ክህልዎ ይኽእል?

ንሰላም ብሰላም፡ ንሕጋዊ መስርሕ ከኣ ብሕጋዊ መስርሕ ክካየድን ክፍጸም ከም ዘለዎ ኩሉ ዝስሕቶ ኣይኮነን፡ ሰላም ንዝበለካ ሰላም ምሳኻ ይኹን ከም ዝበሃል ከኣ፡ ኣብ ልምድና ባህልናን ዝውትር’ዩ። ኣብ ቅድሚ ሕግን ፍርድን ቀሪብካ’ውን እቲ ሰላም ምባል ዘይተርፍ’ዩ። ኣብ 2000 ዓ.ም እኳ ኣብ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጥፍኣትን መንእሰያት፡ ዝበረሰ ንብረትን ኢሰያስ ኣፈውርቅን፡ መለስ ዜናውን ብቃል ጥራሕ ዘይኮነስ ኢድን ንኢድ ተጨባቢጦም ሰላም ተበሃሂሎም’ዮም። እንተኾነ ሰላምን ምባልን፡ ሕጋዊ ፍርድን ፈላሊኻ መልሲ ክወሃበሉ ዝግባእ ንህዝንጸት ሰላም፡ ሰናይ ጉርብትና ዕብየትን ልምዓትን መሰረት’ዩ።

ኣብ ሃገርና እንታይ ተፈጾሙን ይፍጸምን ኣሎ? እወ ኣብ ሃገርና ብድዔ፡ትዕቢት፡ጽልኢ ካብኡ ሓሊፉ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ህዝቢ ብከመይ ሒዝዎ ከም ብሩህን ፍሉጥን’ዩ። ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ከኣ ሓንሳብ ወያነ፡ ሓንሳብ ዑስባት ኣሜሪካን ምዕራብ ሃገራት’ምበር ፍሉይ ርእይቶ ዘለዎም ዜጋታት ኣይብልን። እዚ ከኣ ካብ’ቲ ኩነታት ኤርትራ ንሰላም ንምቕያር፡ ህድኣትን ራህዋን ንምስፋን፡ ልምዓትን ዕብየትን ንምትእትታው ካብ ዘይብሉ መንፈስን ኣተሓሳስባን ዝነቀለ’ዩ።

እሞ ደኣ ኸ መራሒ ጎረቤት ሃገር፡ እሱራት ኣፍቲሑ፡ ተቃወምቲ ሓቝፉ ሃገር እንዳኣተወ፡ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ኢሰያስ ኣፈውርቂ ኣብ ሲናይ፡ ኣብ ሊብያ፡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ሂወቶም ዝሰኣኑ ህጻናትን ኣደታትን፡መንእሰያት ዝኸሓደን ይትረፍ ነቶም ብሂወቶም ዘለዉ፡ ነቶም ዝሞቱ ዝኸሓደ ስርዓትን ገና ከም ሓወልቲ ደርቁ ክሳብ ለይቲ ሎሚ መልሲ ዘይሃበሉ ጉዳይ’ዩ።

ነቶም ድሕሪ ኩሉ ስቓይ ሲናይን ሊብያን ሞት ብሞቱ ኣብ ዓድና ይሕሸና ኢሎም እንየ ብፍቃዶም እንተስ በቲ ኣብ ግብጺ ዝነበረ ኩነታት ተገዲዶም ብፍቃዶም ካብ ግብጺ ንኤርትራ ዝተመለሱ ኣብ ዊዓ ዘጋጠሞም ሓደጋን መግረፍትን ዝርሰዖ እንተሃለወ ከኣ ህግዲፍ ጥራሕ’ዩ። እሞ ብመንጽር’ዚ ገገለ መራሕቲ ንህዝቦም ዘርእይዎ ሓሊዮትስ ክዝረበሉ ዶ ኣይግባእን።

 

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ

 

 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top