Main Menu

ወይ መዓት ካብ ስሚንቶን ተንዲኖን ንህዝቡ ቀረጽ እናኽፈለ ገዛ ምስራሕ ዝኽልክል ስርዓት!!!

ወይ  መዓት ካብ  ስሚንቶን  ተንዲኖን  ንህዝቡ  ቀረጽ  እናኽፈለ ገዛ  ምስራሕ  ዝኽልክል  ስርዓት!!!

                       ደሃይ
     
         ኤርትራ  ብሰንሰለታውያን  ገዛእቲ  ስርዓታት ቱርኪ  ጣልያን  እንግሊዝ  ስዒቡ  ድማ    ፈደረሽን  ብዝብል  ውዲት ናይ  ኣመሪካ  ኣብ  ትሕቲ  ዘውዳዊ  ግዝኣት  ሃይለስላሴ  ክትቁረን  ተገሩ።  ህዝቢ ኤርትራ  ነዞም  ተኸታተልቲ ገዛእቲ  ስርዓታት   ብሓፈሻዊ  ኣጸዋወዓ  ባዕዳውያን   ገዛእቲ  እናበሎም  ኢዩ  ኣብ  ታሪኹ  ዝዝክሮም።  ከም  ዝርዝር  ድማ  ኣብ  ትሕቲ  ግዝኣቶም  ንዘሕለፎ  ጭቆና  እናዘከረ  ንነፍሲ ወከፎም  ዝምልከት  ንኣገባብ ምሕደሮኦም ዘብርህ   መግለጺታትን ቅጽላትን  እናሃቦም  መጺኡ። ንኣብነት  ህዝብና  ክሳብዚ  ቀረባ  እዋን  ኣብ  ሂወቱ  ዘስደምም ዘይርትዓዊ ብሂል  ኣገላልጻ ወይ  ፍርዲ …..ወዘተ  ክሰምዕን  ከጋጥሞን  ከሎ   “ወይለይ  ግርም  እባ  ግዝኣት  ቱርኪ”  ኢሉ  ይምስል።  ንመግዛእቲ  ጣልያን  ድማ   ንህዝብና  ብዘይካ  እተን “ኣሎራ: ባቤነ: ኮመሲክያመ: ቦኖ ፈስታ……..ወዘተ ዝብላ ገዲፍወን ዝኸደ  ዝተቆራረጻ  ቃላትን  ሓረጋትን ካልእ ብስሩዕ  ኣብያተ  ትምህርትታት  ከፊቱ  ዝመሃሮ  ስለዘይነበሮ  “ኣይርስቲ  ኣይጉልቲ ፍልጠት  ዘይህብ  መንግስቲ  ድቛና  ይሕሸና  ካብ  መሎቲ” ኢሎም  ይሕጭጩሉ  ነሮም።  ንመግዛእቲ  እንግሊዝ  ከኣ በቃቅን  ስሱዕን  ብዛዕባ  መነባብሮ  ሰባት  ዘየገድሶ  ስለዝነበረ ” እንግሊዝ  ዚ  ነዃል   ሰልዱ  ይኺደልና   ንዓዱ”  እናበሉ ይዝምሩሉ  ነበሩ።  ንስርዓት  ሃጸይ  ሃይለስላሴ  ድማ  ብንዕቀት እዚ  ኸኣ   ዓቅሚ  ዘይብሉ   ንኣመርካን  እስራኤልን  ኣሚኑ  ክገዝእና  መጺኡ ኢሎም ህጻናት  ኤርትራ ” ሆሆየ  ሆሆየ……..ሆሆየ  ማንቲለ  በሊዓቲ  ጃንሆየ”  ኢሎም ይደርፉሉ  ነበሩ።  ንስርዓት  መንግስቱ  ሃይለማርያም  እንተኾነውን  ትምክሕተኛ  ጉረኛ  ስለዝነበረ  “ኣካ  ረኣኖዮ  ዝሰኸረ  ጥርሙዝ  ደም  መሊኡ  ዝሰበረ ተገቲቱ  እምበር  ሓንቲ  ነይገበረ”  ይብልዎ  ነበሩ።
     ህዝቢ  ኤርትራ ነቶም  ዝሓለፉ  ገዛእቲ  መንግስታት  ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ  ኣጋጣሚታት ከም  ኣብ  መርዓ  ብደርፊ  ኣውሎ  ማሰ  ከም  ኣብ   ዕላል  ድማ ብጭርቃንን  ዋዛን…….ወዘተ ብዘኣመስሉ  ኣገባብ  ኢዩ  ዝገልጾ  ነሩ።   እዚ  ናይ  ህዝብና  ባህላዊ  ኣገባብ  ኣገላልጻ  እዚ  ኣብቲ  እዋኑ  ኣዚዩ  ፍሉይ  ጣዕምን  ንገዛእቲ  ኣብ  ምቅዋምን  ኣብ  ምምካትን   ናቱ  ተልእኾ  ዘመሓላልፍ  ኣገባብ  ኢዩ  ነሩ።  ህዝቢ  ኤርትራ  ቀደም  ከምቲ  በቲ  ኣብ  ላዕሊ  ዝተገልጸ  ኣገባብ  ክዝምርን  ክዋዘን  ኣውሎ  ክብልን  እንከሎ  መሬት  ኤርትራ  ሃገሩ ካብ  ባዕዳዊ  ጎበጣ  ነጻ  ክኸውን  ኣብ  ማሕበራዊ  ሂወቱ  ድማ  ብሕገ-መንግስታዊ  ብደሞክራሲ  ክመሓደር   ድሌት  ስለዝነብሮ  ኢዩ።  ህዝቢ  ኤርትራ  ንደሞክራሲ ከምዚ  ናይ  ሎሚ ብዘብለጭልጭ ቃላት ዋላ  እንተዘይገለጸ ከም  ኣምርን  ትሕዝቶን ግን ካብ  ቀደሙ የፈልጦን  ክመሓደረሉ  ይብህጎን ነሩ  ኢዩ።  ንደሞክራሲ  ይፈልጥን  ክመሓደረሉ  ይደልን  ከም  ዝነበረ  ዘብርህን  ዘረጋግጽን  ከኣ  በቲ  “ሕረስ  ሓረስታይ  ንገድ  ነጋዳይ  ዝብል  ስርዓት  ኢዩ  ዘድልየና”  እናበለ  ዝጠቅሶ  ዝነበረ  ናይ ትምኒታቱ    ድሙቅ  ምስክርነት  ኢዩ  ነሩ።
       ከም  ውጽኢቱ  ድማ  ብቃልሱ  ንመግዛእቲ  ስዒሩ  ነጻነቱ  ኣረጋጊጹ።  ህዝብና  ሎሚ  ዘይተጸበዮ ጥልመት ኣጋጢምዎ     ኩሉ  መሰላቱ  ስለዝተገፈ   ንህግደፍ “ወይ  መዓት  ካብ ሰመንቶን  ተንዲኖን  ቀረጽ  እናኣኽፈለ  ገዛ  ምስራሕ ዝኽልክል  ስርዓት”  ክብሎ  ይርከብ  ኣሎ።  ምስዚ  ኹሉ  ግን  ንህግደፍውን  ከምቶም  ዝሓለፉ  ስርዓታት   ስዒሩ ኣብ  ናይ  ታርኽ  ጎሓፍ  ክድርብዮ  ምዃኑ  ጥርጥ  የልቦን።  
  
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *