Main Menu

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ሰነ 20 2019

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ

ሰነ 20 2019

ሎሚ መዓልቲ 20 ሰነ ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ’ዩ። እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ዝኽሪ ስውኣት ኤርትራ ግን ኣብ መንጎ ፍትሕን ሰላምን፡ ኣብ መንጎ ወፈራ ብሓትነት ስልጣንን ደጋፊኡ ዝካይድ ከብድን ሕቆን ዝኾነ ክልተ ገጽ ዘለዎ፡ ብመንፈስን ዕላማን ዘይራኽበ ኣዝዩ ዓብይ ፍልልይ ዘለዎ መዓልቲ’ዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ቅድም ንምእንቲ ነጻነት፡ ሕጂ ከኣ ንምእንቲ ሙሉእ ሓርነት ሰላምን ራህዋን፡ ፍትሕን ዝኸፈሎን ዝኸፍሎ ዘሎ ከቢድ መስዋእቲ ዓመት መጸት 20 ሰነ ንኽብሪ ጀጋኑ’ኳ ንዝክረላ እንተኾነስት በመንፈስ ንዘንተ ዕለት ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዘይፍለዩ’ዮም። ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ነቢዕኻን፡ ኣስተንቲንካ፡ ሽምዓ ተወሊዑ፡ዕምበባታት ሰቲን ምንስናስ ከም ህያብ ምቅራብ ሓሊፉ ዝኸይድ ካልእ ዓብይ ትርጉም ክህልዎ ዘለዎን ዝግባእን’ዩ። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 28 ዓመት ብምሕደራ ህግዲፍ ንይምሰል ክካካየድ ዝጸንሐ ዝኽርታት ንብኽያትን ሓዘንን ቃንዛን ዝዕድም፡ ካብ እህህታ ንብዓትን ዘይሓልፍ ዝኽሪ 20 ሰነ ኮይኑ ጸኒሑ። ህዝብና ግን ቅንዕናን ሓቕን ንዘይብሉ ተግባራት ህግዲፍ ብግቡእ ተረዲእዎን ፈሊጥዎን፡ ንምእንቲ ፍትሕን ሰላምን፡ ክብሩን መሰሉን ክብሉ ሂወቶም ዝኸፈሉ ደቁ ሕድርን መብጽዓን ኣብ ቦትኡ ንምምላስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ወጻኢ ድምጹ ከስምዕ፡ ተቃውሞኡ ከርኢ ይርከብ ።

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ፡ ንዕላማታት መስዋእቲ ዜጋታት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ደኣ’ምበር ንሓሶታትን ተደጋጋሚ፡ ዘይትግበር መብጽዓታት ህግዲፍ ንምሕዳስ ዝግበር ኣይኮነን፡ ኣይግባእን’ውን።

ሰዲህኤ ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ 20 ሰነ ልክዕ ከም’ቲ ክብደት ዋጋ ሂወት፡ ከቢድን ሓያልን፡ ሕጋውን ፍትሓውን፡ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ምልክታት ዝሓቆፈ ዝኽሪ ክኸውን፡ ብግብሪ ኣብ ባይታ ዘንጸባርቕን ተሓታትነት ብዘለዎ ስልጣን ክእለ፡ ንዝኽሪ ስውኣት ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝብን ሃገርን፡ ንስድራ ቤት ብፍላይ ወለድን ህጻናትን ዝናብይን ዝኣልን ዝከናኸንን ክኸውን ዝግባእ’ዩ ዝብል መትከላዊ እምነትን ዘለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ሞሳ ክብሪ ቃልሱን መስውእቱን ንነጻነት ከይረኸበ፡ ድሌቱ ከይተሓተተ ግዳይ ዳግማይ ጥፍኣት ዶባዊ ኵናትን፡ ግዳይ ግፍዕን ጭቆናን፡ ስደትን ኮይኑ ገና ይቅጽል ኣሎ።

ኣብ ተሪር ሓድነት፡ ነባርን ርግኣት ዘለዎ ሰላምን ዝተሞርኮሰ ህላውነት ህዝቢ ኤርትራ፡ ምንጪ ኩሉ ድሌትን ባህግን ሕልምን ኤርትራ ስለ ዘንጸባርቕ መዓልቲ ዝኽሪ ስውኣትና ኣዕኑድ ሓያል መሰረት ዝተኸለ፡ ብምልኣት ልብን ሓቕን ኣብ ዘለዎ ዝኽሪ ምስ ዝካየድ’ዩ ግቡእ ፍጻመ ስርሓት ተኻይዱ ክበሃል ዝኽእል።

ሎሚ ሎሚስ” ዘበንያ ግርምቢጥስ ማይ ንዓቐብ” ከም ዝበሃል መላኺ ስርዓት ህግዲፍ መመሊሱ ንእከይ ተግባራቱ ኩሉ መዳያት ሽጣራ ምድንጋር ፈቲኑ ምዃን ምስ ኣበዮ ኣብ መወዳእታ ዝወጠና መደብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ኣገባቡን ኣተገባብርኡን ኩሉ ኣንጻር መሰረታዊ ዕላማታትን ሕድሪ ስውኣትና ምንባሩ፡ ህዝብና፡ መሓዙት፡ ጎረባብቲ ሃገራት፡ ኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለም ዝተዓዘቦ ግን ከኣ ዝፈሸለን፡ መሻርኽቲ ህግዲፍ ከይተረፉ ዝኸዓብዎ መስርሕ ሰላም ነቲ ከባቢ ኣብ መዋጥር ዝሸሞሞ ኩነታት፡ ዞባዊ ዘይምርግጋእ ዝፈጠረን እዩ።

ደጊም ዝኽር መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ካብ’ዚ እከይ ተግባራት ምሕደራ ህግዲፍ ዝረሓቐ፡ ንሓቕን ፍትሕን፡ ሰላምን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘራጕድን ዘሕይልን ደ’ምበር፡ ንሓድነቱ ዝዝርግን ንሰላም ዝፋዅስ፡ ምስ ጎረቤት ዘናቝት ዘይኮነ መድረኽ ሓድሽ ተበግሶ፡ መድረኽ ሓድነትን ስኒትን፡ መድረኽ ሓባርዊ ስርሓትን መደባትን፡ መድረኽ ምክእኣልን ተጸዋርነትን ብዝተሰርዐ መደባት ክኽበር ይግባእ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና ንብሎ ከኣ፡ ኣብ’ዚ ዘይብሕጎግ ህዝባውን ሃገራውን ሰነድ፡ ንወለዶታት ዝመሓላለፍ ነባሪ ታሪኽ፡ ታሪኽ ስውኣትን ህልዋትን ዘተኣሳስርን ዘዛምድን፡ ዝዓብይ፡ ዝሰፍሕ፡ ኮይኑ ዝቅጽል ውሕስነት ሃገር ዘለዎ’ዩ።

ዓወት ንተቃላሳይ ህዝቢ ኤርትራ

ዜናን ሓበሬታ ሰዲህኤ

20 ሰን 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *