skip to Main Content
Menu
ድፍኢት ህዝቢ ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ

ድፍኢት ህዝቢ ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ

ድፍኢት ህዝቢ ኣብ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ

 

ብመጀመሪያ ንኩሉ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ክርስትያን እንቋዕ ንበዓል ቅዱስ ዮውሃንስ ኣብጽሓኩም ክንብል ንፈቱ። ብተወሳኺ ብኣቋጻጽራ ግእዝ ሓድሽ ዓመት፡ ዓመት ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን፡ ፍትሕን ሕግን ከምጽእ ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራ ክጋሃድ ንምነ።

 ሎሚ መዓልቲ ዕለት 11 መስከረም 2018 መጓዓዓዚ መስመር ቡሬ ንዓሰብ፡ ከምኡ ሰንዓፈ ዘራኽብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኸፊቱ። መራሕ’ቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልቲኤን ሃገራት ዝተረኽብሉ ተፈጺሙ ኣሎ። ኣብ’ዚ ዳሕረዋይ ዝተኻየደ ጽምብል መስመር ሰንዓፈ ዛላምበሳ ፍሉይ ተርኽቦታት ክልዓል ዝኽእል ኣሎ። ብክልቲኡ ሸነኽ ዶባ ዝርከብ ህዝቢ ዘካየዶ ዘይሕለል ጻዕሪ ሰላም ክኸውን እንከሎ። በቲ ካልኣይ ከኣ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ መዓልቲ ዝኽሪ ስውኣት ኤርትራ 20 ሰነ ዘቅረቦ ናይ ሰላም መደረ ንህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ዝሰንዘሮ ኣሉታዊ ቃል ሎሚ ባዕሉ ምስ መራሕቲ ላዕለዎ ሰራዊት ኮይኑ ዛላምበሳ ምእታዉ ንጻዋዒት ሰላም ከም ድላዩ ክግበሮ ዝኽእል ከም ዘይነበረ ዝእምት እታ ምረት ሓቐርኛ ሰላም ዝተቀበለላ መዓልቲ ምዃና’ዩ።

ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብድፍኢት ድሌትን ህዝቢ ሰጊርዎ ክሓልፍ ዘይክኣል መድረኽ ኣገዲዶም ከም ዝቅበሎ ገይሮሞ ኣለዉ። ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ እንድዒ ንሓዋሩ እምበር ነታ ካብ መስርሕ ሰላም ብሙሉእ ንኸይስርሓሉ ልዕሊ ኩሉ ዝፈርሓን ዝከላኸለላን ዝነበረት ኣሰካፊት መድረኽ ሎሚ ተበጺሓ ኣላ።

ደላይ ሰላምን ፍትሕን ዝኾነ ኤርትራዊ ሓደ ካብ’ቲ ኩሉ ጠለባት መስርሕ ሰላም ብተሳትፎን ድሌትን ህዝብን ዝብል’ኳ እንተነበረ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ነጺግዎ ክኸይድ ጸኒሑ። ሙሉእነት ሰላም ንስለ ዘይተረኽበን ዘይተረጋገጸን ከኣ ነቲ ንሱ ሰላም ዝብሎ፡ ንሰላም ተስፋ ዘይህብ ጉዕዞ ብገዛእ ድሌቱ ዘይኮነ ብድፍኢት ድሌት ህዝቢ ኣብ መስመሩ ክኣቱ ጌሩ ኣሎ። እዚኣ ታሪኻዊት ዕለት ኣብ ዝመጽእ ብብዙሕ ኣብነታ ክትግለጽ ማእከልን ቀላስትን ሰላምን ልዕሊ እቲ ብወንጭፍ ዝካየድ ዘሎ ርክባት ኣገዳስነት ክህልዎ’ዩ።

እቲ ድሌት ብወገን ትግራይ ጥራሕ ኣይነበረን፡ ህዝቢ ኤርትራ ዓብዩን ንእስቶን ሰብኣይ ሰብይቱ ብፍላይ መቁጸሪ ዘይብሎም መንእሰያት ካብ ጎቦታት ንዛላምበሳ ዘውስድ መስመር ብብዝሒ ክውሕዙ ዝተራእይሉ ጽምኣት ሰላምን ዲሞክራስን እዩ። እዚ ህዝባዊ ታሪኻዊ ሰላምን ሓጎስን ንምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ደስ ከም ዘየብሎን ከም ዘየሕጉሶምን ድሮ ኣብ’ቲ ዝተኻየደ ገጽ ተምሳል ጽብል በሪሁ ተራእዩ። ብሓቂ ከኣ ከም’ቲ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ኣዳራሽ ሚለኒዩም ኣዲስ ኣበባን፡ ኣብ ሃዋሳን ዝተኻየደ ጽምብል ሰላም ኣብ ዛላምበሳዘየተደግመን ዘይተራእየ ምንባሩ’ዩ። እዚ ከኣ ምልክት ምዕዝምዛምን ተገዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ምህላዉ ዝሕብር’ዩ።

ካብ’ቲ ዝገርም ዘስደምምን ስርሓት ከኣ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ካብ ሰንዓፈ ንዛላምበሳ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ ግዜ ንሓለዋን ጸጥታ መራሕቲ ዝኸላኸሉን ዝበጽሑ ኢትዮጵያውያን ምንባሮም ምልክት ብወታሃደራዊ ኣልባሳቶም ክልለዩ ዝክእሉ እዮም።

በቲ ካልእ ሸነኽ ብብዝሒ ኣባላት ሃገራዊ ምክልኻል ኤርትራ ብክልተ መስርዕ ብኣጋር ዝምርሹ ዝነበሩ ኣብ ገጾም ዝረአ ዝነበረ ሃንደበታዊ ተርኽቦታት ምንባሩ ዘንጸባርቕ፡ ብጋጠኛታት ዝቀረበሎም ሕቶ ኣፎም መሊኦም ክዛረቡ ዘይምኽኣሎምን፡ እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ትሽዓተ ቋንቋታት ስለ ዘሎ ምናልባሽ ትግርኛ ዘይሰምዑ ይኾኑ ብምባል ሽፋን ክገብረሎም ዘካየዶ ፈተን ዝገርም’ዩ።

ኣብ ልዕሊ’ዚ ኩሉ ግን ተዓዋቲ ኮይኑ ዝወጸ ህዝቢ’ዩ። ህዝቢ ብህዝቢ ኣብ መስርሕ ሰላምን ሰናይ ጉርብትና ዘለዎ ሓያል ድሌት፡ ብድፍኢታት ንትግባረ ክሰጋገር ዝገበሮ ጻዕሪ ቀሊል ከም ዘይነበረ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዝተደጋጋሚ ዘይተፈጸመ ድሌት ንክልቲ ህዝቢ ኣሕዚኑ ከም ዝቀነየ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ነዚ ስጉምቲ ከይውሰድ ከኣ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብድሕሪ’ዚ ክመጽእ ዝኽእል ግድነት ምፍናው ሰራዊት ኤርትራ ንስልጣኑ ዘለዎ ስግእታት ዝነቀለ፡ ኣውራ ሻቕሎት ህግዲፍ ከኣ ንሱ ብምንባሩ ንዝተሓሰሞ ጸዋዒት ሰላም ብድፍኢት ህዝቢ ሪዕምዎ ኣሎ። ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ከም ኣመሉ ብምስምሳት ዶባት እንተዘይዓጽይዎ ብርቱዕ ምቁጽጻር እንተዘይገይርሉስ ህዝቢ ኤርትራ ክዕወተሉን መዋጽኦ ሰላምን ክብሩን ዝረኽበሉ ኣፍደገ ፍቕቕ ኢሉ ኣሎ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና

11 መስከረም 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top