Main Menu

ገለ ነገር ዘይብሉ ክህብ ኣይክእልን ኢዩ!!

ገለ  ነገር  ዘይብሉ  ክህብ  ኣይክእልን  ኢዩ!!
                      ደሃይ
    ናይ  ክልተ  ሃገራት  ብመሬት  ዘራኽብ  መስመር ዶብ  ንሓባራዊ  ጠቅምታት  ናይ  ክልቲኡ  ኣህዛብ ከገልግል  ኢዩ  ዝኽፈት።  እቶም  መሻርኽቲ  ዝኾኑ ክልተ  መንግስታት  ከኣ ነቲ  ዶብ  ብስምምዕ  ኢዮም  ዝኸፍትዎ። በይናዊ  ውሳኔ  ምዕጻው  ዶብ  እንተዘኮይኑ  በይናዊ  ውሳኔ  ምኽፋት ዶብ ዝበሃል የለን።  ከም  ውጺቱ  መንግስቲ  ህግደፍን  ኢትዮጽያን  ኣብ  ዝሓለፉ  እዋናት    “ጥሪ  ዕብዲ” ብዝዓይነቱ ኣገባብ  ጓይላን  ሳዕስዒትን ንመስመር  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ክኸፍትዎ  ርኢና። ግዜ ከይወሰደን  ምኽናያቱ  ንህዝቢ ከይተገልጸን  ተመሊሱ  ተዓስጺዩ።  እቲ  ዶብ  ክዕጾ  ከሎ  ከምታ  ብ1998  ኣብ  ባድመ  ብሃንደበት ውግእ  ዝተኸፍተሉ  ኣገባብ ኢዩ  ተዓጺዩ።  ሰበስልጣን  ኢትዮጽያ  ምኽንያት  መዕጸዊኡ  ኣይፈለጥናን  ብሸነኽ  ህግደፍ  ዝተወስደ  በይናዊ  ምዕጻው  ኢዩ። መዕጸዊኡ  ምኽንያት  ክንፈልጥ  ምእንቲ  ሓቲትና  ኣሎና  ክብሉ  ኣብ  ብሚድያታት  ክገልጹ  ተሰሚዖም።  ከምቲ  ዝበልዎ  ምኽንያት  መዕጸዊ  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ኣብ  ሚድያታት  ከይተነግረ  ኸኣ  ዶብ  ሑመራ  ተኸፊቱ  ካልእ  ሳዕስዒትን ጓይላን  ክድገም  ርኢና።  መራሕ  መንግስቲ  ክልል  ትግራይ  ብዛዕባ  ምዕጻው  መስመር  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ብጋዜጠኛታት  ተሓቲቱ  ክምልስ ከሎ  ንምኽንያት  መዕጸዊኡ  ከይገለጸ  ንመጻኢ  ብዛዕባ  ምኽፋቱ  ብዝምልከት ብጉምሩክ  ገርና  ክንከፍቶ  ኢና  ክብል  ዘሊሉ ብምሕላፍ  ገሊጹ።  መንግስቲ  ህግደፍውን  ንመስመር  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ንክዓጹ  ዝገበሮ  ምኽንያት  ብዕሊ  ንህዝቢ  ከይገለጸ  ነቶም  ሰሰሚዖም  ጥራይ  ዘናፍሱ  ኣባላቱ  ገሩ  ብሕጊ  ብጉምርክ  ገርና  ክንፈትሖ  ኢና  ዝብል  ወፍሪ  ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን።  ቀደም    ብዘይ  ጉምሩክ  ድዩ  ተኸፊቱ?   ብዘይ  ጉምሩክ  ተኸፊቱ  እንተነሩ  ከምኡ  ክኸውን  ዝገበረ   ምኽንያት  እንታይ  ኢዩ? ጉምሩክ  ክሳብ  ዝግበር  ከ  ግድን  ድዩ  ክዕጾ?  ብቀጻሊ  ተኸፊቱ  እንዳሃለወ ኸ ጉምሪክ  ክግበር  ኣይተኻእለን  ድዩ?…….ወዘተ  ዝብሉ  ሕቶታት  ክለዓሉ  ውሁብ  ኢዩ።  እቲ  ዘገርም  እምበኣር  ፈደራላዊ  መንግስቲ  ኢትዮጽያ  ኮነ  መንግስቲ  ክልል  ትግራይ  ምኽንያት  መዕጸዊ  መስመር  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ንህዝቢ   ከይገለጹ    ኣብ   ምፍታሕ  መስመር  ዶብ  ሑመራ  ዳግም  ሳዕስዒትን  ጓይላን   ክካየድ  ምርኣይ  እንታይ  ኣጊምዎም  ዘየብል  ኣይኮነን።  ልዕሊ  ኩሉን ክንዮ  ምግራምን  እቲ  ኣዚዩ  ዘደንጹ   ኸኣ ነጻ  ፕረስ  ኢትዮጵያ  ብዛዕባ  እቲ  ንስሉጥን  ጥዑይ  ትሕተ–ቅርጻዊ  ኣሰራርሓን  ንዘለዎ  መስመር  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ብምዕጻው ንሓደ  ናይ  ዒንክላሎን  ሸንኮለልን ጥዑይ ጥሕተ–ቅትጻዊ  ስረሓት  ዘይብሉን መስመር  ዶብ  ሑመራ  ምኽፋት  ብዝምልከት  ሞያዊ  ርኢቶም  ዘይምሃብ  ኢዩ። ምኽንያቱ  እቲ  ንመስመር  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ብምዕጻው ዘበንያ  ግርንቢጥ  ማይ  ንዓቀብ  ብዝዓይነቱ  ኣገባብ ንምኽፋት  ዶብ  ሑመራ  ከም  ሓዲሽ  ዓቢ  ኣስተዋጽኦ  ብምምሳል  ንሓንጎል  ክልቲኡ  ህዝብታት  ንምሰራቕ  ካብ  ምፍታን  ንላዕሊ ኣብቲ  እዋንቲ  ከዛርብን  ከጽሕፍን  ዝኽእል  ተርእዮ   ስለዘይነበረ  ኢዩ።   ስለዝኾነ  ኸኣ  ተቀማጦ ህዝቢ  ከተማ  ሑመራን  ከባቢኡን  መስመር  ዶብ  ዛላንበሳን  መረብን  ብምዕጻው  ንመስመር  ዶብ  ሑመራ  ምኽፋት ስለዘይተዋሕጠሎም  ናብቲ  ናይ  ምኽፋት  ጽንብል  ንዘብጽሕ  መንገድታት  ዓጺዮም(……..!!!)   (…….!!!) (……..!!!)  ኢሎም  ተሪር  ተቃውሞኦም  ክገልጹ  ዝተራእዩ።      
    
        ስርዓት  ህግደፍ  ግን   ኣብ   ናይ  ድሕሪ  መጋረጃ   ጸልማት  በቶም  መዳኽርቱ  ናይ  ዕንኪላሎን  ሃልክን  መናፍስትን  ወረ-ወረ  ብምትሕልላፍ  ንኣእምሮ   የወሃት  ካብ  ምዕብላኽን  ምዕጣንን   ምሕጻብን  ግዚኡ   ዘሕለፈን   ተዓዘብቲ  ጠንጢኖሞ  ዝኸዱን ዝዓይነቱ  ናይ  ከንቱ ድራማታት  ካብ  ምድጋም  ሓሊፉ  ካልእ ንህዝቢ  ቅኑዕ  ሓበሬታ  ናይ  ምሃብ  ብቕዓት  ኮነ  ሞራል  የብሉን። ብርግጽ  ከኣ  ገለ  ነገር  ዘይብሉ  ክህብ  ኣይክእን  ኢዩ!!!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *