Main Menu

ፍ ት ሒ

ፍ ት ሒ
ብቆልዑትና ኣደታትና ካብ ዱዃን ቡን ወይ ሽኾር ክንገዝኣለን ክልእካና እነከለዋ መብዛሕትና ይዝከረና ይኽውን ። ዋና ድዃን ክትኸውን ብሕጊ ጥዑይ ሚዛን ምስ እተፋላለየ ክብደት ዘለወን ሓጻውን ካብ 5ኪሎ ንታሕቲ ገጽካ ክሳብ ናይ 50 ግራም ክህልወኻ ይግባኣ ።ገሊኦም ሰብ ዱዃን ግን ማዕረ እተን ሓጻውን መዚኖም እምኒ ይሰርሑ እሞ ይጥቀሙ ነይሮም ። እዞም ከምኡ ዝገብሩ ግን ብወተሃደራት መዛገጃ ቤት እንተ ተርኪቦም መቅጻዕቲ ይወርዶም ነይሩ ።
ስለዚ ሓደ ኪሎ ቡን ምስ እተደሊ ፣ እታ ናይ ሓደ ኪሎ ሓጺን ብሓደ ወገን ኣብቲ ሽሓኒ በቲ ካላእ ወገን ከኣ እቲ ቡን ገይሩ እታ ሚዛን ላዕልን ታሕትን ክትብል ድሕሪ ምጽናሕ ብማዕረ ሰጥ ክትብል እንከላ ወጻዕን ተወጻዕን ዘይብላ ክልተኻ ዕዉት ትኸውን ። ከይተጠራጠርኻ ከኣ ቡንካ ሒዝካ እናጎየኻ ናብ ዝለኣኸትካ ኣደኻ ትከይድ ።
በዚ ምክንያት እዚ ብፍሉይ ኣብ ኩሉ ቤት ፍርድታት እንተ ተዓዘብና ስእለ ሚዛን ኣብ መንድቕ ብድሕሪ እቶም ዳኛታት ተሰቂላ እተርከብ ። እዚ ከኣ ዳኛታት ንኩሎም ኣብ ቅድሚኦም ዝቀርቡ ሰብ ጉዳይ ብማዕረ ሕጊ ተኽቲሎም ፍርዲ ክህቡ ከምዘለዎም ዘተሓሳስብን ዘጥንቅቅን እዩ ።ብተወሳኪ ኩሎም ዜጋታት ኣብ ዕለታዊ ዝምድናታቶም ወይ ርክባቶም ፍትሓውያንን ቁኑዓትን ምዃን ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ክቡር ባህሊ ይገልጽ ። ኣብ ፖለቲካ ዐለም ዝነጥፍ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ኾይኑ ክርከብ ዘሎ ተክእሎታታ ዳርጋ ውሱን እዩ እንተ ተባህለ ካብ ኩውንነትን ምህዳም ኣይመስለንን ። ፍጹም ኣምላኽ እምበር ፍጹም ሰብ ስለ ዘየለ ።
ህዝቢ ኤርትራ ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ይሳቀ ኣሎ ። እቲ ካብ 100.000 ሽሕ ዝበዚሕ ህወት ዝከፍልናሉ ቓልሲ እውን ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ኣሎ ። ምክንያቱ ኤርትራውያን ናይ ሎሚ ሃገርና ዘላቶ መንግዲ ጥፍኣት ኣብ ክንዲ ምፍዋስ ፣ ንእተቓልሱን ዘቓልሱን ሐርብርኛታት ክነናእስን ክነዋርድን ክነናሹን ቀዳምነት ህብናዮ ክንሰርሓሉ ንርከብ ኣሎና ። ሎሚ ከም ኤርትራውይውን ዘድልየና ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መዋእል ቓልስና ተመልስና ክንካሰስ ዘይኮነስ ፣ መቓብር ጀጋኑና “ ይሄ የወምበድየ መቓበር ነው ይሔ የወምበዲየ ምሽግ ነበር ኣብ ክንብሃለሉ እንክእል ኩነታት ከምዘለና ዝተቓልሰ ዘይኮነስ ዘይተቓለሰ ክርድኦን ከስተባህለሉን ዝግባእ ግዜ ንርከብ ኣሎና ።
ኣብዚ ዘለናዮ ህሞት ነዚ ከዳዕ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝብሃል ሰብኣይ ብዝኮነ መዔቐኒ ክኸላከለሉ ዝክእል ሰብ ኣሎ ኢሉ ዝሓሰብ ወይ ዝኣምን ዜጋ ብዝሓለፈ ኩነታቱ ምረቱ ዘይወድኤ ክወጸሉ ዝደሊ ስብ ምህላዉ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ ይኽውን ። ኣብ ሓላፍነት ዝነበረ ዜጋ ጥራሕ ክሳድ ኢሳያስ ኣፈውርቂ ክቆርጽ ኣሎዎ ዝብል እምነት ቁኑዕ ኣይኮነን ። ዝኮነ ሃገራዊ ዜጋ ደረጃ ጽፍሒ ናቱ ብዘየገድስ ዕጡቅ ይኹን ዘይዓጠቀ ኣብ ቅድሚ ዓመጽን ዘይፍትሓውነትን ክወስዶ ዝግባእ ወልቓዊ ውሳኔን ተበግሳን እዩ ክኽውን ዝግባእ ።
ኣብ ሰውራ ኣብ ዝተፈላለያ ዓመታት ብዘይ ፍሉጥ ምክንያት እተሰውኡ ተጋድልቲ ቁጽሪ ብኣሸሓት ምዃኑ ካብ እሙናት ሰባት ይግለጽ እዩ ። ሰውራ ማለት ወይ ከኣ ገድሊ ማለት ዲምክራሲ ዝሰፈኖ መስሪሕ ኮይኑ ፣ ሰለል እናበልካ ዝወዳእ ከምዘይኮነ ክልኦት ቅድሜና እተቓልሰኡ ሰውራታት ዓለም ምፍታሽ እኩል መረዳኣታ ክህበና ይክእል ። ኣብ ሰውራ እተሰውኡ ዘይኮነስ ትማሊ ብቀረባ ናይ ጀነራል ስብሓት ኢፍሬም ፈተነ ቅትለት ዘካየደ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ወይ ክንገረና ኣይተክኣለን ። መንግስቲ ነይሩ እንተዝኮነውን ኣብ ኤርትራ ንድሕነት ዜጋታቱ ገበነኛታት ኣብ ፍርዲ መቅረበ ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ከተማታት ተቀቲሎም ዝርከቡ ዜጋታት ቀታሊ ባዕሉ እቲ ሽፍታ ጉጂለ ስለ ዘኮነ ንገዛእ ነብሱ ኣብ ፍርዲ ቤት ክወስድ ኣይንጽበን ።

kibrom Grenet

ክብሮም ግረኔት


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *