Main Menu

April, 2018

 

ኣድላይነት ኮንፈደረሽን እዋናዊ ኤርትራዊ ሕቶ ድዩ ሎሚ ወይስ !

ኣድላይነት ኮንፈደረሽን እዋናዊ ኤርትራዊ ሕቶ ድዩ ሎሚ ወይስ ! 30 ሚያዝያ 2018   ጉዳይ ፈደረሽን ወይ ኮንፈደረሽን ኣብ ኤርትራዊ ሕቶ ሓድሽ ዝለዓል ዘሎ ኣይኮነን፡ ብፍላይ ከኣ ፈደረሽን ፍቱን መድሃኒት ዘለዎ ፖለቲካዊ ተሞክሮ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ፡ ሕጂ ኸ እንታይ ሓድሽ ስለ ዝተረኽበ’ዩ፡ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል። ብመሰረቱ ንኣፍልጦ ይኹን ንቕሓትን ፈደረሽን ይኹን ኮንፈደረሽን ዘለዎ ትርጉም ንህዝቢ ሓፈሻዊ ፍልጠ ምቕራብ ዝጠቅም’ምበር ዝጎድእ ኣይኮነን፡ ካብኡ ሓሊፉ ዝተፈላልየ ልፍንታዊ ይኹን ርትዓዊ ዝምድናታት ዘለዎ ምትእስሳር ክልተ ሃገራት ንኣፍልጦ ክዝረበሉ’ውን ጸገም ዘለዎ ኣይመስለንን። እንተኾነ ብዛዕባ ዝምድናታት ክልተ ሃገራት ከም ኣብ’ዚ ኣርእስቲ ዝጥቀስ ኮንፈደረሽን ኣብ መንጎRead More


ካብ መዝገባት/ኣርካይቭ ዝተረኽበ ጽሑፍ

ካብ መዝገባት/ኣርካይቭ ዝተረኽበ ጽሑፍ ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር 2ይ ክፋል ሰላም ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ/ሳይት፡እንሆ ከምታ ቃል ኣትየልኩም ዝነበርኩ እቲ ብተኻታተሊ ብዛዕባ እቲ ጉዕዞ፣እቲ ዘሕለፎ ተሞክሮ፣ ከም ናትና ጉዕዞ እንተ/ብስነ-የእምሮ እንተ/ብሰነ-ድልየትን-ትምኒትን፣ ናትና ክኸዉን፣ ወይ-ክኣ ትምኒትና ኮይኑ ክርኣየና ስለ ዝካኣል ብትዕግስትን ድልየተ-ፍልጠትን ክንካታተል ይላቦ። ምኽንያቱስ ሕልምን ጻዕርን ናይ ኩሉ ደለይ ፍትሒ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ሃገራዊ ናጽነትን፣ሓድነት-ህዝብን፣ልእላውነት-ሃገርን፣ግዝኣተ-ሕግን፣ኩሉ ኣብ መኣዲ ዲሞክራሲ ዝርከብ ስለ ዝኾነ። በዚ ምኽንያት ጉዕዞ ናይ ዘጋና ሃይለ ናይዝጊ ሰመረ ከምታ ዘላት ከቕርቦ እየ። ምስ ናኣሽቱ ሓተታት ብምቕራብ እየ ዘሰንዮ እሞ ክትርዱኡኒ ተስፋ ይገብር። እቲ ጉዕዞ ብዛዕባ እቲ ጉዕዞ ምጽሓፍ የድሊ-ዶ እወ። እቲRead More


ኤርትራ ህላወ ነጻ ፕረስ ዘየረጋገጸት ሃገር

ኤርትራ ህላወ ነጻ ፕረስ ዘየረጋገጸት ሃገር 27 ሚያዝያ  2018   ትማሊ ዕለት 26 ሚያዝያ 2018 ኣብ ዝተዘርገሐ ጸብጻብ ነጻ ፕረስ ማሕበር ገደብ ኣልቦ ጋጤኛ ( Journalist without boarders) ካብ 180 ኣባላት ሕቡራት መንግስታት ሃገራት፡ ኤርትራ ኣብ መበል 179 ተርታ እትርከብ ፈጺሙ ሃለዋት ነጻ ፕረስ ዘይብላ ሃገር ተባሂለ ተጠቂሳ ኣላ። ኣብ’ዚ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ኤርትራ ንሰሜን ኮርያ ጥራሕ ከም ዝበለጸታ ዘስፈረ ጸብጻብ ኩነታት ነጻ ፕረስ፡ ሰብኣዊ መሰል፡ ሓሳብካ ምግላጽ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ዘይኮነስ ፈጺሙ ከም ዘየለ ዘብርሆን ዘረጋግጾን’ዩ። ኤርትራ ምስ’ቲ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ባህሊ ነጻ ፕረስ ይትረፍ ምስ መሓዙታን ጎረባብታን ሃገራትRead More


ኣገዳሲ ሓበሬታ

ኣገዳሲ ሓበሬታ መጸዋዕታ ንኩለን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቀማጦ ጀርመን ብመሰረት እቲ ኣብ ደንሃክ-ሆላንድ ብደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝተጋብአ ዋዕላ ምርኩስ ብምግባር ኩሉና ማሕበራትን ውልቀ-ሰባትን ድቂኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ንነብረሉ ሃገራት ኣብ ህልዊ ኩነታት ደቂ ኣንስትዩ ዘተኮረ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ኣስራርሓ ንክህልወናን ስፍሕ ዝበለ ናይ ምርድዳእን ምይይጥ ባይታ ከነጣጥሕ ኣብ`ቲ ብቀዳም ዕለት 05/5/2018 ልክዕ ሰዓት 14:00 ድሕሪ ቀትሪ እነካይዶ ኣኼባና ክትሳተፋ ብክብሪ ንዕድም። ዛዕባታት ኣኼባ 1. ናይ ሓባር ራእይ ምቅማጥ 2. ናይ ሓባር መደባት ምስራዕ 3. ናይ ሓባር መጽውዒ ወይ መላለይ ስም ምግባር 4. መራከቢት ሽማግለ ምምራጽ ግዜ፡ ቀዳም ዕለት 05/05/2018 ልክዕ 14፡00 ድሕሪ ቀትሪRead More


መዝገባት ታሪኽ ዝተረኽበ ጽሑፍ

መዝገባት ታሪኽ ዝተረኽበ ጽሑፍ ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር 1ይ ክፋል ሰላም ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይት፡ እዛ ካብ ኣርካይቭ ዝብል ጹሑፍ ዝመረጽክዎ፣ከመይ ነይሩ መንቀሊና ኣበይ ኣለና ናበይ ንምብጻሕ ዝብል ስነ-ምርኣይ ንዘተ ክዕድምን፣ጥልቕ ዝበለ ስነ ሞጎት ክንገበር ይጠቅም ብምባል ዘልዕሎ ዝዘለኹ።ንመጀምርያ ዘቕርቦ ጽሑፍ  ሰለማዊ መሰላት ብ-ሃይለ ሰመረ ዝተጻሕፈት 29 ጥቅምቲ 1993 ኣብ ሆላንድ ንኮንፈረንስ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ህንጻ መንግስትን፡ንዑኡ ዝትርጉሙ ቅዋም፣ምእንቲ ክጻሓፍ ይሕግዝ ኢሉ ስለ ዝቕረቦ ከምታ ዘላታ ኣቕሪበ ኣብ መዕጸዊ ኣበይ ነይርና ኣበይ ኣለና ናበይ ንምብጻሕ፣ ሓጺር ርእይቶን  ተወክሶታት ከቕርብ  ክፍትን ከለኹ ዓምዲ ብዓምዲ ክቕርብ መንቲ ከይነውሓኩም/ከየሰልቸወልኩሙን ብምባል ሓሓጺር  ዝዓይነቱRead More


መንእሰይ ኤርትራ

መንእሰይ  ኤርትራ         መንእሰይ  ኣብ  ሂወቱን  ሂወት  ህዝቡን ንዘልዕሎም ሕቶታት ቕልጡፍ  መልስን ኣወንታዊ ለውጢ  ክርኢ  ዝደሊ ሓደ  ኣገዳሲ ክፋል  ሕብረተ-ሰብ ኢዩ። መንእሰይ ብዘይካ  ከምኡ  መንእሰይ  ካልእ  ክፈልጦ  ዘይክእል ፍልይ ዝበለ ባህሊ፡ ዝራኸበሉ ቋንቋን ኣገባብን ኣለዎ።ብኡ መሰረት ከኣ ኣብ መንጎኦም ዝርከብ ጉዳያት ን ምርዳእ ሓቢርካ ንምስራሕ  ምትግባርን ናቱ መግለጺ  ባህሪያት  ኣለዎ።ክፉት  ሓንጎል  ስለዝውንን ብዝምድናዊ  ኣበሃህላ ሕማቅ  ነገር  ክርእን  ክፍጽምን ዘይደሊ ከም  ባህጊ ጽቡቅ ክስርሕ፡ ሂወቱ ክቅይር ክመሃር ክስልጥን’ዩ ዝደሊ።ገለ  እንተኣርእዩ’ውን   ብዙሕ  ጎዳኢ  ዘይኮነንን   ምኽኑይን  ክእረም ዝኽእል ተራ  ጌጋ  ኢዩ ። ኣብ ዝኾነ ሕብረተ ሰብ ሓዲሽ  ወለዶ፡ ሓዲሽ  ኣእምሮን  ጉልበትንRead More


ምልኪ ብሓደ ዓይኒ-ዶ ወይስ ብሓደ ወገን

                          ምልኪ ብሓደ ዓይኒ-ዶ ወይስ ብሓደ ወገን ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኻታተልቲ ወይብ-ሳያታት፣ አቐዲመ ንኩለን ነተን ነጻ ኮይነን ሓሳብን ሓበረታን ብማዕረ ብዘይ ኣፋላያይ ኣብ ናተን ወይብ-ሳይት ዘአንግዳ ምስጋናይ የቕርብ። ሓሳባት ክናጻጸሩን ብጹሑፍ ዘተ ከካይዱን ባይታ ምርድዳእ ምፍጣር፣ ናይ ዲሞክራስን ናጽነት ሓሳብን ኣብነት ይኾና ስለ ዘለዋ፣ በዚ ሒዘንኦ ዘለዋ ኣጋባብ ጉዕዘኤን ክቕጽላ ልባዊ ምሕጸንታይን ለባዋይን የቕርበለን። ምኽንያቱ ብዝሓ መረኻቢ ቡዙሃን ናጻ ፕረስን ናይ ዲሞክራሲ መስርሕ ስለ ዝኾነ። ኩቡራት የሕዋት ኣነ እውን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ተኻታተሊ ወይብ-ሳይታት፣ ኣገደስቲ ኣርእስትታትን ወረን ሃሰስ ካብ ምባል ኣየዕርፍን፤ኮይኑ ግን ዝበዝሐ  ወረ ይኹን ጹሑፍRead More


Ethiopian Premier Puts Ally in Defense to Address Insecurity

 Ethiopian Premier Puts Ally in Defense to Address Insecurity Nizar Manek · Apr 19, 2018 Ethiopia’s new prime minister named a political ally as defense minister as he seeks to address two years of insecurity that prompted his predecessor’s resignation two months ago. Motuma Mekessa’s switch to the defense portfolio from the petroleum ministry was among 16 changes Prime Minister Abiy Ahmed made to his cabinet on Thursday. The reshuffle signifies the government’s desire to “solve people’s complaints” and combat corruption, Abiy said in a speech broadcast on state televisionRead More


ደሃይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ይደንፍዕ፡

 ደሃይ  ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ይደንፍዕ፡      ተፈጥሮ  ወዲ-ሰብ  ብክልተ  ጾታ  ዝቆመ  ኢዩ። ኣብ  ኩሉ  መዳያዊ  ሂወት  ሓደ  ህዝቢ  ግደን ተራን ሓደ ካብዞም  ንተፈጥሮና  ዘቆሙ ጾታ  ዘለዎም  ባእታታት  እንተበዂሩ ፍርቂ  ናይቲ   ንሕብረተ- ሰብ  ዘድሊ ግደን  ተራን  በዂሩ  ኣሎ  ማለት  ኢዩ።  ስለዚ  ኸኣ’ ያ ከኣ ጓል  ኣንስተይቲ  ከም  ፍርቂ  ኣካል  ሕብረተ-ሰብ  ተባሂላ ትፍለጥ። ብንእሽቶኣ ህጻን  ሓፍቲ  መርዓት….ወዘተ  እናተባህለት ክትግለጽ  ድሕሪ  ምጽናሕ ዓቅሚ  ኣዳም  በጺሓ መሲላ ሓላፍነት ስድራ ኣብ  ዝተሰከመትሉ  ግዜ እቲ  ዝዓዘዘን ዝኸበረን ወላዲት ኣደ ዝብል  ስም ትለብስ።ከም  ውጽኢቱ ነቶም  ካብ ከርሳ ዝወለዱ ህጻንንቶም  እዋን ኣትሒዛ ዘለዋ ከቢድ ሓላፍነት ድኻም : ስእነት:Read More


ዝስተ ማይ ኣብ ዘመነ ህግደፍ – ብክብሮም ግሬነት

                            ዝስተ ማይ ኣብ ዘመነ ህግደፍ                                    ብክብሮም ግሬነት ማይ ኣብ ህወት ወዲ ሰብ ቀንዲ ርቛሒ እዩ ። ብዘይ ማይ ህወት ዝብሃል ስለ ዘይህሉ ።  ፡ 60% ካብ ሚእቲ ኣካላት ወዲ ስብ ብማይ እዩ ዝዋሳእ  ። ስለ ዝኮነ ካብ ጥንቲ ደቂ ሰባት ዝነብሩለን ዓዲታት ክምስርትወን እንከለዉ ኣብ ከባቢ ማይ ዘለዎን ፣ ጽኑዕ ቦታን ብቀሊሉ ብጸላኢ ዘይጥቓዕ ክሰፍሩ ይመርጹ ነይሮም ።                 እንተኮነ ቁሸት ዝነበረ ዓዲ ኣብ ከተማታት ክቅየር ምስ ጀመረ ተጥቓማይ ስለ ዝበዝሕ ዋሕዲ ማይ ንከይርከብ ንህዝቡRead More