Main Menu

June, 2018

 

ሕጂ`ኸ: ኣሰፋው ተኸስተ

ሕጂ`ኸ: ኣሰፋው ተኸስተ ሕጂ`ኸ ኣሰፋው ተኸስተ ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ለውጢ ሃዋህው ዓሲሉ ኣሎ።  ኣብ ኬንያ ዝተራእየ ናይ ዕርቅን ይቕረን ሓባራዊ ጸሎት ኣብ መንጎ እቶም ደመኛታት ዝነበሩ ፕረዚደንት ኡህሩ ኬንያታን ራይላ ኦዲንጋን ሓደ ኣብነት ኢዩ። ኣብ መንጎ ብቐቢላዊ ውግእ ዝተፋለሱ ፕረዚደንት ሳልፋ ኼርን ሪያክ ማሻርን ዝግበር ዘሎ ዕርቀ ሰላም እውን ካልእ ኣብነት ናይዚ ናብ ሰላም ዝጓዓዝ ዘሎ መስርሕ ኢዩ። ብተመሳሳሊ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ዳርጋ ኩሎም ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ እሱራት ክፍትሑ ምእዛዙ፡ እተን ብሰንኪ ምእኩል ስርዓት ምሕደራ ዝቀናቐና ሶማሊ ላንድን ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያን ጀሚረነኦ ዘላዋ ሰላማዊ ዘተ እውንRead More


ሰላምን ውህደትን

ሰላምን ውህደትን ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር መእተዊ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት፤ ሰላምን ውህደትን ካብ መዋእል ኣትሒዘን ከም(ርእሰ-ነገር)ቃልን፣ ሂወት ወዲ-ሰብ ውሑስ ዝገብራ፣ ኩሉ ዝምነየን/ዝደልያ/ዝቃለሰለን፣ ኮይነን ፣ ብፍላይ ንሕና ኤርትራውያን እዚ ዘይብሃል መስዋእቲ ዝኸፈልናለን ክኾና ከለዋ፣ብሰንኪ ስርዓተ ውልቀ መላኺ ክውንን ክትርጎማን ኣይካኣላን። ኣብዚ እውን እዚ ኣብ ጎረበትና ዝኾነት ኢትዮጵያ ዝዝመር ዘሎ ሉኡም መዝሙር ፍቕሪ/ሰላም /ውህደት/ሕድገት/ይቕረታን ተውሃሂደን ዝጽውዓ ዘላዋ ቅላት እየን።ንፋሰን ይልከየና። ብወገን ሕብረተሰብና ብዕለት 22-06/2018 ኣብ ሱዊስ ከተማ ጂነቭራ ብደለይቲ ሰላምን ውህደትን ግዝኣተ-ሕግን፡ነቲ ዓመት መጽአ ኣብ ጅነቭራ ዝካየድ መሰል-ደቂሰባት ዝዝተየሉን ምዕባለ-ምጽንካርን ዝግምገመሉ ስለ ዝነበ፣ ኣብዛ መዓልቲ ንህላውነት ኩነታት ሃገርና ንምግላጽን፣ጽዊዕትና/ጥርዓና ምቕራብ፣ካበየRead More


ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህሉው ኩነታት

ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህሉው ኩነታት  24 ሰነ 2018   ባይቶ ሰዲህኤ ብዕለት 24 ሰነ ኣኼባ ኣካይዱ። ባይቶ ኣትኵሩ ዝተዛረበሉ፡ ምስ ምቅይያር መራሕ መንግስቲ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒተር ኢትዮጵያ ዶር ኣብዩ ኣሕመድ ኣብ ዞና ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ኩነታትን ተርእዮ ሰላምን ሰናይ ጉርብትና ኣፈታትሓ ግርጭት መሰረት ዘለዎ ግንዛበን ኣፍልጦን ሓደ ሸነኽ፡ ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭትን፡ ንሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ክውን ንምግባር ክማልኡ ዘለዎም መሰረታውያን ረቋሕታት ካብ ርእይቶን ሓሳብን ክሳብ ኣተገባብርኡ ሰዲህኤ ከም ሰልፊ ሓድነቱ ኣብ ሓባራዊ ውሳኔታቱ ጸኒዑ ንክቃለስ ዘኽእሎ ባይታ ንምፍጣር ካልኣይ ሸነኽ’ቲ ዋዕላ እዩ። ሰዲህኤ ብሕድሪ ስውኣት ዝተረከብንያ ሃገር፡Read More


ንመሓዝቱ በጃ ዘይገበር ሰላም ውሑድ ኢዩ።

ንመሓዝቱ በጃ ዘይገበር ሰላም ውሑድ ኢዩ።                    ኣሸበሮም መሓሪ ሰላም ንድሌታትን ባህግታትን ደቂ ሰባት ብማዕረ ዘዕቁብ መሰረት ምዕብልናን ብልጽግናን ኮይኑ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ወሳኒ ተደላይነት ዘለዎ ኣምር ኢዩ።  ሰላም ሓደ ነቲ ካልእ ኣብ ናይ ምዕብላል/ ሃይመና/ ኩነታት ዝረጋገጽ ኣይኮነን።  የግዳስ ንሰላም ብቀጻሊ ዘውሕስ ንናይ ካልእ ራኢን መሰልን ክሳብ ክንደይ የዕቁብን የረጋግጽን ኣብ ዝብል ዕግበትን ተረዶኦን ዝዓዀዀ ቅዱስ ምስጢር ኢዩ ። ነዚ ተረዶኦ እዚ ከም መትከላዊ እምነቶም ብምግባር ብግብሪ ዝሰርሑ ከኣ ኢዮም ናይ ሰላም ምልክትን ኣብነታውያን መራሕትን ኮይኖም   ዝዕወቱ።  ብኣንጻር ናይዚ ባህርያት ደቂ ሰባት ስለዝፈላለ   ኣብ ልዕሊ   መሰላትን ድሌታትን ካልኦትRead More


ናይ ደገፍ መልእኽቲ

ናይ ደገፍ መልእኽቲ                   ሎሚ ሰነ 23/2018  ኣብ  ኣዲስ ኣበባ ሰፊሕ ሰላምዊ ሰልፊ ተኻይዱ፡ እዚ ብህዝቢ ዝተጸውዐ ሰልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቤታዊ ምርግጋእን፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ብፍላይ ከኣ ንልዕሊ 20 ዓመት ፍታሕ ከይተረኽበሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ኢትዮ-ኤርትራ ዘንቀሎ መርሕ ሰላምን ዝውሰዶ ፖሊሲ፡ ዘቅረቦ ናይ ሰላም ጸዋዒት ንጠቅላይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣቢይ ደገፍ ንምሃብ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ሰላማዊ ሰልፊ ገሮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ሓዉ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ በስላም ንምንባር  ዘለዎ ህርፋን  ኣብ ኣደባባይ ወጺኡ ሓጎሱን ደገፉን አናገልጸ አንከሎ ከም’ቲ ”ዘራጊት ዘላተን ጽሩይ ማይ ነይሰትያ” ከም ዝበሃል ነዚ ናይ ሰላም መንገዲ ንምቑጻይ ፈተነ ግብረRead More


ሃገራዊ ልእላውነት፣ህዝባዊ ሓድነት ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር

ሃገራዊ ልእላውነት፣ህዝባዊ ሓድነት ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር መእተዊ   ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኻታተልቲ ወይብሳይትታት፣ ሎሚ ፤ ሃገራዊ ልእላውነት፣ህዝብዊ ሓድነት ኢለ ኣርእስቲ ከልዕል ዝደረኸኒ፡ኣብዚ እዋን እዚ ብመሰረት መሪሕነት ኢ.ህ.ወ.ገ.ድ. ዘሕለፎ ውሳኔ፣ ሲዒቡ ብሃገራአዊ ባይቶ ኢትዮጵያ ዝጸደቐን፣ብመራሕ መንግስቲ ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዝተማሓላለፈ ኣዋጅ ፡ ዝውሕዝ ዘሎ መቓልሓት፣ ገለን ደጋፍቲ ገለን ምጉርዕራዕ ዝርኣየሉ፡ዝተፋላለዩ መደረታት ዝስማዓሉ፣ ገሊኦም ናይ ደገፍ መግለጺ ዘውጽኡን፣ገሊኦም ክኣ ምንም-እኳ እዚ ውሳነ ብመንግስቲ ኢትዮጳያ ደንጉዩ ይውጻእ እምበር ግብራዊ ኩከዉን እቲ ውዕል ኣልጀርስ ከምዘለዎ፣ድሮ አብ ግብሪ ክትርጎም ዝጽውዑን፣ንዝሓለፈ ውሳኔ ዝምጉስን ዝመስል መግለጺታት እንርእዮን እንሰምዖን ዘሎና እዋን እዩ። ብወገነይ ብፍላይ እቲ ኣብ ደምበRead More


መግለጺ ሓዘን

መግለጺ ሓዘን ሓርበኛ ተቃላሳይ ገዛኢ ኪዳነ ካባና ብሞት ከም ዝተፈልየ ሎሚ ኣብ መራኣኸቢ ብዙሓን ተረዲእና።  ሓርበኛ ገዛኢ ካብ ንኡስ ዕድምኡ ጀሚሩ ንሃራዊ ንጻነት ዝተቓለሰን፡ ድሕሩ ነጻነት ሃገር ድማ አቲ ክሳብ ሎሚ ቦኹሩ ዘይተረጋገጸ ዘሎ ሃገራዊ ሓርነት ክዉን ንምግባር ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ኮይኑ ምእንቲ  መሰል ህዝቡ ክሳብ አታ ናይ መወዳእታ ዝተቃለሰ ምዑት ዜጋ ኢዩ። ሰዲህኤ ብሞት ሓውና ገዛኢ ዝተሰማዕና ሓሙቕ ሓዘን፡ ተኻፈልቲ ምዅና ንገልጽ፡ ንብጹቱን ንስራቤቱን ጽንዓት ይሃኩም ንገዛኢ ድማ መንግስተሰማያት የውርሶ። ሰልፊ ዲሞክራሲ  ህዝቢ ኤርትራ 21 ሰነ 2018


ክዝረበሉ ዘይግባእ ኣይኮነን

ክዝረበሉ ዘይግባእ ኣይኮነን ሎሚ ሎሚስ እታ መመሰሊት ኤርትራ ዝነበረት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘተን ዝርርብን ኣትያስ ብደቂቕ’ኳ እንተዘይተፈልጠ ኣፈናዊ ርክብ ኣካይዳ ኣላ። ሽወደን ካብ’ተ ንርክብ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ከተሳሲ ሕጽይቲ ዝነበረት ሃገር ነቲ ርክብ ብቀረባ ዝተኸታተለቶ ቀንዲ ወኪል ሃገር ሽወደን ኤምባሲ ኣብ ፒንግዮን ሰሜን ኮርያ ብምህላውን ነዘን ክልተ ሃገራት ከም መንጎይና ኮይና ብምጽንሓ’ውን፡ ምንጪ ጋዜጠኛታት ሽወደን ይኹን ፖለቲካውያን ተንተንቲ ኣኼባ ክልትኤን ሃገራት ማለት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀጻሊ ክራኸባሉ ዝኽእላ ተስፋ ዘለዎ ዝምድና ክፍጠር ከም ዝኽእል ይእምቱ። ወላ’ኳ እቲ ጸብጻብ ስምምዓት ብደቂቕ እንተዘይተፈልጠ። ብዝኾነ ሰላም ሰላም’ዩ፡ እዚ ሰላም ከኣ ብቀረባ ነቲRead More


Let`s together speak out more loudly: “Woyane must refrain from tampering with our children`s future”

Let`s together speak out more loudly: “Woyane must refrain from tampering with our children`s future”     By Hamid Drar 16.06.2018    The bold decision adopted by Ethiopian new Prime Minister Abiy Ahmed, in which he announced the full acceptance of its government to the Eri-Ethiopia border dispute international ruling and its readiness to apply it on the ground. The announcement has emboldened Eritreans and Ethiopians with a wave of rejoicing. As a result, many hoped that the two countries would be free of tension and that everyone would be relieved.Read More


ባድመ ኣሸበሮ መሓሪ

  ባድመ                      ኣሸበሮ መሓሪ           ብ1998 ኣብ መንጎ መንግስቲ ህግደፍን መንግስቲ ኢትዮጽያን ዝተላዕለ ኲናት እቲ ቀንዲ ጠንቂ ጉዳይ ባድመ ኣይነበረን። ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ንምፍላጥን ንምግምጋምን ንድሪሕት ግልጽ ብምባል ስርዓት ደርግ ወዲቁ ክልቲኦም   መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጽያን ካብ 1991——ክሳብ 1997 ዘሓለፍዎ ኩነታት ምድሕሳስ ኣድላዪ ኢዩ።  ኣብቲ እዋንቲ ክልቲኦም መንግስታት ብደረጃ ኮንፈደረሽን ናብ ዝፍለጥ ስምምዕ በጺሖም ነሮም።  ምስቲ ዝኣወጅዎ   ኮንፈደረሽን   ኣከታቲሎም ኤኮኖምያዊ ዲፕሎማስያዊ ማሕበራዊ ንግዳዊ ትምህርታዊ ኮታ ኩሉ መዳያት ዘጠቃለለ ስምምዕ እውን ገሮም ነሮምዮም። ክንዮዚ እውን ንኣቃልቦ ብዙሓት ዘገረመ መራሕ መንግስቲ ህግድፍ ኤርትራን ኢትዮጽያን ሓንቲ ሃገርRead More