Main Menu

July, 2018

 

ዘስደምም

ዘስደምም ሕሰብ ኣስተው ዕል ተማራመር ተባራበር ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት፡ እዚ ኣብዚ እዋን፣ እዚ እንነብሮ ዘለና ሓዲሽ ሃዋህው ኣብ ሞንጎ ክልተ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ብድልየት ክሊቲኦም መራሕቲ መንግስታት ዝተወስደ ተበግሶን ኣጋባብ መስርሕ ምቅርራብ፣ ብሽም ሰላም ዝኽተም ዉዑላት፣በጋባቡ ይኹን ኣማጻጽኡ ኣዋዓዕልኡ ዘስደምም ጥራይ ዘኮነስ ዘሕስብን ክትማራመር ዝዕድምን ብጥንቃቐን ህዱእን፣ ዘይጋራጨው ሓስብን፣ ፖለትካዊ ትንታነ ክትጥቐም እትግደደሉ ህሞት እዩ። ከም ቮልተር ዝበሎ፣ ንሕና ተፈጥራዊ ተውህቦ ኣሎና፡ ብብርዕና ይኹን ብቓልና/ብዘረባናን ብናትና ትኽእሎ፣ሓደጋ-ጉድኣት ህሰያ የምጽእ እኳ ይኹን እምበር፣ እንብሎን እንሓስቦን ክንጽሕፍ ይግባእ። ምስ ኩሉ ኣኽብሮት ንጻ ኮንካ ሓስብካ ምግላጽ፣ ን-ኣንጻር ድልየትን ትምኒትን-ባህግን ህዝብኻ ኮይኑ ብይዘስምዕRead More


ሰላም ኢትዮ–ኤርትራ

  ሰላም  ኢትዮ—ኤርትራ                         ብሽፋ  መ/ኑር           ዶ.ኣብየ  ኣሕመድ  ኣብ  ስልጣን  ድሕሪ  ምምጽኡ  ካብ    ዘቤታዊ  ሃለዋት  ኢትዮጽያ ጀሚሩ    ናብ  ኤርትራ ዝበጽሕ  መስርሕ  ሰላም ኣዊጁ ። ኣብ  ውሽጣዊ ጉዳይ  ሃገሩ ነቲ ብህዝቢ ኢትዮጽያ ብሰላማዊ  ሰልፊ  መልክዕ ዝቀረበ  ጠለባትን ካልእን   ክትግብር  ድልው  ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ  ሰጊዱ  ቃል  ኣቲዩ። ቃል ዝኣተወሎም ዕማማቱ  ከሰላስል ከም  መበገሲ  ዘቅረቦም  ሓሳባት  “ናይ  ፖሊቲካ  እሱር  ዝበሃል  ክህልወና  ኣይኮነን!!  ብደገ ብረት  ዓጢቆም ናይ  ጎነጽ  ቃልሲ ከካይዱ  ዝርከቡ  ወገናት  ንፖሊቲካዊ  ኣጀንዶኦምRead More


ሰላም ክነሰ፣ፍትሒ መሪጸ

ሰላም ክነሰ፣ፍትሒ መሪጸ ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራረብ ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት፣ሰላም ከመይ ቀኒኹም፣እቲ ዝገርም ሰላም እናበልክኹም ክነሰይ፣ ብሰንኪ እዚ ተንኮለኛ/ዲያብሎስ ውልቀ መላኺ፣ ነዛ ኩሉ ዝምነያ ኩሉ ዝደልያ፣ንዕኣ ኢሉ ደም ዝኸፈለ ህዝብና ሕጂ ከም ትማሊ ብሽም ሰላም ክማቓቐል ክትርኢ ከለኻ፣ ስነ-ኣእምራዊ ምንዋጽን ድቃስ ዘብልካ ምሕዳር ጥራይ ዘይኮነስ፣ ሰውነትካ እዉን ኣብ ክልተ ይምቀል፤ሰላም ዶ ትቕድም ፍትሒ ? ናብ ሰላም ክትበጽሕ እንታይ ክትገብር ይግባኣካ ? ኣዮናት እዮም ናይ ሰላም ረቛሒታት ? ስለምንታይ ሰላም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ትኣቱ ?ኮታ እዚ ዘይብሃል ሕቶታት ይውሕዙ። እቲ ዝገርም መንኮርኮር ታሪኽ ንድሕሪት ቁሊሕ እንተ-በልካ፣ናብ 50ሳታት ምስ ትምለስ ህዝብና ካብRead More


The Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) Europe regular meeting On July 2,

The Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) Europe Region holds a regular meeting On July 2, The Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) Europe Region holds a regular meeting On July 2, the Eritrean People’s Democratic Party (EPDP) held its second regular meeting. Mr. Hamid Drar, the Chairman of the European Region, opened the meeting by welcoming the attendants and then he gave a brief explanation of the party’s activities in the region over the past six months. For their part, the members of the Executive Committee who attended the meeting gaveRead More


በዓል ቤት ቅብጥር እንተሰዓምካዮ እኳ ዝነጥር ንዝብል ምስላ ለባማት ኣደታት ዘየዘኻኽር ኣይኮነን!

በዓል ቤት ቅብጥር እንተሰዓምካዮ እኳ ዝነጥር ንዝብል ምስላ ለባማት ኣደታት ዘየዘኻኽር ኣይኮነን!                      ብሽፋ መ/ኑር        ኢትዮጽያ ኣብ ግዜ ስርዓት ሃይለስላሴን መንግስቱ ሃይለማርያምን ናይ ስላም ጣዕሚ ከየስተማቀረት ኣብ ናይ ውግእን ወረ-ውግእን ታሪኽ ኢያ ኣሕሊፋቶ።   መበገሲ ታሪኽ ውግእ ኢትዮጽያ ብቀንዱ ንኤርትራ ብዓመጽ ኣካል ኢትዮጽያ ንምግባር ካብ ዝብል ምግዛእታዊ መርሆ ዝተበገሰ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ከም ተወሳኺ ንኩሉ መዳያዊ መሰላት ህዝቢ ኢትዮጽያ   ካብ ዘይምኽባር ጨቛኒ ተኸታታሊ ባህርያት ናይቶም ስርዓታት ዝነቀለውን ዩ ነሩ።  ከም ውጽኢቱ ስርዓታት ንጉስ ሃይለስላሰን ደርግን ብደገ ምስ ኤርትራ ኣብ ናይ ወራር ውግእ ብውሽጢ ድማ ምስ ህዝቢRead More


ኣኼባ ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ

ኣኼባ ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ብዕለት 2 ሓምለ 2018 ኣኼባ ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ተኻይዱ። ንካልኣይ ግዜ ስሩዕ ኣኼባ ዘካየደ ዞባ ኤውሮጳ ሰዲህኤ፡ ብኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ ሓው ሓምድ ድራር ንመላእ ኣባላት እንቋዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል ህሉው ኩነታት ሰዲህኤን ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ሰልፊ ዘካየዶ ንጥፈታት መግለጺ ኣቕሪቡ ብተወሳኺ ኣብ’ቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ተወሳኺ ምብርሂታትን ሓበሬታን ንተሳተፍቲ ሂቦም። ካብ’ቲ ኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ ሓው ሓምድ ደራር ዘቅረቦ መግለጺ ዘይፍለ’ኳ እንተኾነ ሓላፊ ስርዓኢታዊ ቤት ጽሕፈት ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ብርሃነ ገብረክርስቶስ ነቲ ዝተወሃበ ናይ ዞባ መግለጺ ብሸነኽ ሰልፊ ኣብ ካልእ ዞብታትRead More


ሎጋሪዝም (Logarithm) ዶ፣ወይ ኣልጎሪዝም (Algorithm) ፖለቲካ ኤርትራ ኢትዮጵያ

ሎጋሪዝም (Logarithm) ዶ፣ወይ ኣልጎሪዝም (Algorithm) ፖለቲካ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር እዚ ኣርእስቲ ሂበዮ ዘለኹ ናይ ማተማትክ/ኣልጀብራ ቃላት ኮይኑ፣ሎጋሪትም ርትዓዊ ኣታሓሳስባ ወይ ትንታነ/ኣፋታትሓ ዝኽተል፣ብሓጺሩ ትኽክል ዝኽተል ፍታሕ ኣጋባብ ኮይኑ፣እቲ ኣልጎራዝም ዝብል ክኣ ሕልኽልኽ ዝበለን ዝተፋላለየ ምጽንባራት እናገበርካ ፍታሕ እተናድየሉን ኣሸጋሪን ጹንኩር ኣጋባብ ዝተመስረተ ኣጋባብ ዝኽተልን ዑምቀት ናይ ማተማትክ ብቕዓት ዝሓትት ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ናይ ሕሳብ ተማራመርቲ።እዚ ኾይኑ ካብ ግዜ ፒታጎራ ዝተጀመረ ኣልጅብራዊ ኣሳራርሓ ዝቕጽል ዘሎን ዝቕጽልን ምዃኑ ንምፍላጡ ዝኣክልን ነቲ ክሰፍሖ ዝደሊ ሓስብ ይጠቅምን ኢለ እየ። ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ክመጸኒ ይኽእል ይኸዉን፣መልሱ እዚ ሕጂ ገኒኑ ዝዛረበሉ ዘሎ ተደመሮ እናበልካRead More


ሕሹኽሹኽ ፣ኣብ ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ሕሹኽሹኽ ፣ኣብ ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  ሰላም ንኹሉኹም ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት፣ ብዕለት 24/ሰነ/2018 ብመገዲ ሳይበር ኣቢሉ፣ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብምኽንያት በዚ ኣገዳሲ ውዕውዕ ኩነታት፣ተጋሂዱ ዘሎ አብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፍሻ ብፍላይ ክኣ ኣብ ሞንጎ ጎራባቢቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርኤ ዘሎ ምዕባለታት፣ ካብኡ ዝነቀለ ሰልፍና ክኽተሎ ዝጸንሐን ዘሎን ኣጋባን ንዝመጽእ ከማልኦ ዘለዎ ስትራተጂን፣ ፖለቲካው ውጥንን፣ ክማላእ ዘለዎ መደበ ዕዮታት ምዝታይን፣ ሰነደ-ስርሓት ውውጻእ/ምቕያስ ዝብል እዩ ነይሩ።  ከም ትዕዝብተይ ኩሎም ኣባላት ባይቶ ምስ ምምጻእ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘስዓቦ ፖለቲካዊ ለውጢ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብቐዳምነት፣ ካብኡ ሓሊፉ ንስርዓት ውልቀRead More


Eritrean Petition to 38th Session Of the UN Human Rights

Eritrean Petition to 38th Session Of the UN Human Rights Council (Geneva, 22 June 2018) To: President of the 38th Regular Session, UN Human Rights Council; To: UN Office of High Commissioner for Human Rights, CC: Delegations of 47 Member States of the Human Rights Council Subject: Human Rights Situation in Eritrea has not shown any sign of improvement! Date: 22 June, 2018 Your Excellencies, We, Eritrean justice seekers demonstrating today in front of the UN Headquarters in Geneva, wish to earnestly convey this modest petition for your most urgentRead More


Geneva Demonstration Organizing Committee Statement

Geneva Demonstration Organizing Committee Statement On behalf of the organizing committee we warm-heartedly welcome all the participants present here today. Members of the Stockholm-based Task Force have initiated and collaborated with members of the Eritrean Dialogue for Justice in Switzerland to organize today’s demonstration, which is the third of its kind in Geneva. This important demonstration is the product of coordination and consultations with Eritrean community associations in several countries in Europe. Using this special occasion, we express our profound gratitude to all the justice-loving as well as interested EritreansRead More