Main Menu

August, 2018

 

ሓደጋ ኤርትራዊ መንእሰይ ድሕሪ ነጻነትን ቃልሱን

          ሓደጋ ኤርትራዊ መንእሰይ ድሕሪ ነጻነትን ቃልሱን ብቀዳምነት ኣብ’ዚ ከም መተሓሳሰቢ ክንብሎ ንደሊ፡ኣብ’ዚ ጽሑፍ ሰፊሩ ዘሎ ንኩሉ ጾታ ማለት ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ መንእሰያት ኤርትራ ብዘይኣፈላላይ ዘጠቓለለ ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ። ሓደጋ መንእሰይ ኤርትራ ሓደጋ ሃገር’ዩ። መጻኢ መንእሰይ መጻኢ ሓንቲ ሃገር’ዩ። እዚ ተረድኦ ከኣ ውርሻ ኣቦሓጎታትና ኣቦታትና ኣያታትናን፡ ኣደዓባይና ኣደታትናን ሳዶታትና’ዩ። ”ዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድል” እኳ ዝበሃል ምስላ ምስ’ዚ ሓይሊ ህዝብን ሃገርን ዝኾነ መእሰይ ማዕረ ክንደይ ናብዮት ኣተዓባብያ ክብሪ መሰል ከም ዘድልዮ ዝእምት’ዩ። ሓደጋ መንእሰይ ኤርትራ’ምበኣር ኣዝዩ ዓብይን ከቢድን’ዩ። መንእሰይ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ካብ መፋርቕ 70ታት ተወሊዱ ንነጻነት ዘርከበን ድሕሪኡ ዝተወልደን ጎምበለ’ዩ።Read More


ወሰናስን ኤርትራ ሰማይ፡መሬት፡ባሕሪ ጥራሕ ድዩ ! ድራማ ”ቅጣው” ከ

ወሰናስን ኤርትራ ሰማይ፡መሬት፡ባሕሪ ጥራሕ ድዩ ! ድራማ ”ቅጣው” ከ ነዚ ኣርእስቲ ብዝምልከት ሓፈሻዊ ገገለ ተሞክሮታት ምጥቃስ ከድሊ’ዩ። ቀደም ይኹን ሎሚ ወሰናን ኤርትራ ንምጥሓስ ኣሎ ዝብሃል ዕድልን ተኽእሎታት ንምትግባር ቅድሚ ሕጂ’ውን ዝተፈተኑ ሜላታትን ወስታታት ምህላዉ ክዝከር ይግባእ። እዚ ከኣ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ንክትኸውን ብኩሉ ሸነኻት ዘይተሓሰበ ፈተነታት፡ ዘይተፈጸመ ተግባራት ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ ግን ውሳኔ ህዝቢ፡ ድሌት ህዝቢ ጨፍሊቕካ ክትከይድ ስለ ዘይከኣል ሓቂ ስዒሩ። ኣብ’ዚ መዳይ ከኣ ኩሉም ሕልምታት ዓባይ ኢትዮጵያ ዝነበሮም፡ ነቲ ሕልሚ ዘሳስዩን ዝድግፉን ብደረጃ ዓለም ለኸ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሩ ኩሎም ምሁራት ይኹን ጉጅለታት ተሳዒሮም። እዚ ከኣ ምስጢርRead More


ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝዝረበሉ ዘሎ ሰላምስ ብመን’ዩ ኮን ተጀሚሩ!

ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝዝረበሉ ዘሎ ሰላምስ ብመን’ዩ ኮን ተጀሚሩ!                            እወ፡ ኣበው ክምስሉ ከለዉ ” ካብ ዘገልገለስ ሰፍኢ ዓውዲ ዘቐበለ” ይብሉ ነበሩ። እቲ ዘገለገለ ኣብ’ታ ፍረን ምህርትን ትርከበላ ምስ በጽሐ ኩሉ ሞያኡን ተግባሩን በቲ መውደልደሊ ተዓብሊሉ ይተርፍ፡ በዚ መጺኡ ዘይተባህለ ኣብ’ታ ዓውዲ ላዕሊ ታሕቲ ዝበለ ሽም ይረክብን ይንኣድን። እዚ ከኣ ሓድሽ ነገር ኣይኹን ደኣ’ምበር እቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ዘሕዝንን ግን ኤርትራውያን ጻዋዒት ሰላም ኣሕዋቶምን ኣያታቶምን ንዒቖምን ዕጭ ሓንፊፎምስ፡ ብጸዋዒት ሰላም ጓኖት ክግረሙን ክድነቑን ክትርኢ ከለኻ’ዩ። ርሑቕ ከይከድና ድሕሪ ነጻነት’ኳRead More


ናይ ሓዘን መግለጺ

ናይ ሓዘን መግለጺ  ዙሁር መሓመድ ስዒድ ኩሉ በዓልቲ- ቤት ገዲም ሓርበኛ ተጋደላይ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ብዕለት 23/8/2018 ሓሙስ መዓልቲ ብዝሓደራ ሕማም ምኽንያት ኣብ ሱርያ ብሞት ተፈሊያ ንዝብል ዜና ብዓሙቕ ሓዘን ተቀቢልናዮ።  ብሞት ሓፍትና ዝሁር መ/ስዒድ ኩሉ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘና ንገልጽ። ንሞዋቲት መንግስተ ሰማይ የዋርሳ ንበዓል-ቤታ ገዲም ሓርበኛ ብጻይና ኢብራሂም መሓመድ ዓሊን ንሓዋ ኣምበሳድር ነበር ሁመድ መ/ ስዒድ ኩሉን ንደቃን ኣሕዋታትን ኩሎም ቤተ-ሰባን ፈተውታን ተኻፈልቲ መሪር ሓዘኖም ምዃና እንዳገልጽና ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።   ዜናን ሓበሬታን   ሰደህኤ


ምይይጥ/ዘተ ምስ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሳልሳይ ክፋል)

                               ምይይጥ/ዘተ ምስ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ                                               ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ  (ሳልሳይ ክፋል) ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት ከመይ ቀኒኹም፡ ሎሚ’ዉን ምስ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃነስ ፣ኣብ ኣጋዳሲ ዝኾነ ዛዕባ፣ ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝዛተየሉን ዝዋስእሉን ዘሎ ክኸዉን እዩ፡፡  ከም ኣርእስቲ ውዳበ እንታይ ማለት እዩ? ጠቕሚ’ኸ ኣለዎ ድዩ? ምስ እዚ ሕጂ ገኒኑ ዝዝረበሉ ዘሎ ሓበራዉን ሓድነታዉን ቃልሲ ብኸመይ ይዛመድ?  እተን ተወዲበን ዘለዋ ውድባትን ዘለዋ ውድባትን፣ምንቅስቓስን፣ሲቪካዊ ማሕበራት ብዙሕ ተቐባልነት ኣይረኽባንRead More


ኣይንድመርን

                      ኣይንድመርን                   ዜናን ሓበሬታ ሰዲህኤ                          25 ነሓሰ 2018   ምጽዕዳው ከተማ ኣስመራ ብደቂ ሽዋ ዝንገሮም ኣብ ዕቛር ዝሕጸቡ ዋናታት ገርግሱም፡   ወዳጀ ጓይላ ወዳጀ ከበሮ ኵዳ ከይጀመረ ስበሮ መጺጽ ስዋ መርዛም ሕንክሮ ጸገም የለን እንዳተደመሮ፡                             ኣብ ኤርትራ ዘይተዘርበ ሽዋ፡ኣሩሲ፡ባሌ፡ተሰሚዑ               ጎይተቶም ዝበልዕዎ፡ ንሱ ንሕና ዘጕስዑ               ኣየ…ተደመሮታት ኣየኹድዱ ኣይስዕስዑ               ኣቤት፡ ሓንቲ ቁም ነገር ከይሰምዑ               ኢዶም ደም ክሳብ ዝሰርብ ዘጣቕዑ               ሓሻኻ ንደመር ነፍሶም ዘግድዑ፡   ንኺድ ዕላማ ዘይብሉ መገሻ ፖለቲካ የብሉ ኣድራሻ ወርቒ ሂብካ ሓሰር ኻሻ ጉዕዞ ንደመር ስንቒ ዓሻ፡                  ን20 ዓመታትRead More


ቀ.ሚ ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ

ቀ.ሚ ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ወዲ ስብ ኩሉ ግዜ መዋቲ እዩ ። መለስ ዜናውን እውን ከም ዓለሙ ሞት ኣርኪባ ሓሊፉ።እንተኮነ ግን ሰብ ከም ሰብ ኮይኑ መዘከሪ ኣይስእንን። ብሕፍልፊ’ኳ ብዝለዓለ ደረጃ መራሕ ሃገር ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ከልዓል ይከኣል።ካብ’ቲ ብዙሕ  ክዝከረሉ ዝግባእ ካብቲ ቀንዲ ፣እቲ ሕማቕ መነባብሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመሓይሽ ኣንጻር ድኽነት ኣንጻር ድንቁርናን ሕማምን ዘኻየዶ ኹናትን ተወፋይነትን ንወለዶታት እናተዘከረ ክነበር እዩ ። ወዲ ሰብ ብጽቡቅ ጥራሕ ክዝከር ኣይነብርን፣ እንተላይ ብሕማቕ ኣውን ክንዝክሮም ትጽቢት ከምዘሎና ኣይንረስዕ።     ስለዚ እዩ ከኣ ታሪክ ነባሪ እዩ ዝብሃል ። ህዝቢ ትግራይ ካብቲRead More


ኣገናዕ መንእሰይ ናትናኤል ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ

ኣገናዕ መንእሰይ ናትናኤል ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ! ብ’ዮውሃንስ ጸጋይ ቅድሚ ሓሳበይ ምጅማር፡ ንድምጺ ኣመሪካ መደብ ትግርኛ ከመስግኖም ይደሊ። ነዚ መበገሲየይ ዝኾነ ቃለመሕትት ምስ ናትናኤል ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ምክያድኩም፡ ንብዙሓት ኤርትራውያንን ኣብ ስደት እንርከብን ከተባብዕ ዝኽእል ኣብነት ኢዩ። ቀጽሉዎ ድማ እብለኩም። ካብዚ ብዘይፍለ ድማ ንወለዲን ስድራቤትን ናትናኤል እንቋዕ ደስ በለኩም ክብል ኣፍቅዱለይ። ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ንመንፈሰይ ዘረስርስ ብምዃኑ ድማ ደስ ኢሉኒ። ኣብ ፈቐዶ መራኸቢ ብዙሓን ከምዚ ክርኢ ከሎኹ፡ ብተማሳሳሊ እሕጎስ። ብማዕረኡ ድማ፡ ዝኽሰሩ ክርኢ ከሎኹ ኣዝየ እሓዝን። ከምቲ ኣብ ፈነወ ድምጺ ኣመሪካ (ትግርኛ) ተገሊጹ ዘሎ፡ ኤርትራዊ አሜሪካዊ መንእሰይ ናትናኤል ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ (ኔት ተስፋሚካኤል ዮሃንስ)፡Read More


ኣኼባ መላእ ኣባላት ሰዲህኤ

ኣኼባ መላእ ኣባላት ሰዲህኤ ሰዲህኤ ካብ ዕለት 17 ክሳብ ዕለት 19 ነሓሰ ቀጻሊ ኣኼባታት ኣካይዱ። ሰዲህኤ ብዕላማን ተግባርን ዝኣምነሉ ግሉጽነት ስርሓት ሓደ ሸነኽ፡ ድልዱል ሓያል ሓድነት ተጣብቂ ህዝብና ሃገርን ዘለዎ ሰልፊ እምነት ዝንበረሉ ንምዃን ንዘካይዶ ቃልሲ ካብ መሰረታትን ህዝብን ንዝምንጨወ ሓሳባት ምስ መሪሕነቱ ተመያይጡ ንምትግባር፡ ካብ ውሽጡ ንግዳም ዘንጸባርቕን ኣገባብ ኣሰራርሓ ንምትእትታው በቲ ካልእ ሸነኽ ብተደጋጋሚ ኣኼባታት ከካይድ ጸኒሑ። ኣኼባ ባይቶ ሰዲህኤ ዕለት 11 ነሓሰ 2018 ንህሉው ኩነታት ሃገር ቀዳምነት ብምሃብ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ እዋናዊ ዛዕባታት ፍታሕ ንምርካብ ምስ ኣባላት ሰልፊ፡ ባይቶ ፡ ፈጻሚትን ዝተገብረ ህጹጽ ርክባት ጉዳይRead More


ዓይነታት ፍቅሪ ልቢ-ወለድ ዛንታ

ዓይነታት  ፍቅሪ     ልቢ–ወለድ  ዛንታ    ብሽፋ መ/ኑር             ዳዊትን ዓብዱን ዝበሃሉ ክልተ ኣዕሩኽ መንእሰያት ደቂ ኣስመራ ኢዮም።  እዞም ክልተ መንእሰያት ብጣዕሚ ይፋተዉ። ኣብ   መዓልታዊ ሂወቶም ተፈላሉዮም ኣይፈልጡን። ብሓደ የራፍዱ ይውዕሉ የምስዩ እታ ዝፈላለዩላ እዋን    ነናብ ስድሮኦም ከይዶም ዝሓድሩላ ለይቲ ጥራይ ኢያ።  ንሳውን ዘይትስገር ኮይናቶም እምበር ብሓደ ክሓድሩ ኣይምጸልኡን።  ሂወቶም ብሰሓቅ ጸወታ ጭርቃን ኮታ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ናይ ታሕጓስ መንፈስ ዝመሎኦ ዩ ።  ከምቲ ልሙድ ኣብ ባህልና ዝዝውተር ዕርክነቶም ጽኑዕን ነባሪን ክኽውን    ነፍሲ ወከፎም ሓሓንቲ ጸጸር ዝወሓጡዮም።  ክቡራት ኣንበብቲ ደቂ ኣስመራ ዳዊትን ዓብዱን ሓያላት ተዋዘይትን ተጫረቅትን ኢዮም ።       Read More