Main Menu

Monday, August 13th, 2018

 

ኣኼባ ባይቶ ሰዲህኤ 11 ነሓሰ 2018

ኣኼባ ባይቶ ሰዲህኤ 11 ነሓሰ 2018   ባይቶ ሰዲህኤ ብዕለት 11 ቀዳም 2018 ኣኼባ ኣካይዱ፡ ኣኼባ ሰዲህኤ ቀዳምነት ሂቡ ዝዘተየሉ ኣርእስቲ ኣገዳሲ ጉዳያት ብዛዕብ ህሉው ኣሻቃሊ ኩነታት ሃገርን ህዝብና ነበረ። ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ንኣባላት ባይቶ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል ከም’ቲ ልሙድ ኣኼባታት ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባ ባይቶ ዝተዘርበሉ ጉዳያት ዝተታሕዙ ነጥብታት ተወሳኺ እንተዘይብሉ ባይቶ ከጽድቐሉ ሓቲቱ። ኣቶ ተስፋሚካኤል ቀጺሉ ብዛዕባ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ወሪዱ ዘሎ ሃንደበታዊ ኣሻቓሊ ፖለቲካዊ ኩነታት መግለጺ ኣቅሪቡ። ኣብ መግለጺኡ ኩሉ ብስም ሰላም ዝዝረብ ዘሎ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ምስክርነት ቀሪብና ክንርእዮንRead More