Main Menu

September, 2018

 

ትማሊ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ሎሚ ናይ ሰላም ሃዋርያት !

    ትማሊ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ሎሚ ናይ ሰላም ሃዋርያት ! ርእሰ ዓንቐጽ ሰዲህኤ 27 መስከረም 2018   ትማሊ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ ትበሃል ዝነበረት ሎሚ ናይ ሰላም ሃዋርያት ከምይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል? መሰረት ኩሉ መዕቐኒታት ሓንቲ ሃገር ህዝባዊ ሕጋዊ ባይቶኣዊ ሰብኣዊ ምሕደራ’ዩ። እሞ ዝጸንሐን ዘሎን ሚዛን ገምጋማትን ተምሳል 27 ዓመታት መስርሕን ኣካይዳን ምልካዊ ምምሕዳር ለውጥን ምምሕያሽን ዘይብሉ ክነሱ ሃዋርያ ስላም ክበሃል ይከኣል ድዩ ? እንታይ’ዩ ነዚ ሰላም፡ ሰላም ህዝብናን ክብርናን’ዩ ከብሎ ዘኽእል? ህዝቢ ኤርትራ ሕልምታቱን ባህጉን ብሕጋዊ መልክዕ ክሳብ ዘይቀረበ ተኽእሎ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን። እዚ ዝነፍስ ዘሎ ወረ ወዲ ወረ ጨብጨባንRead More


ጸዋዒት ንፈ.ዲ.ረ መንስግቲ ኢትዮጵያ፡ ንምምሕዳር መንግስቲ ክልል ትግራይ

ጸዋዒት ንፈ.ዲ.ረ መንስግቲ ኢትዮጵያ፡ ንምምሕዳር መንግስቲ ክልል ትግራይ   ፈ.ዲ.ረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕዳር መንግስቲ ክልል ትግራይን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮ.   ሰላም፡ ንከባቢና ህዝብናን ልክዕ ከም’ቲ ፍጡር ክነብር ኣየር ከተንፍስ ዘለዎ ኣገዳስነት ሰላም ከኣ ብኡ ተምሳል ክረአ ዝኽእል እዩ። ሂወት ሰኵዑ ከነብርን ከናብርን ከኣ ሰላም የድልዮ፡ ሰላም ደቂ ሰባት መትካእታ ዘይብሉ መሰረት ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላዊ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ሰብኣዊ ክብሪ ዕብየቶም ዘረጋግጸሉ ባይታ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከኣ ብመንጽር ዝሓለፎ ናይ ርሑቕን ቀረባን ኵናታት እፎይ ኢሉ ክነብር ዝግብኦ ኣህዛብ’ውን እዩ። እዚ ኣህዛብ ዳግማይ ከይብደል ሓደ ሸነኽ፡ ዝረጋጋኣሉን ዝሕበነሉን ብሕጋውነት መስርሕ ሰላምRead More


ህግደፍ ንመስሪሒ ሰላም ኤርትራን -ኢትዮጵያን ከውሕስ ሕጋዊ ብቅዓት የብሉን ።

       ህግደፍ ንመስሪሒ ሰላም ኤርትራን -ኢትዮጵያን ከውሕስ ሕጋዊ ብቅዓት የብሉን ።                ክብሮም ግረነት               9/24/2018                                     ዶብ ክጥዒ ይገበረሉ ዝብሉ ጠለባት ካብ ህዝቢ ይስምዑ ኣለዉ ። እዚ ከኣ እቲ ዋሕዚ ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ብህግደፍ ተገፊዖም ዝጸንሑ ዶብ ምስ ተኸፍተ ነዚ ሓጻር ዕድል ተጠቂሞም ካብዚ ገፋዒ ጉጅለ ህግደፍ ሰደት ስለ ዝመረጹ እዮም ። ህግደፍ ንመስሪሕ ሰላም ኤርትራ-ኢትዮጵያን  ብድልየቱ ዘይኮነስ ብኻልኦት ሃገራት ተገዲዱ ዝኣቶዎ ይመስል ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት  ዘሎ ናይ ፖለቲካን ቁጠባን ዝዛመድ ኣይኮነንን ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፓርላማ ዘለዎRead More


ሻነት

                        ሻነት                 እብ  ሽፋ  መ/ኑር   ከቦታያ  ቀጢን  ሻነት  እንቲ ስጋድ  ዓርኮከባይ ሓሊብ  ሳቲ ኣስክ  ድገ  ዓድና ምዶል  ተኣቲ ምስልኪ  ብና  ሕና   ፍቲ                ኣጭፋር  ኣሽከለላ  ግሩም  እገር           ዕንታት  ለኣትራዋርሕ  ጃህራይ  ዓስተር           ኢኣመርና  ስራይ  ሚክም ልትበሰር           ኣባይና  ዏኣባይኪ  በንበን ልንበር     ጋምል  ሸሊላ  ዝብደት  እትራኣሳ ክርን ውቅል  ዕላላRead More


እንዳነብዓ ዝነብራ መራኸቢ ብዙሓት ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ኤረቲቪን፡ድምጺ ሓፋሽን

       እንዳነብዓ ዝነብራ መራኸቢ ብዙሓት  ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ ኤረቲቪን፡ድምጺ ሓፋሽን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልኪ ትምሓደር ሃገር ምዃና ኩሉ ዝሰማማዕሉ’ዩ። ኤርትራ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እዝን እትን ዘይትብለሉ ብኩሉ መዕቐኒታት መከራ ሕሰም ናብራ ስደት፡ስቓይ ማእሰርቲ ጭውያ፡ጭቆና ዕፈና፡ምረት ሂወት ጥሜትን ጽምእን፡ግህሰት ሰብኣውነት፡ኮታ ንሓደ ሃገራዊ ኤርትራዊ ዜጋ ብሂወቱ እንከሎ ከጋጥሞ ዝክእል ኩሉ ኣሉታዊ ክውንነት ንሕልምታቱን ተስፋታቱን ቀቢሩ ምስ ፍጹም መላኺ ብጋህዲ ተፋጢጡ ተራኺቡስ ሂወቱ፡ ሂወት ኣሽሓት መንእሰያት ዜጋታት ዝኸፈለሉ ዋጋ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ዘይቅቡል፡ ዘይልሙድ፡ ከም ቅቡልን ልሙድን ኮይኑ ተወሲዱ፡ ሎሚ ሰብ ዝተኣሰረ፡ ብጻዩ ጽባሕ ክእሰርን ክጭወይን ምዃኑ ዝፍለጠሉን፡ ግዳያት ምልካዊ ስርዓት ዝኾኑ ባእታታትRead More


ህሉው መድረኽ ዝጠልቦ ዘተ፡ምስ ኣቦ-ወንበር ሰዲህኤ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ

ህሉው መድረኽ ዝጠልቦ ዘተ፡ምስ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ                           ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራበር ተባራበር ሰላም ኩቡራት ተኻፈልቲ ወይብ-ሳይት፣ሎሚ ምስ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ፣ኣቦ-ወንበር ሰ.ድ.ህ.ኤ. እነካይዶ ምይይጥ/ዘተ ኣብዚ እዋን እዚ ዝርአን ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለ ተኸሲቱ ዘሎ መድረኽ፣ ሓፈሻውን ብመጠኑ ክበርህ ዘለዎ ኣጋባብ ክኸዉን እዩ። ከምቲ ልሙድ ሓ) ሓታቲ ወይ ጸሓፊ ክኸዉን ከሎ፡ መ) ክኣ ብ-ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ኣቦ ወንበር ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ዝዋሃብ መልሲ እዩ፡ጹቡቕ ምክትታል። ሓ) ሰላም ኩቡር ኣቶ ተስፋሚካኤል፣ኣቦ ወንበር ሰ.ዲ.ህ.ኤ. ከመይ ቀኒኻ፣ ከምዚ እትርእዮ ዘሎኻ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ዘይርጉእን ሓድሕዳዊ ግርጭት/ግጭት ዙሑል ኲናትRead More


ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋም ኤርትራ፡

ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ምንዳፍን ምጽዳቕን ቅዋም ኤርትራ፡      ቅዋም ኤርትራ ናይ ህዝቢ ‘ ምበር ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን፡ ንሕና ‘ ውን ንወንኖ                                              ደስበለ መሓሪ              መእተዊ – እዛ ንቅዋም ትምልከት ጽሕፍቲ’ዚኣ ከዳሉ ዝደፋፋኣኒ ምኽንያት፣ኣብዚ እዋንዚ ተቓውሞና ገጢምዎ ዘሎ በዳሂ ኩነታት ንክስገር ናይ ሓባር  ባይታ ምፍጣር ቀዳማይ ረቛሒ ቀጻልነትን ዓወትን ናይዚ ቃልሲ ምዃኑ ኩሉ ዝኣምነሉ ይመስለኒ። እዚ ሽቶ’ዚ ንምውቃዕ ትምኒት ጥራይ እኹል ክኸውን ከምዘይክእል ብሩህ ኢዩ። ነብሲ ወከፍ ውድብ፣ጉጅለ፣ውልቀስብ. . . . ወዘተ ዓሚቕ ገምጋም ናይ ሕሉፍ ቃልሱ ከካይድን ኣብ ኣረዳድኣን ኣናብባን ናይ ቀረባን ርሑቕን ናይ ቃልሲ ጉዕዞና ክቕየር  እንተዘይክኢሉ ብኩነታትን ብግዜንRead More


ኣብ ሓደ ሃገራዊ ስምምዕ ምምጻእ ቦታ ሓይሊ ምጭባጥ’ዩ !

ኣብ ሓደ ሃገራዊ ስምምዕ ምምጻእ ቦታ ሓይሊ ምጭባጥ’ዩ ! ርእሰ ዓንቐጽ ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ   ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ህዝብና ን27 ዓመት ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ክጭፍጨፍን ክእሰርን ክስድድን፡ ካብ መድረኽ ንመድረ ኵናት ብሎሚ ጽባሕ እፎይ ከይበለ ዘሕለፎ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን። ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ኣብ ስደት ንዘልዓሎ ደሞክራሲያዊ ቃልሲ፡ ዘልዓሎ ጭርሖታት እንተኾነ ሓንሳብ ክጠራነፍ፡ ሓንሳብ ክፈላለ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዘካየዶ ዕዉት ቃልስታት፡ ኣውንታዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ስርሓት’ኳ እንተነበረ፡ ምልኪ ኣልጊሱ፡ ኣብ ክንድኡ ቅዋማዊ መንግስቲ ክተክል ኣይከኣለን። 27 ዓመታት ከኣ ብንጽል ቃልሲ ከካይድ ጸኒሑን ኣሎን። ካብ ግዜRead More


ግሁድ ጽልኢ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ምሕደራ ህግዲፍ

                 ግሁድ ጽልኢ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ልዕሊ ምሕደራ ህግዲፍ ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ ብዕለት 8 ሓምለ 2018 ኣብ፡ እቲ ኣይከሰርናን ፡ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ስለ ዝኾነ ብሙሉእ ድሌቱ ንሰላም ሓጎሱ ክገልጽ ኣብ ጎደናታት ወጺኡ ዝተባህለሉ ምሸት ኣዳራሽ ኣስመራ ንስለምንታይ ከም ዝተባህለ ኩሉ ይፈልጥ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከም ዓለሙ ሰላም ይደሊ፡ መስተርሆት ይደሊ፡ እንተኾነ እቲ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝብና ንመሰሉን ሰላምን ባዕሉ ደኣ’ምበር ኣፍ ከም ዘይብሉ፡ በቶም ኣብ ልዕሊኡ ን27 ዓመት ኣይትዛረብ፡ ኣትሕሰብ፡ ኣይትሕተት ክብሉዎ ዝጸንሑ መራሕቲ ህግዲፍ ሕጂ’ውን ንተረድኦ ስምዒት ሰላሙን መሰሉ ኣፉ ሓቲሞም ባዕሎም ክዛረብሉ ፈጺሙ ዘይግባእ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንመስርሕ ሰላምRead More


ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ሓደጋ ይርከብ

ኣብ ሊብያ ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ሓደጋ ይርከብ   ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡ ህጻናትን፡ ብጹሓት ወርሒ ዝርከብወን ኣዝዮም ብዙሓት መንእሰያት ኤርትራ ንዓመታት ኣብ ትሕቲ መሳፍንቲ ኵናት ሊብያ ተጨውዮም ክሳቐዩ ዝጸንሑ ኮይኑ፡ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ሓድሕድ ኵናት ንኩነታቶም ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ኣብጺሕዎ ይርከብ። መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ማእሰርታት ሊብያ ዝሕልፎ ዘለዉ ስቅያት በታ ንእሽቶይ ዝረኽበዋ ዕድል ንሕብረተ ሰብ ዓለምን ንዜጋታቶም ህዝቦን ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ መልእኽቲ ኣብ ጽንኩርን ከብድን ኣሕዛኒ ኩነታት ይሳቐዩ ምህላዎም ብመራኸቢ ብዙሓት ብተደጋግሚ ክግለጽ ጸኒሑ ይግለጽ ኣሎን። ድሮ ኣብ ሓያሎ ከተማታት’ውን ንመንግስታትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራትRead More