Main Menu

November, 2018

 

እገዳ መላኺ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዶ ኣይዓብን!

                                                                            እገዳ መላኺ ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዶ ኣይዓብን! መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብግዜ ንውሓቱ፡ ብስፍሓት ዝጸለዎ ቦታ ኣብ ኤርትራን ወጻእን፡ ብዓይነት እከይ ተግባራት ፈጺሙ መወዳድርቲ ዘይብሉ ንህዝብን ሃገርን ዓብይ ሓደጋ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ብዝፈጸሞ ግፍዒ ንድሕሪት ተመሊሱ ንህዝቡ ክተዓረቐሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃን መስርሕን ይወስዶ ኣሎ። መላኺ ስርዓት ህግዲፍ፡ ድሕሪ ሙሉእ ነጻነትRead More


ጽዑቕ ምንቅስቓስ ኣብ ኤውሮጳ ንምክያድ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲ ሞክራስያዊ ለውጢ

                                                  ጽዑቕ ምንቅስቓስ ኣብ ኤውሮጳ ንምክያድ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲ ሞክራስያዊ ለውጢ    ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲ ሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ብሕዳር 2011 ኣብ ዝተካየደ ቀዳማይ ጉባኤ፣ ብብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታትን፣ ሲቪክ ማሕበራትን ነጻ ሃገራውያን ባእታታን፣ ዝቖመ ጽላል ኮይ ኑ፣ ብዙሕ ተስፋታት ተነቢሩሉ ዝነበረ ፖ ለ ቲ ካ ዊ ም ዕ ባ ለ ኢዩ ነይሩ ። ሃ ገ ራ ዊ ባ ይ ቶ ት ካ ላ ቱRead More


ንዝኽሪ ጅምላዊ ሞት ኤርትራውያን ግፍዒ ህግዲፍ

ቃል ሓዘን ንዝኽሪ ጅምላዊ ሞት ኤርትራውያን መንእሰያት ገማግም ባሕሪ ሊብያ፡ ብኣንቶንዮ ተስፋይ 17 ሚያዝያ 2011 ተስፋታተይ ፡ ደቐይ ፡ ሓዘነይን ተስፋታተይ ኣላጊበ ምስ ንብዓተይ ክጽበ ነጻነት ኣርከበ፡                  ንፍትሒ ሰላም ሓሲበ ምስ ደቐይ ክስሕቕ ከቢበ መብጽዓይ ተጠሊሙ፡ ጸልማት ተጎሊቢበ፡ ብሽግር ዝላደይት ነፍሲ ኰይንዋ ደግሲ ውዓለት ኣብ ማእሲ፡                ነገር ተገላበጠ ክብረይ ተቐንጠጠ መሓውርይ ተጨበጠ፡ ደርግ ኣፋኒና፡ ደርግ መጸ ቃንዛ በርቲዑ ከብደይ ተቐርጸ ሕድሪ ጠፊኡ፡ ምልኪ ምስ መረጸ፡                 ደቐይ ዳግማይRead More


ስነ-ጥበባውያን ሞያዊ ኮነ ሞራላዊ ሓላፍነቶምን

ስነ-ጥበባውያን ሞያዊ ኮነ ሞራላዊ  ሓላፍነቶምን                   ብሽፋ  መ/ኑር        ሙዚቃዊ ስነ-ጥበብ  ሓደ  ኣካል ድርሰት  ስነጽሑፍ  ባህላዊ ምርኢት ቅኔ   ድራማታት…..ወዘተ   ዝኾነ ዓውደ  ፍልጠት  ኢዩ።  ከምቶም  ካልእ  መዳያት ኣብ  ጉዕዞ  ምዕባለ  ናይ ሓንቲ  ሃገር  ሕብረተሰብ  ዓቢ  ግደ ካብ ዘለዎም  ጽላት  ኢዩ።  ብዛዕባ ሙዚቃዊ  ስነ-ጥበብን  እንታይነቱን ኣድላይነቱን ንምግላጽ  ሰፊሕ ሞያዊ  ምርምርን  መጽናዕትን ዝሓትት  እኳ  እንተኾነ መላኺ  ስርዓት  ህግደፍ ብስም  ህንጸትን ሃገርን  ምዕባለ  ህዝብን  ንዜጋታት ንምድንጋር  ጽዑቅ  ወፍሪ እናኣካየደሉ  ስለዝመጸን ዘሎን  ብዛዕባ  ሙዚቀኛታትን   ሞያዊ ኮነ ሞራላዊ  ሓላፍነቶምን  ብዝምልከት ገለ  ምባል  ኣድላዪRead More


እገዳ ሕቡራት ሃገራት ተላዒሉ ዮሃና ! እገዳ ኢሳያስ ተሪፉና

        እገዳ ሕቡራት ሃገራት ተላዒሉ ዮሃና ! እገዳ ኢሳያስ ተሪፉና         ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተበየነ ናይ ዕደጋ ኣጽዋር፥ መገሻ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲን  ንብረቶምን ዝምልከት እገዳ ተላዒሉ፣ ብታሕጓስ ዝውቃዕ ዘሎ ከበሮን ዝረአ ዘሎ ቅጥዒ ዘይብሉ ዝላን ዕንደራን ንግዜ ምግዳፍ ይሓይሽ። እቲ እገዳ ስለምንታይን ከመይን ተወሲኑን ከመይ’ከ ተተርጉሙን ብዙሕ ተዘሪብሉን ተጻሒፍሉን ስለዝኾነ ምድጋሙ ጊዜን ጉልበትን ኣንበብቲ  ምጥፋእ ከይከውን ክሰግሮ መሪጸ ኣሎኩ። እቲ ሎሚ ከተኩረሉ  ደልየ ዘሎኹ ጉዳይ እቲ ሰዓብቲ ስርዓት ኢሳያስ ደጋጊሞም ዘተንብህዎን ዝትስፈውሉን ዘለዉ ናይ ለውጢ ሕቶን ቁጠባዊ ህንጸት ሃገርንRead More


ንሓንቲ ሃገር ገለ ንግበር ፡

  ንሓንቲ  ሃገር  ገለ ንግበር ፡ እወ ነዛ ሃገር  እዝንና አይጽመም ዓይንና  አይዕወር፡ ሕልናና  አይድከም ጅንነትና አይሰወር ማእዝንና  አይነጥፍእ አይንበል ደምበርበር ፡፡                                  አለዉና  በላሕቲ  ንጽባሕ ጠመትቲ                                  ምዕቡላት  መናእሰይ ንርሑቅ  ሃንደስቲ                                ቆጽሊ ነዉድቀሎም  ሰብአይ ምስ ሰበይቲ                                 እቶም አብ ሓደ እንቅመጥ አብ ሓደ ነበርቲ                                 ሕጹያትሞ ነቅርብ  ተወዳደርቲ                                 ይርሓሰናሞ ንበል  ንዝኾኑና መራሕቲ                                ንስደዶምሞ ናብ ሓደ መአዲ ናብ  ሓደ መኹባዕቲ፡፡ ብቁዓት  ምሁራት ናይ ሕጊ ፈላጣት የዛትይዎምሞ አብ ቅድሚ እኩባት ይፈተኑሞ  ይገምገም ናታቶም ብቅዓት ብስለቶም ይገሃድ እንተላይ ናቶም ትብዓት ስነምግባሮም ንረዳእ ከይኾኑና  መንደዓት ዘናግፉና እንተኾኑ ካብዛ ግዚያዊት መዓትRead More


እታ ሕልሚ ተመሊሳ ርእይቶ ኣብ “ቃለ መጠይቕ” ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣

                   እታ ሕልሚ ተመሊሳ          ርእይቶ ኣብ “ቃለ መጠይቕ” ኢሳያስ ኣፈወርቂ፣ ደስበለ መሓሪ        ቃለ መጠይቕ ኢልካ ክትርደኦ ብሓቂ ዘጸግም መደረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልካ ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ክብሎ ዝደሊ ቀንዲ ሓሳባት ክትርዳእ ምፍታን “ጸሓይ ብምዕራብ ክትበርቕ ኢያ” ኢልካ ምትስፋው ዝቐልል ይመስለኒ።”ቃለ መጠይቕ” ኢሳያስ ኣፈውርቂ ከይከታተል ካብ ዝውስን ሓይሎ ዓመታት ሓሊፉ ኢዩ። ምኽንያቱ ድማ፥ 1. እቶም “ጋዜጠኛታት” በቲ ንሱ ክብሎ ዝደሊ መሰረት ዝተዳለወ ሕቶታት ሒዞም ከምዝቐርቡ ብሩህ ስለዝኾነ፣ በዳሂ ሕቶታት ክለዓል ስለዘይጽበን እቲ ንሳቶም’ውን ዝጥቀምሉ ዘይሙያዊ ቃላት ንገዛእ ርእሱ ብርቱዕ ዓቕሊ ዝሓትት ስለዝኾነ ። 2. ኢሳያስ ኣፈወርቂRead More


The importance of women’s education and their role in society.

The importance of women’s education and their role in society.  by soo. Education is one of the most prominent and important rights to be given to human beings regardless It includes the category and gender of women and girls and the importance of the education of a man I have to. Where the child depends on his mother in his education before school because The Mother of the school, if you prepare it, has prepared a That Education The girl is working on her knowledge, information, educational skills. The BasicRead More


همية تعليم المرأة ودورها في المجتمع

همية تعليم المرأة   ودورها  في المجتمع  .                                       بقلم :–  بقلم سوليب يعتبر التعليم أحد ابرز واهم الحقوق التي يجب منحها للإنسان بغض النظر عن جنسه ويشمل ذلك فئة وجنس النساء والفتيات ولايقل أهمية عن تعليم الرجل علي االإطلاق . حيث يعتمد الطفل علي أمه  في تعليمه قبل المدرسة  لأن الأم  المدرسة إذا أعددتها أعدت مجتمعاً  صالحاً ومعافي . أن تعليم الفتاة يعمل  علي إكسابها المعارف والمعلومات والمهارات التعليمية النظرية والتطبيقية الاساسيةRead More


ናይ ሓደ ሃይማኖታዊ መራሒ ግቡእ

          ናይ ሓደ ሃይማኖታዊ መራሒ ግቡእ                       ኣምላክ ካብተን 10 ትእዛዛት ንሙሴ ዝሃቦ  ሓሙሸይቲ “ ኣይትቅተል “ እያ ትብል ። እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ደቂ ሰባት ብዝተፈላላዪ ግዜ  ብምኽኑይን ዘይምኽኑይን  ምኽንያታት ብምግባር ነንሕድ ሕዶም ክቓተሉ ጽኒሖም ኣሎዉ ። ክንፈልጦ ዘሎና ፣ እቲ ትእዛዝ ኣይትቅተል ዝብል ሕጂ  እውን ብታኡ እዩ ዘሎ ። ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሱዋ ናይ ካቶልካዊት ቤተ ክርስትያን መራሒ ዝነበሩ ኣብ 70ዓታት  በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላምዊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጽምዎ ዝነበሩ ገበናት ቅትለት ጕህዮም ኣብ ዓውደ ዓመት ቅዱስ ሚካኤል ከረን ይኩን ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ  ፣Read More