Main Menu

March, 2019

 

ህዝባዊ መቓልሕ ”ይኣክል” መሰረት ህግዲፍ ነቅኒቕዎ ፡

ህዝባዊ መቓልሕ ”ይኣክል” መሰረት ህግዲፍ ነቅኒቕዎ ፡ ርእሰ ዓንቐጽ ሰዲህኤ 31 መጋቢት 2019   ዝሓለፈ ሰሙናት ካብ’ቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ዝተኻየደ ዓብይ ጥልመትን ክድዓትን መላኺ ጃንዳ ህግዲፍ ዝነደረ ህዝብና፡ኣማኑኤል ዝተባህለ ኤርትራዊ ዜጋ ዝጀመሮ መቓልሕ ”ይኣክል” ኣብ መራኸቢ ብዙሓት፡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ብቀሊሉ ክግመት ዘይክእል ዝተፈላለየ ሓሳብ ሒዙ ዝቀረበ ሰዓብቲ ረኺቡ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ድምጺ ውጹዓት ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሙሉእ ብነጻ ድሌቱን ወንን ተበጊሱ እምቢ ንምልኪ ክብል ተሰሚዑ። ዝገርም ነገር እንተሃለወ ከኣ ኤርትራውያን ዜጋታት ሃገርና ህዝብናን ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ሓደጋ ህግዲፍን ኢትዮጵያን ዝርከበሉRead More


ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን እንታይ ይገብር ኣሎ

ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን እንታይ ይገብር ኣሎ ከም ንዝክሮ 8 መጋቢት ጀሚሩ 10 መጋቢት፣ ዝተፋላለዩ ዚጋታት ኤርትራውያን፡ቡዙሓት ውድባት፣ሰልፍታት፣ህዝባውያን ማሕበራት፣ምንቕሳቓሳት፣ሲቪካውያን ማሕበራት፣ውልቀ ሓርበኛታት፣ጉራማለ ህዝብና፣ ሽማግለታት-መንእሰያት-ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፍዎ፡መራሕቲ ሃይማኖታት ዘማዕረግዎ፡ጽዊዒት ኣደታት፣ተስፋ ዝሃበን ተጠርኒፉ ሕጂ ይኣክል ምፍልላይ፣የብቅዕ ዲክታተራዊ ስርዓት፣ኢሉ ነቲ ሓድነት ኣብ ቡዙሑነት ዝብል ቁኑዕ መስርሕ ፖለቲካ ንምትርጓም ፡ ናይ ሓብርን ሰፊሕ ሃገራዊዲሞክራሲያዊን ባይታ መቃለሲ ንምብጻሕ፤ ዝወጸ ኮሚቴ፦ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ንህዝብን ዛገርን (ን.ኣ.ን.ህ.ሃ.ዞ.ኤ.) ይምርሽ ኣሎ። ኩሎም ኣባላት ኮሚቴ ነናብ ዝቕመጥሉ ቦታታት ምስ ተመልሱ፣ድሮ ዕለት 10/08/2019 ናይ መላእ ኮሚቴ.ን.ኣ.ህ.ሃ.ዞ.ኤ. ቦኽሪ ኣኸባ ኣካይዱ። ኣብዚ ኣኸባ’ዚ ብቀዳምነት ምልላይን ዝተቐምሰ ተሞክሮ ንጥፍታት ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት፣ ፖለቲካውንRead More


ጻዊዒት ኣዴታት ዞባ ኤዉሮጳ ፍራንክፎርት 08.03.2019

ጻዊዒት ኣዴታት ዞባ ኤዉሮጳ ፍራንክፎርት 08.03.2019 ካብ መዓልታዊ ዲያርየይ ጎይትኦም ኩፍሎም ክቡራት ነበብቲ እዚ ጽሑፈይ ብቐዳምነት ግዜ ሂብኩም ምንባብኩም የመስግነኩም። ነቶም ዘይነበርኩም መደብ ጻዊዒት ኣዴታት ከመይ ኔይሩ ኢልኩም ንትሻቐሉ ብዉልቐይ ብሓላፍነተይ ትዕዝብተይ ከካፍለኩም’የ። ነዚ ክጽሕፍ ዘበገሰኒ ኣብ ኣደ ዘሎኒ ክብሪ’ዩ። እዚ ብኣደ ዝተገብረ ጻዊዒት ካብ 1961ዓም ጠፊኡ ዝነበረ ታሪኽ ህዝብና’ዩ። ኣዴታት ንዓዲ ንጎደቦ ዝዓርቓ፣ ንመሬት በርበረን ጭማራን ሒዘን ዝዋጋኣላን ዘዋግኣን ኔረን ንሰሚዕ ኢና። እዘን ናይ ሎሚ ኣዴታትከ ታንክን ረሽራሽን ሒዘን ዕልል እናበላ ኣብ ሕሰምን ጸገምን ኲናትን ዝኣትዋ ሎሚ ድማ ንሓምሽተ ኮንቲኔንቲ ጻዊዒት ክገብራ ከለዋ ክንኮርዓለን ዝግባእ’ዩ። ኣብ ጉዳይ ሓድነት ኣዴታትRead More


“ልዕልና-ሕጊ ዶስ ልዕና መሪሕነት ሰልፊ/ውድብ”፡

“ልዕልና-ሕጊ ዶስ ልዕና መሪሕነት ሰልፊ/ውድብ”፡ ታሪክ ተዳጋጋሚ ምፍንጫላትን ዳግመ ምትእኽኻባትን ውድባት/ሰልፍታት ኤርትራ ዶር. ገብረ ገብረማሪያም “ልዕልና-ሕጊ ዶስ ልዕላና መሪሕነት ሰልፊ/ውድብ” ዝብል ኣምር ሰፊሕ፣ ዓሚቕን ኣገዳስን ዋላ’ኳ ይኹን’ምበር፡ ናይዛ ሓጻር ጽሕፍተይ ዓላማ ብዛዕብኡ ትንታነ ንምቕራብ ከምዘይኮነ ኣቐዲመ ንኣንበብቲ ክሕብር ይደሊ። ኣብ ሞንጎ “ልዕልና- ሕጊን” “ልዕልና መሪሕነት ሰልፊ/ውድብን” ዓሚቕ ፍልልያት ከምዘሎን፡ ነዚ ፍልልያት ብዝግባእ ካብ ዘይምርዳን፡ ወይ’ውን ብፍላጥን ብዓሎቕን መሪሕነት ሰልፊ/ውድብ ብዝግበሩ ውስታታትን፡ ህዝቢ ናይ ተደጋጋሚ ምፍንጫላትን ዳግመ ምትእኽኻባትን ግዳይ ኮይኑ ከምዝጸንሐ ከነጽር ስለዝደለኹ ጥራሕ ኢየ እዛ ሓጻር ጽሕፍቲ ዘቕርብ ዘለኹ። ነዚ መበገሲ ዝኾነኒ፡ ሓፍትና ሓረጉ ቀለታ፡ ካብ ራድዮ ኤረና፡ ምስ ሓውRead More


نحارب الفكر الهدام وليس الأفراد

نحارب الفكر الهدام وليس الأفراد في الكفاح  الذي نخوضه من أجل تحقيق السلام والعدل المستدام  في ربوع وطننا نضع في مقدمة أولويات نضالنا الوطن والمواطن، ونتيح حرية الفكر ونؤمن بالحوار البناء والأخذ والعطاء في نقاش الأراء المتناقضة للوصول إلى حلول معقولة وعادلة لجميع الأطراف. نحن نحارب في نضالنا الأفكار الهدامة وليس الأفراد الذين يحملونها. إن المواطن أو الفرد الذي يتمتع بحق الرأي يجب أن يمارس حقه كاملا و  يعبر عن هذا الحق كتابيا . و لكي يلقى هذا الرأي القبول والتأييد لابد أن يضع في المقدمة مصلحة الأمة و الوطنRead More


ሕጽኖት ዶር/ኣብይን ኢሰያስን ከይጀመረ ዘይንቡር ምልሶት ኮይኑ!

ሕጽኖት ዶር/ኣብይን ኢሰያስን ከይጀመረ ዘይንቡር ምልሶት ኮይኑ! ኣብ ኤርትራ ከም ዝጸንሐ ባህሊ ሕጋዊ መውስቦ መርዓ፡ ሕጽኖት፡ ድሕሪ ሕጽኖት ከኣ ምልሶት ይፍጸም። መርዓት ንቤት ኣቡኣ ትምለሰሉ ከም ትሕዝቶ እንዳሰብኣያ ትጸንሓሉ ግዜ ይውሰን። ከም ዝፍልጥ ግን ሰለስተ ወርሒ ግቡኣ ተፈጺሙላ ብክብሪ ትምለስ፡ መርዓት ንቤታ ምስ መጸት ከኣ ምልሶት ይበሃል። ሕጽኖት ከይጀመረ ጌጋ እንተዘይተፈጺሙ ግን ምልሶት ኣብ ቡኡ ግዜ ይፍጸም። እንሆ ዘይንፈልጦ ውዕል፡ ዘይሕጋዎ ስምምዕ ኢትዮ – ኤርትራ ሓንሳብ ዶብ ክኽፈትን ክዕጾን ንርኢ። ከይዱ ከይዱ ከኣ ብክልቲ ወገን ኣህዛብ ዝረአ ዘሎ ቁጠዐን ነድርን፡ ልምዓት ዶ ምትሕብባር ዝበሃል ከይበጽሐ ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ዘይሕጋዊ ምዃኑRead More


ቃልስና ግጉይ ኣተሓሳስባ ንምስዓር’ምበር ሰባት ንምስዓር ኣይኮነን !

ቃልስና ግጉይ ኣተሓሳስባ ንምስዓር’ምበር ሰባት ንምስዓር ኣይኮነን ! ኣብ ሃገርና ነባሪ ሰላምን ፍትሕን ንምርግጋጽ፡ መበገስን ኣንፈትን ቃልስና ንህዝብን ሃገርን ማእከል ዝገበረ ንኩሉ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳባ ዝናቢ፡ ዝጻወር፡ ዘሳትፍ፡ ኣብ እንካን ሃባን ዘተን ምርድዳእን ዝኣምን ሓሳብ ብሓሳብ ንስምዓር’ምበር ሰባት ወይ ዜጋታት ንምስዓር ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ወይ ዜጋ ሙሉእ መሰል ኣለዎ እንተደኣ ተባሂሉ መሰል ርእይቶኡ ተጠቒሙ ሓሳብ ከቅርብ ክጽሕፍ ክዛረብ ይኽእል’ዩ። ይኹን’ምበር ንዝቀረበ ሓሳብ ደገፍ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ክውዕል ኩሉ ግዜ ሚዛንን ገምጋምን ክህሉ ግድነት’ዩ። ምእንቲ’ዚ ቅድሚ’ቲ ንዘይምርድዳእ ከምርሕ ዝኽእል ንግጉይ ሓሳባት እምበር ንመሰል ርእይቶ ክብሪ ሰብ ምስዓር ከም ዘይኮነ ብዘይ ቅድመRead More


ድሕሪ መብጽዓ ”ይኣክል” ተወዲብና ብመደብ ሓቢርና ንቃለስ !

ድሕሪ መብጽዓ ”ይኣክል” ተወዲብና ብመደብ ሓቢርና ንቃለስ ! ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ ቓልሲ ንፍትሕን ዲሞክራስን ኣንጻር ምልክን ዓመጽን ከይተወደበ ዝተዓወተ ሐይሊ የለን ።ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ዓመጺ ሃገር ከዲዑ ዘሎ መራሒ ጉጂለ ህግደፍ ደጊም ዝደናገርካና ዓመታት ይኣክለኻ ሕጂስ ዓድና ግደፈልና ዝብሃል ዘሎ ጻዋዒት፣ ግዜኡ ሓሊዩ ዝመጸ ኣገዳሲ ምዕብልና ኣብ ጉዑዞ ደምበ ተወቓውሞ ንሰላምን ፍትሕን እዩ ። ኤርትራውያን ዝጽበየና ዘሎ ክቢድ መጻኢ ምዃኑ ካብ ሕጂ ክነስተውዕለሉ ዝግብኣና ሓቂ እዩ ። ምክንያቱ እዚ ከዳዕ ጉጂለ ኩሉ ትሕተ ቅርጻን ልዕሊ ቅርጻን ኤርትራ ከም ሃገር ደው ክትብል ክገብራ ዝክእል ፊጺሙ ከም ዝዓኑ ገይሩዎ እዩ ።ስለዚRead More


فضيحة نظام الهقدف الدكتاتوري في وسائل الإعلام الإثيوبية

  الإفتتاحية  فضيحة نظام الهقدف الدكتاتوري في وسائل الإعلام الإثيوبية   يقول المثل الشعبي”العشب و العقل ينموان تدريجيا” ومعنى هذا المثل ينطبق تماما على المرحلة التي أعقبت إتفاقية أسمرا(8 يوليو 2018) , حيث إنتهت مرحلة  الصخب والرقص, وأصبحت إحتفلات عملية السلام الإثيوبية والإرترية من الماضي.  من لم يدفعه عقله خلف سراب السلام  في تلك الفترة، يقوم اليوم بفضح أنشطة النظام الديكتاتوري القذرة  في وسائل الإعلام.  الذين لعقوا الحذاء مندفعين بلهيب حماس خطاب أبي أحمد و وقفوا إلى جانب نظام الهقدف الديكتاتوري ضد الشعب الإرتري دون سأل أو إبداء رأي , وتبرعوا Read More


ኩሉ መዳያዊ ፍሽለት መላኺ ስርዓት ኣስመራ ኣብ መስርሕ ሰላም !

ኩሉ መዳያዊ ፍሽለት መላኺ ስርዓት ኣስመራ ኣብ መስርሕ ሰላም ! መላኺ ስርዓት ኣስመራ ደመደይ’ሉ ንምእንቲ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣኑ ዝተቀበሎ ጸዋዒት መስርሕ ሰላም ኣንጻር ኩሉ መዳያዊ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ዝሕለፎ ምልካዊ ውሳኔታቱ፡ ኣዋጃቱ ጸዋዒታቱ ብፍሽለትን ብክሕደትን ገዛእ መብጽዓታቱን ቃሉን ምጅማሩ ኣየገርመናን! እሞ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣንጻር ገዛእ ነፍሱ ዝፈጸሞ ክሕደታት እንታይ ነበረ ብሕጽር ዝበለ እስከ በቲ መወዳእታ ክንጅምር ኣንባቢ ንተዓዘብ….                  ቀዳማይ ባዕላዊ ክሕደታት Ø  ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ከይወጸ ዝርርብ ሰላም ዝበሃል የለን Ø  ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብቀያዲ ብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብዘይወዓል ሕደር ክፍጸም፡ Ø   መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቀያዲ ውሳኔRead More