Main Menu

April, 2019

 

መስርሕ ጉዕዞ ”ይኣክል” !

                       መስርሕ ጉዕዞ ”ይኣክል” ! ርእሰ ዓንቐጽ ሰዲህኤ 30 ሚያዝያ 2019 ይኣክል ዝብል ቃል ብዝተፈላልየ መንገዲ ብዙሕ ትርጉም ክዋሃቦ ጸኒሑ’ዩ። ይኹን’ምበር እቲ መንፈስ ይኣኽል ብዝኾነን ዘይኮነን ትርጉም ከብ መስመሩ ክወጽእ ዘይክእል ህዝባዊ ቃል ሃገራዊ እዋናዊ ጭርሖ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ተመዝጊቡ ኣሎ። ይኣክል ክበሃል እንከሎ ንትርጉምን ውርዝይና ቃላት ዘይኮነ፡ ክሳብ ሕጂ ዝወረደና ስቓይ ጭቆና በቓ ይኣክል፡ ዝተመንዘዐ መሰልና ይመለስ፡ ንምለሶ፡ ቅዋም ንትከሎ እዩ። ምእንቲ’ዚ ከኣ ኣብ’ዚ ሓሳብ ተሰማሚዕና ክስራሕ ዘለዎ ስርሓት ምዕማም፡ ካብ ኣብ ”ይኣክል” ትብል ቃል ምፍልሳፍ ከኣ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃምካ ምልዓል ጥራሕ’ዩ። ግጉይ ኣጠቓቕማRead More


ርሑስ በዓል ፋሲካ

ርሑስ በዓል ፋሲካ ድሕሪ’ዚ ኩሉ ዝሓለፈ 40 መዓልቲ ጾምን ምህልላን ጸሎትን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ትርከቡ ኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያን እንቋዕ ጾመ ልጓም ፈትሓልኩም ኣብ በዓለ ፋሲካ ኣብጽሓኩምን። እዚ ክቡርን ዓብይን በዓል ፋሲካ ከነኽብር እንከለና ክዝከር ዝግባእ ህዝብና ኣብ ዓብይ ሻቅሎት ዝርከበሉ፡ ዘሕልፎ ዘሎ ስቓይን ሕሱም ሂወት ፡ ኣብ ስደት ተበታቲኑ ዝነብረሉ እዋን ብምዃኑ፡ ኩሉ ሕሰም ተቐንጢጡ ኣብ’ታ ንፈትዋ ሃገርና ሓቢርና ተሓቋቍፍና ነብዕለሉ ግዜ እንዳማዕደና ሃረር ንብሎ’ዩ። ደጊምና ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልኩም ንብል፡ ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ


ክስተላኒ ብራ

ክስተላኒ  ብራ                 ጉባ  ዘሪኢት ይና  ደሃይ  ዋሲስንን  ክስተላኒ  ብራ ዲማ   ይና  ክል  ልድ   ድያኹ  ንግራ ዲባ  እስኒን   ገድም  ደኳኹክ  ዓቅትራ ምንኮር  ይነት  ቛላኹ  የሃው ውራ  ይራ ፈላለይሰላ  ላሪ  ግን  ኤርትራ             ሕሩያን  ይና  ቑርሲ  ኡኖ          ታሚታኹማ  ስደትሊ  ትም  ይኖ         ኣኻኹክ  ኣኽራሲ ቅብልድ  መርኪስኖ         ውራ  ላገሽ  ጉነሊ  ኣባይሲ  ያዕይኖ         ይናምራድ  ሰና  ሰገርነክ  ወንተርኖ እዃርሳኹክ  ብራስ  ባረክ  ፋሕ በሃርኻ  ጎሀዮ  ድማ  ይሮRead More


ይኣክል! ይኣክል ካብ ህዝቢ ካንቶን ኑሻተል

ይኣክል! ይኣክል ካብ ህዝቢ ካንቶን ኑሻተል ኣብ ዕለት 22.04.2019 ህዝቢ ካንቶን ኑሻተል ተኣኪቡ፡ ከም’ቲ ኣብ ዝተፋላለየ ካንቶናት ስዊዝን ፣ዞባ ኤውሮጳን፣ዞባ ሑቡራት ኣመሪካ፣ኣስያ፣ ኣውስትራሊያን ኣፍሪቓ ዝካየድ ዘሎ ጽዊዒታት ህዝቢ ይኣክል ዝብል ዓሚቕ ሓሳብ ዘጠቓልል ፤ ብድሆ ብወገን ህዝቢ ካንቶን ኑሻተል እውን ኣስሚሩሉን ጽዊዒቱ ኣቕሪቡ፡፡ ይኣክል ንውልቀ መላኺ ስራዓት ኢሳያስ ይኣክል ሓሰረ መከራ ህዝብና ይኣክል ብዘይ ቅዋም ምምሕዳር ኡሱራት ባዕልና ክንፈትሖም ኢና ቅዋም ባዕልና ከነተርጉሞ ኢና ዶብና ባዕልና ክሕንጸጽ ክንገብር ኢና ግዝኣተ ሕግን ፍትሕን ደሞክራስን ክነግስ እዩ ልእላውነት ሃገርና ኣሕሊፍና ኣይንሕብን ሓድነት ህዝብና ክንዕቅብ ኢና ዝመስሉ ጭርሖታት ብዓውታ ክጽውዑ እንከለው፡እቲ ኣገዳሲ ግንRead More


ዝተኣልመልና ናይ ነዊሕ መደብ ሓደገኛ መጻወድያ ተፈሊጡ ዩ ደጊምስ ሃገርናን መንነትናን ደኣ ነድሕን!!!

ዝተኣልመልና  ናይ  ነዊሕ  መደብ ሓደገኛ  መጻወድያ  ተፈሊጡ ዩ ደጊምስ ሃገርናን መንነትናን ደኣ  ነድሕን!!!           ኣሸበሮም  መሓሪ       ህዝቢ  ኤርትራ  ሰላማዊ  ህዝቢ  ኤዩ። ምስ  ኣብ  ቀረባን  ርሑቅን  ዝርከብ  ጎሬቤቱን  ከባቢኡን ኮነ  ምስ  ካልኦት  ብወዝብን  ኣጋጣምን  ምስ ዝራኸቦም  ህዝብታት ተኸባቢሩ  ከንብሮ  ዝኽእል  ባህልን  ልምድን   ክብርታትን  ዘለዎ  ህዝቢ  ምዃኑ  ንዑኡ  ዝፈልጡ  ሕርሕራይ ገሮም  ዝምስክሩሉ  ሓቂ  ኢዩ። ህዝቢ  ኤርትራ  ኣብ  ብረታዊ  ገድሊ  ዝፈጸሞም  ኩሉ  መዳያዊ   ዕማማት ኣብ  ልዕሊ ቶም    ቅድሚኡ ኣቦታት ዝውንንዎም ዝነበሩ  ክብርታት  እቲ  ናይ  ቃልሲ  ወለዶውን   ኣማዕቢልዎ  ኢዩ።  መንቀኛ  ክሳብ  ዝሃለወ  ግንRead More


ልኡኽ ሰለስተ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መእተዊ ካልኣይ ጉባኤ ሃባዲለ ተሳቲፉ

  ልኡኽ ሰለስተ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ መእተዊ ካልኣይ ጉባኤ ሃባዲለ ተሳቲፉ ብመሰረት ኣሰናዳኢት ካልኣይ ጉባኤ ዝቀረበ ዕድመ ኣብ ሓድሽ ኣወዳድባ ዝርከቡ ሓይልታት ማለት ሰዲህኤ፡ መደረኽ ንሃገራዊ ዘተ፡ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ ዝውክሉ ልኡኻት ኣቶ ዓብዱራሕማን መሓመድ ብርሃን ብላታ፡ ወ/ት ሰምሃር ገብረስላሴን፡ ኣቶ ኣንቶንዮ ተስፋይ ዝርከብዎም ቃል ምሕዝነት ንምቅራብ ኣብ’ቲ ብዕለት 16ን 17ን ሚያዝያ 2019 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ኣብ መእተዊ ካልኣይ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ተሳቲፎም። ይኹን’ምበር ኣቶ መሓመድ ብርሃን ብላታ ብምኽንያት ስራሕ ኣብ’ቲ ቦታ ክርከቡ ኣይከኣሉን። ቃል ምሕዝነት ንኸመሓላልፉ ዝተላእኹ ኣባላት ንዝተገብረሎም ዕድመን ድሙቅ ኣቐባብላ ብምምስጋን ካብ’ዚ ሰለስቲኡ ሓይልታት ኤርትራRead More


ሓጺር ዜናዊ ጸብጻብ ሃገረ ሱዳን

ሓጺር ዜናዊ ጸብጻብ ሃገረ ሱዳን ኣብ ሱዳን ንኩሉ መዳያዊ ለውጢ ማለት ፍትሒ ደሞክራሲ መሰል ህዝቢ ይኽበር መነባብሮ ህዝቢ ይመሓየሽ ብልሽውና ይወገድ ስልጣን ንህዝቢ ይረከብ …..ወዘተ ብዝብል ጠለባት ን4 ወርሒ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ጸኒሑ። መንግስቲ ዑመር ኣልበሺር ነቲ ተደጋጋሚ ጠለባት ህዝቢ ጸጥታዊ ፍታሕ ክረኽበሉ ጥራይ ኢዩ ክፍትን ጸኒሑ። ይኹን እምበር ህዝቢ ሱዳን ብሓፈሻ መንእሰያት ሱዳን ድማ ብፍላይ ኣብ ኩሉ ኩርዓት እታ ሃገር   ሰላማዊ ሰልፍታት ብምቅጻል ካብ ዕለት 8/4/2019 ክሳብ ዕለት 10/4/2019ን ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ማእከላይ ወተሃደራዊ መደበር ዕጡቃት ሓይልታት ሰላዊት ሱዳን ኣኽቢቦም ንክልተ መዓልቲ ኣድማ ብምክያድ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጎኒ ህዝቢRead More


ተራ መትከል ኣብ ወልቃውን ማሕበራውን ሂወትና

ተራ መትከል ኣብ ወልቃውን  ማሕበራውን ሂወትና ሓምድ እስማዒል 4/8/2019 ሂወት ኣብ መትከል ምስ እትምስረት ጥራይ’ያ ኣቲ ሓቅኛ መዋቕራ ወይ ቅርጻ ዝሰኣለልና። በዚ መሰረት ከኣ ንኩሉ መዓልታዊ ንጥፈታትና  ኣማእዚኑ መልክዕን ቅርጽን  ዝህባልናን  እንኣምነሉ ቕኑዕ መትከላዊ ሂወት ምስ ዝህሉ ጥራይ እዩ  ሂወትና ትርጉም ዝህልዎ። እዚ ድማ መትከል እንተ ዘየለ ሂወት ውን የላን ማለት’ዩ፣  ግን ከኣ ሞት ወይ ትንፋስ ምስኣን ዘይኮነስ እቲ ኣብ ዓለም ከለና ንጸንሖ ግዜ ብኣገባብን ስነ-ስርዓትን  እና ነበርካ ዕዉት ውልቃውን ማሕበራውን ሂወት ዘይምንባር ማለተይ እዩ።  መትከል መለዪ ባህርያት ናይ ወዲ ሰብ ውን’ዩ። ብልምዲ እከለ በዓል መትከል’ዩ እከለ ድማ ወሽላኽ’ዩ መትክልRead More


ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ከይትህመል፡ “እታ ዓርሲ ዓርሲ

ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ከይትህመል፡ “እታ ዓርሲ ዓርሲ ኢያ” ዶር. ገብረ ገብረማሪያም ኢሳያስ፡ ብጸገምን ጸበባን ህዝቢ ኤርትራ ዝሕጎስ፡ ኣዝዩ ሕሱምን ጨካንን መላኺ (Sadistic Dictator) ስለዝኾነ፡ ንኤርትራ ካብ ሓደ ጎነጽ/ውግእ ናብ ካልእ ጎነጽ/ውግእ እንዳወሰደ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓልፈ ዳርጋ ርብዒ ዘበን (25 ዓመታት)ንቡር ይኹን ቁሱን ሂወት ዝባሃል ከይራኣየ ኣብ ቀጻሊ ናይ ሕብረተ-ሰብ’ዊ ብትከት ጉዕዞ ከምዝነብር ኢዩ ዳሪግዎ። ሓንሳብ የመን መጻትካ፣ ሓንሳብ ሱዳን መጻትካ፣ ሓንሳብ ጂቡቲ መጻትካ፣ ብቀጻሊ ካኣ ኢትዮጵያ መጻትካ እንዳበለ፡ ህልውና ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ከምዝወደቐ ኣምሲሉ ብምምስማስ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረባብቱ የህዛብ ኣብ ቀጻሊ ረጽምን፡ ካብ ጎረባብቱ ተንጺሉ ከምዝነብርን ኢዩ ክገብር ጸኒሑ።Read More


“ዓርሲ”፡ ብልሓት ኢሳያስ ዶስ ዕንዛዘ ደገፍቱ?

“ዓርሲ”፡ ብልሓት ኢሳያስ ዶስ ዕንዛዘ ደገፍቱ? ዶር. ገብረ ገብረማሪያም መቸስ፡ ከምዝኸማይ እንተኾንኩም፡ እዚ ኣብ ኤርትራ እንዳማዕበለ ዝመጸ ኩነታት፡ ብትኽክል ንምግላጹን ትርጉም ንምሃቡን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ። ኣብ ታሪኽ ናይ ዓለምና፡ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዓጋጢሙ ነይሩ ዶ ኾን ይኸውን ኢለ’ውን ናይ ታሪኽ መጻሓፍቲ ከገላብጥ ፈቲነ፡ ክሳብ ሕጂ ኣይተዓወትኩን ዘለኹ። ገለ ኣጋጣሚ ዝተዓወትኩም እንተለኹም፡ ነቲ ታርኽ ከተካፍሉና ብትሕትና ኣብዚኣ እግረ-መንገደይ ዕድመ ከቕርበልኩም’ውን ይደሊ። ኣብ ታሪኽ ዓለም ብዙሓት ሕሱማት ገዛእትን ስርዓታትን ነይሮም እንድዮም፡ ብኡ መጠን ካኣ እቲ ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ፡ ኣንጻር እቲ ዝወርዶ ዘሎ ዓመጽን በደልን፡ እንተኾነ ተቃሊሱ ነቲ ዓማጺ ገዛኢ ወይ ስርዓት ብምስዓርRead More