Main Menu

September, 2019

 

ውህደት

 ውህደት ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባረበር  ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት ከመይ ቀኒኹም፤ሎም-ዘበን እዋን ሓድነት፣ሲኒት ዝጽዋዓሉ፣ምትሕንፋጽ፣ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ደታ ተኻይዱ፣ከምኡ በቢ ዓይኖቶም ፈስቲቫላትን፣ናይ ሙሁራት ኣካላት ሰሚናራትን ዝካየደሉ፣ናይ ሰለስተ ውድባት ዝነበሩ፣ዝነቦሮም ውድብን ምንቅስቓስን አሕቂቖም/ኣፍሪሶም ውልቀ ሓርበኛታት ዝተሓወስዎም ብመስራቲ-ጉባኤ ኣቢሎም፣ሓዲሽ ኣጋባብ ብምኽታል ሰልፊ ዘይኮነ፣ምንቅስቓስ ዘይኮነ፡ናይ ዝተፋላለየ ራኢታት ተዋሃሂዱ ሓደ ሃገራዊን ፍትሓዉን ግዝኣተ-ሕጊ ዝሰረቱ፣ልእላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን ዝሓረጉ፣ክስርሑ ዘለዎም ቀዳምነታት ዝሰርዕ፣ሮድማፕ ዝክተል፣ኑጹርን ውድዓዉን ውድባዊ ፕሮግራም ዝሰርዐ፣ንዘውጽኦ ሕጊ ዘኽብርን ዝትርጉሙን፣ሓድነት ናይ ሙሉእ ደምበ ፍትሒ ንምምጻእ ዝጽዕር፣ሓድነት ንደሞክራስያዊ ለውጢ(ሓ.ደ.ለ)፣እዉን ጉባኤኡ ኣሳላሲሉ ውድባዊ ቅርጺ ንምሓዝ ኣብ ስራሕ ይርከብ። እቲ ብዝያዳ ኣድህቦን ትጽቢትንRead More


المجلس التشريعي لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي يختتم جلسة أ عماله العادية ة

Press Release UDC in Arabic


ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ

ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዳም መዓልቲ 8 መስከረም እቲ ካብ ዕለት 23-25 ነሓሰ ኣብ ሃገር ጀርመን ከተማ ፍራንክፎርት ዝተኻየደ መስራቲ ጉባኤ ዝተመርጸ ማእከላይ ባይቶ ሓጋጊ ኣካል ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ኣብ ዘካየደሉ ንኣቶ ሓምድ ድራር ኣፈ ባይቶ ክመርጽእ እንከሎ፡ ንኣቶ ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ ከኣ ኣቦ መንበር ፈጻሚት ሽማግለ ክኾኑ መሪጹ። ኣብ’ዚ ሎሚ ዕለት 14 መስከረም ዝተኻየደ መቀጸልታ 1ይ ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ 8 መስከረም፡ ብ መሰረት ውሳኔ ሓድነታዊ ጉባኤ 7 ዝኣባላት ፈጻሚት ሽማግለን፡ 1 ጠቕላላ ተቆጻጻሪ ውድብን ክምረጹ ንስለ ዝነበሮም፡ ብኣቦ መንበር ንዝቀረቡ ሕጹያት ፈ/ሽRead More


The first session Of UDC CC

The first session Of UDC CC Today, Saturday 14 September 2018, the Central Council (CC), the legislative body of the Organisation of the Unity for Democratic Change (UDC), composed of 21 members and 4 reserves, that was elected during the founding congress held between the 23rd and 25th August in Frankfurt, concluded the second session of its first regular meeting. The first session that was held on the 8th of September 2019, was adjourned after the CC had elected Mr. Hamid Drar as its Speaker and Mr. Tesfamichael Yohannes asRead More


ኣብ ትሕቲ ብቅዓቱ ዝተመስከረሉ ክመሓደር ዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ምፍራስ ታሪኽ ምፍራስ’ዩ

ኣብ ትሕቲ ብቅዓቱ ዝተመስከረሉ ክመሓደር ዝጸንሐ ኣብያተ ትምህርቲ ምፍራስ ታሪኽ ምፍራስ’ዩ ልዕሊ 160 ዓመታት ንብዙሓት መንእሰያት ኤርትራ መኣዲ ቀጻሊ ዓውዲ ፍልጠት ዝኾነን፡ ካብኡ ከኣ ብኣሽሓት ዝቆጸሩ መራሕቲ ሃይማኖትን መምህራንን ዝፈረይሉ ትካል ዘርኣ ክህነት ካምቦኒ ካብ ዝዕጾ ድሮ ዓመታት ኣቁጺሩ ኣሎ። እዚ ንኤርትራውያን ወለዲ ብፍላይ ውሉዶም ብስነ ምግባርን ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ተኾስኪሶም ክዓብይዩን ክስልጡኑን ካብ ዝገበረ ማእከል ስነ ፍልጠት ምንባሩ ዘይከሓድ ሓቂ’ዩ። ብዙሓት ከኣ ካብ’ዚ መኣዲ ፍልጠት ዝቀሰሙ፡ ጸኒሖም ኣብ ዓበይቲ መንግስታዊ ትካላት፡ ከም ቤት ጽሕፈት መንግስቲ፡ ሕክምና፡ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ከም መምህራን ኮይኖም ዘገልገሉ ኤርትራውያን መሰረት’ዚ ትካላትRead More


መልእኽቲ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ንሚኒስተር ትምህርቲ

መልእኽቲ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ንሚኒስተር ትምህርቲ ንሕና ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፣ ንሃገርና ኮነ ንኵነታት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ሃገርና ብዚርኢ፣ ምስ ኣካላት መንግሥቲ ተራኺብና ክንዛረብ ክንላዘብ ናይ ወትሩ መደብናን ድሌትናን እዩ። ሃገረ ኤርትራ – ናብ ኣቶ ሰመረ ርእሶም – ሚንስተር ትምህርቲ – ኣሥመራ። ኣሥመራ 04.09.2019 (፳፱ ነሓሰ ፳፻፲፩ ዓ. ም. ) ጕዳይ፦ ብመንግሥቲ ዝተወስደ ናይ ቤተክርስትያን ኣብያተ ትምህርቲ 1. ንሕና ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን፣ ንሃገርና ኮነ ንኵነታት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ሃገርና ብዚርኢ፣ ምስ ኣካላት መንግሥቲ ተራኺብና ክንዛረብ ክንላዘብ ናይ ወትሩ መደብና ድሌትናን እዩ። እዚ መደብን ድሌትን ግን ብወገን መንግሥቲ ዝኾነ ግምት ኣይተዋህቦን።Read More


ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮውሃንስን

ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት በዓል ቅዱስ ዮውሃንስ                                                                                                      ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ     


ልቢ ወለድ ዛንታ

                ልቢ  ወለድ  ዛንታ    ኣቶ ደርማስን  ዘመንን  ዝበሃሉ ዘይፋለጡ  ዜጋታት ነበሩ።  ኣቶ  ደርማስ  75   ዝዕድሚኦ  በዓል  ጸጋ  ኢዮም  ነሮም። ሓሻኻ   ጸጉሮም  ሻሽ  መሲሉ  ዓይኖም  ቆሩቚሩ  ቆርበቶም  ዕጥርጥር ኢሉ  ኮታ ኣብ  ኩሉ  ሰውነቶም  ናይ  እርጋን  ምልክት  ደሚቁ  ይረአ  ነበረ። ዘመን  ከኣ   20   ዓመት  ዝዕድሚኡ  ዕምባባ  ሃገር  ሸዊት  ዓለም ዝኾነ ለይለይ  መንእሰይ  ኢዩ  ነሩ።  ኣቶ  ደርማስን  ዘመንን  ኣይፋለጡን  ዮም  ነሮም።        ሓደ  ግዜ  ካብ  እዋናት ንኣቶ  ደርማስን  ዘመንን  ዝገዝእ ዝነበረ  መንግስቲ ኣብ ርእሲ ከተማ  ሃገሮም  ንመንእሰያት  ከዐስክር  (ወተሃደራት  ክገብሮም) ከቢድ  ግፋ ከካይድ Read More


Dear Veterans of my beloved country,

Dear Veterans of my beloved country, on my way in wishing you a nice week-end, I ask you to- please- read the below remembrance. All that happened in my little house, is a resemblance of what was going on in each of your houses. For, ALL Eritrean Veterans share humbleness and a sense of giving we are missing in today’s Eritrea. I will never get tired of asking each of you to work for unity to prevail among Veterans. All has been tried by so called “opposition groups” and nothingRead More


ዜናዊ ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ

ዜናዊ ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ 23 – 25 ነሓሰ 2019  Hamid Drar