Main Menu

ነጸብራቕ/ስንጽውት(riflection) ካልኣይ ክፋል

 ነጸብራቕ/ስንጽውት(riflection) ካልኣይ ክፋል ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ኩቡራት የሕዋት፣ኣብ ቀዳማይ ጹሑፍና ነጸብራቕ/ስንጸት(riflection) ብዛዕባ ደሞክራሲ፣ደቂ ሰባት ነቲ ናቶም ክኸዉን ዝግባእ ስልጣን፡ማለትሲ ደሞክራሲ = ስልጣን ናይ ህዝቢ፣ብሓጺር ወይ ጹሟቕ ጥምሮ-ሓሳብ ገሊጽና ነይርና። ከምኡ ዝተፋላለየን በቢ ዓይነቶም ምሕደራ ክህልዉ ከም-ዝኽእሉ’ዉን ሓቢርና ነይርና። እቲ ከነማሓላልፎ ዝደለና ወይ-ውን መልእኽትና፣ቀንዲ መግለጺ ደሞክራሲ ፈሊጥና ኣብ ኩሉ ዓይነት ጥርናፈናን ምትእኽኻብናን ውድባትናን ስርዓተ ደሞክራሲ ክንጥቀም፣ካብዚ ኣጋባብ ተሞክሮ ልምምድን ብምጥቃም፡ነቲ ብዓቢኡ እንቃሎሶ ዞሎና ፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ ሓጋዚ ጥራይ ዘይኮነስ እምነመሰረት እዩ’ዉን ዝኸዉን። ካብዚ ዝነቐለ ነቲ ጀሚርናዮ ዝነበርና ሓጺር ትምህርቲ ሓዘል፣ነጸብራቕ/ስንጸት(riflection)ብምቕጻል፣ን ብደቂሰብ  ዝፍጠር ዘይንጹር/ኣዳናጋሪ ኣጋላልጻ ወጺኢና፣እቲ ኩዉን ኮይኑ እንርእዮ ስንጸ-ሓሳብ ደሞክራሲ፡ኣዚዩRead More

ዜናታት ባይቶ ይኣክል ኤውሮጳ

ዜናታት ባይቶ ይኣክል ኤውሮጳ ሽወደን ብሰንበት ዕለት 20 ጥቅምቲ 2019 ንስቶክሆልም ወኪሉ ባይቶ ሽወደን ይኣክል ንምስታፍ ዝሻባሸብ ዘሎ ሽማግለ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብ’ቲ ኣኼባ ብርክት ዝበሉ ሃገራውያን ተረኺቦም፡ ትሽዓተ ዝኣባላታ ሽማግለ ወኪሎም። እዞም ሽማግለታት ስቶክሆልም ምስ’ቶም ካብ ኩለን ከተማታት ሙሉእ ሽወደን ኮይኖም ባይቶ ይኣክል ንምቕዋም’ዩ። ባይቶ ይኣክል ሽወደን ንዕለት 26-27 ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ክቅወም ከኣ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ። ኖርወይ ሃገር ኖርወይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ኦስሎ፡ በርገን፡ ስታቫንገር፡ ትሮንድሀይም ብርቱዕን ሓያልን ምንቅስቓሳት ይኣክል ተበጊሱ፡ ንባይቶ ይኣክል ኖርወይ ንምቋም ድሌት ህዝቢ ሓይልን ቀጻልን’ዩ ዘሎ። ኣኼባታቱ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ብዕለት 19 ጥቅምቲ 2019Read More

ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲምክራሲያዊ ሰልፊ ደምዳሚ ኣዋጅን፡ ጋዜጣዊ መግለጽን ኣውጺኡ። ኤ.ሃ.ዲ.ሰ ኣብ መግለጺኡን ደምዳሚ ኣዋጅን ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ መበል ሻድሻይ ጉባኤ ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ዝብል ተሪፉ፡ ብሓድሽ ስም ሰልፍን ፖለቲካዊ ውሳኔታት ብምውጻእ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ተባሂሉ ክጽዋዕ ምዃኑ ኣዋጃቶም ይሕብር። እዚ ከኣ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ዓብይ ብስራት ዓወት ምዃኑ ይግለጽ።   ዜናን ሓበሬታን ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 22 ጥቅምቲ 2019

መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ሓርበኛ ተጋዳላይ ሰመረ ተድላ

መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ሓርበኛ ተጋዳላይ ሰመረ ተድላ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ብሞት ነባር ሓርበኛ ተጋዳይ ሰመረ ተድላ ፡ ነቲ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ንሜዳ ወፊሩ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ድሕሪ ነጻነት ከኣ ንሙሉእ ሓርነትን ክብሪ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስ ምስ ደላይ ፍትሒ ህዝብና ጠጠው’ሉ ብጽንዓት ዝወሰዶ መርገጽ ደኺመ ሓሚመ ከይበለ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ክቃለስ ዝጸንሐ ተባዕ ሃገራዊ ዜጋ ዝተሰማዕና ዓሙቕ ሓዘን እንዳገልጽና፡ ንሞዋቲ መንግስተ ሰማይ ንስድራ ቤትን ፈተውትን መቃልስቱን ከኣ ኣብ’ዚ መሪር ናይ ሓዘን ግዜ ጽንዓትን ሓይልን ክረኽቡ ዘሎና ድለት ክንገልጽ ንፈቱ።   ቤ/ጽ ዜና ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ 20 ጥቅምቲ 2019

ፍቅርና ንዓኺ ምኽርና ንዖኦም

ፍቅርና ንዓኺ ምኽርና ንዖኦም       እወ ክንገልጸሎም ስምዕና በጃኺ       ንዘሎና ፍቅሪ ብሓቂ ናባኺ        በቲ  ሓቀኛ  መንፈስና  ንልቢ  ዝዃኺ        እንታይ  ከም  እንብል  ቲ  ዝምልከት  ንዓኺ        ክንህሉ  ኢና  ኣይትስግኢ  ኣጆኺ መግቢዩ  ንፍጡር  ማእከላይ  ኣየራ ትሕት  እንተበልካ  ተጸዋሪ  ሃሩራ መግለጺ  ዘይርከቦ  ነባሪ  ዝፍቅራ ዋጋ  ዝኸፈልና  ምእንቲ  ቲ ክብራ ናትና  መግለጺት  ንሳያ ታ  ስፍራ       ንሳ  ኢና  ንሕና  ንመንፈሳ  ዝለበሰ      ብመንቀርቀር  ስኑ  ኣብልብና  ዝነኸሰ      ይዋእዩ  ዓሻ  ነዚ  ዘይዳህሰሰ       ብጫውጫው  ዕዳጋ  ሰኺሩ  ዝነገሰ      ታሪኽ  ክደግም  እንተተበገሰ     ኣይክተርፎንዩ  ከም  ቀደም  ከይተገምሰሰ     Read More

إفتتاحية هل هناك قانون يسمح للشخص بتوكيل خصمه

إفتتاحية هل هناك قانون يسمح للشخص  بتوكيل خصمه؟ سواء كان حسب القوانين العرفية الإرترية أوالمحاكم الدولية،  إن الخصمان أو طرفي النزاع يستطيعا أن يلتقيا أو أن يوكلا عبر طريقتين فقط إذا تم عرض قضيتهما إلى المحاكم. الطريقة الأولى أن يكون هناك شخص ضامن لكل متنازع  يوافق عليه القاضي و الطريقة الثانية أن يقوما بتوكيل محاميان قانونيان.  و حين تفصل المحكمة بين الخصمان وتصدر قرار نهائ  وملزم ، ليس لم يتم تطبيقه عمليا فقط، بل أن يقوم أحد المتنازعين(الضحية) بتوكيل غريمه(المعتدي) لينوب عنه بطريقة  تثير الجدل  و لا تستند على أساسRead More

ናይ ኖቭል ሽልማት ሰላምን ኣብይ ኣሕመድን ኣበይ ከ ኣሎ እቲ ሰላም?

ናይ  ኖቭል ሽልማት ሰላምን  ኣብይ  ኣሕመድን                   ኣበይ  ከ  ኣሎ  እቲ  ሰላም? ብኣሕመድ  ቀይሲ     ናይ ኖቨል ስልማት  ሰላም  ሞራላውን  ስነ-ምግባራውን  ክብሪ  ዘለዎ  ኢዩ።  ኣብይ  ኣሕመድ  ብዚ  ዝተገብረሉ  ናይ  ምስሳዩ  ወፍሪ  ፖሊቲካዊ  ክብደቱ  ወሲኹ።  ይኹም  እምበር  እቲ  ናይ  ስልማት  ካርናቫል  ዝተኻየደሉ  በዂሩ  ዝርከብ  ዓቢ  መሰረታዊ  ጉዳይ  ንባዕሉ  እቲ  ሰላም  ኢዪ።  ሰላም  ብሓደ  ውልቀሰብ  ዝስራሕ  ኣይኮነን።  ግድን  መሻርኽቲ  ዘለዎ  ኢዩ።  እቲ  ስልማት  ሰላም  ቲ  ኩሉ  ግዜ  ተሻሪኾም  ንዘረጋገጽዎ  ክልተ  ወይ  ንጉጅለ  ሰባት  ዝዕደል  እምበር  ንሓደ  ውልቀ-ሰብ  ዝወሃብ  ኣይኮነን።  ስለዚ  ንኣብይ  ኣሕመድ  ዝተዋህበ Read More

ነጸብራቕ/ስንጸት(reflection)

ነጸብራቕ/ስንጸት(reflection) ቀዳማይ ክፋል ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ኩቡራት የሕዋት ሎሚ ክንዛረበሉ እንደሊ ነጸብራቕ/ስንጸት(reflection)ዝብል ኣርእስቲ ኮይኑ፣ነዚ እንጓዓዞ ዞሎና መስርሕ ቃልሲ-ፍትሒ፣ኣብ ምውዳእ 2019 አብ ምጅማር 2020 ገጽና ንኸይድ ስለ ዞሎና፡ገምጋማትን ስንጸትን/ነጸብራቓት ዝግበረሉ፣ሓዲሽ መስርሕታት እትእምተሉ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓና፣ብወገና ንምስታፍ ዝዓለመ እዩ። ከም ምርዳእና ኣገዳስነት ናይ ሓደ ዲሞክራሲ፣ሓደ ምትእስሳር ዜጋታት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ሓባራዊ ስራሕ ንምክያድ ዝህነጽ ህዝባዊ ውዳበ ኮይኑ ኩሉ ዝሳተፎን ንጡፉት ዜጋታቱ ኣላልዩ ዘዋስእ፣ዕላምኡ ዘነጸረ ራኢኡ ብሩህ ኮይኑ ኣብ ሽትኡ ክበጽሕ ዝጽዕር ምትእኽኻብ ምዃኑ እንዝክርኖ ይመስለና፡፡ ንምዝካሩ እታ ቃል ደሞክራሲ ብናይ ግሪኽ ቋንቋ፡ደሞስ ህዝቢ ካቶስ ስልጣን፣ኮይኖም ናዘይዘን ክልተ ቃላት ተደሚረን ስልጣን ናይRead More

ሓደ ሰብ ንበዓል ነገሩ ክውክል ሕጋዊ ባይታ ኣለዎ ዶ ! ርእሰ ዓንቐጽ

ሓደ ሰብ ንበዓል ነገሩ ክውክል ሕጋዊ ባይታ ኣለዎ ዶ ! ርእሰ ዓንቐጽ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 17 ጥቅምቲ 2019   ብመሰረት ሕጊ እንዳ’ባ ኤርትራ ይኹን፡ ኣህጉራዊ መጋባእያ ሕጊ፡ ብጽቡቕ ይኹን ብሕማቕ ክልተ ሰብ ነገር ጉዳዮም ኣብ ዳንነት ምስ ዝበጽሐ፡ ብክልተ መንገዲ ክራኸቡን ክውከሉን ይኽእሉ። ቀዳማይ ኣቶም ሰብ ነገር ዳይና ዝፈቐደሎም ዝተቀበሎን ብቁዓት ዋሕስ ምስ ዝህልዎም፡ ካልኣይን ብዓብይኡ ሕጋዊ ጠበቓን ንዕኡ ዝኣመሰሉ ምስ ዝህልውዎም ክውከሉ ይኽእሉ። ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ሰብ ነገር ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ በጺሑስ፡ ቤት ፍርዲ ከኣ መወዳእታን ቀያድን ብይን ወይ ውሳኔታት ሂብሉ ፈጺምሎም ክነሱ እሞ ኣብ ትግባረ ዘይወዓለRead More

تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراط تصريح صحفي

تنظيم الوحدة من أجل التغيير الديمقراطي تصريح صحفي جذب حدثان مهمان في منطقة القرن الإفريقي الانتباه حيث غطيا عناوين الأخبار العالمية في الأيام القليلة الماضية. أول ذينك الحدثين تمثل في إلتقاء رؤساء الدول والقادة الحكوميين من شرق إفريقيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لافتتاح متنزه الوحدة الذي اكتمل مؤخراً وتم تدشينه يومها. بيد أنه، وعلى الرغم من أنَّ إتفاق السلام الموقع بين إرتريا وإثيوبيا، فإنَّ إرتريا هي الدولة الوحيدة من شرق إفريقيا التي تغيبت عن المشاركة في تلك الإحتفالية. ليس ذلك فحسب، بل لقد سٌمعَ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمدRead More