skip to Main Content
Menu
VATICAN NEWS

VATICAN NEWS

VATICAN NEWS
14 -02 2019 ዝተዘርግሐ ወረ
እዚ አብ ታሕቲ ከምቲ ዘለዎ ተተርጒሙ ዝቐርብ ጹሑፍ ብጥንቃቐን ፖለቲካዊ ትንታነ ክዋሃቦ ዘለዎ ኮይኑ፡ ደምበ ፍትሒ ብሓባርን ኣብ ቦታ ውልቀ መላኺ ስርዓተ ኢሳያስ፣ ክምልስ እንተ-ዘይኪኡሉ፣ አብ ገዛእ ጉዳዩ ተዓዛብን ንዝውሰድ ስጉምትታት ካብ ምንቃፍ ሓሊፉ ካልእ ዕድል ከምዘይህልዎ ከይከዉን፡ፉጡንን ቁልጡፉን ትዕዝብቲ ክህልዎ ይግባእ።
ሕሰብ ኣስተውዕል ተመራመር ተበራበር።
ኢትዮጵያ፡ ሊቀ-ጳጳስ (cardinal) ሱራፊኤል ኣብ ኮሚሺን ንዕርቅን ሰላምን
ሓደ ስያመ(ሕርያ)፣ብኹሎም ተቐባሊ ዝረኸበ፣ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ፣ናይ ረፑብሊካዊት ዲሞክራስያዊት ፈደራላዊት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ መግለጺ፣ ንሊቐ ጳጳስ ሱራፊኤል ኣዋሃሃዲ ኮሚሽን ሃገራዊ ዕርቅን ሰላምን ዝኣመተ እዩ።
እዚ ተበግሶ’ዚ ድሕሪ ኣብታ ኣብ ቫቲካን ምብጻሕ ዝተኻየደ ምኳኑ ይሕበር።
ሊቀ ጳጳስ(cardinal)ብርሃነ-እየሱስ ደመረው ሱራፊኤል፣ ናይ ርእሰ-ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ሊቀ ጳጳስ፣ናይ ሽማግለ ዕርቅን ሰላምን ኣዋሃሃዲ ክኾኑ(ተወዚዖም)ተሰምዮም/ተሓርዮም።
ዝመረጾም ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ ኾይኑ፣ሓደ ወርሒ አቢሉ ይኸዉን ምስ ጳጳስ ፍራንሲስኮ ተራኺቡ ከምዝነበረ ብምዝካር፤እዚ ውሳነ ናይ ሊቀ ጳጳስን መክትል ኣዋሃሃዲት እዉን ወይዘሮ የትነበረሽ ንጉሴ ጠበቓን፣ናይ ደቂ-ሰባት መሰላት ምጥባቕ እትንቃሳቐስ፣ኣብ ሓሙሽተ ዓመታ ዓይነ-ሱዉር ዝኾነት፡ብ-2017 አብ ፓርላማ ሲዊዲን ሓደ ዓቢን ብዓለምለኽ ፉሉጥ ዝኮነ ብልጫ(Right Livelihood Award)ዝተሸለመት ዝተኻየደ ይመስል።
ንሰላም ምስራሕ
እዛ ሽማግለ እዚኣ እተን ቀንዲ ዓንድታታ ሰላምን ዕርቅን ኮይኑ ኣብ 2018 ዝተገብረ ዉዑል አብ ሞንጎ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመርኮሰ፣ነቲ ን-20 ዓመታት ውግእ፣ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ግዳያት(ምዉታት) ዝተገብረ መጠረሽታ ምዕራፍ ክትረኽበሉ ይሕውስ።
ሓበረታ ናይ ሊቀ ጳጳስ ሱራፊኤል ምስ መከትሉ ወዘሮ የትነበረሽ ዝተዋህበ ኣብ ርክብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ እቶም ኮሚሽን ካብ ወከልቲ ህዝባውያን ማሕበራት፡ናይ ሚድያን ተሓርዮም ቆይሞም ዝነበሩ፣ ኣኼባ ዝሳተፍሉ ኮይኑ፡ናይ ርእሰ-ምምሕዳርን ሙሉእ ናጽነት ከም ዝህልዎም ዘራጋግጽ’ውን ተሓቢርዎም።
ስያመ ሊቀ ጳጳስ ምስ መከትሎም ጹቡቕ ተቕባልነት ረኸበ፡፡ ሕረያ ሊቐ ጳጳስ ሱራፊኤል ብኹሎም ፖለቲኻዊ ዓለም(ውድባት) ብዙሓት ሓለፍቲ ሃይማኖታት እዉን ተቐባልነት ረኺቡ።
እዛ ኾሚሽን እዚኣ ኣብነት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃን ሩዋንዳን እትኽተል ክትከዉን እዩ ትጽቢት።
ደቡብ ኣፍሪቃን ሩዋንዳን ብውግእ ሓድሕድ ዝተሳቐያን ዝተሞኮራን መፍቲሒኡ ብብቛዓትን ካብ ኩሉ ህዝባውያን ማሕበራት ዝተዋጽኡ ርእሰ ምሕደራን ሙሉእ-ናጽነት ዝነበሮም ተዋሃሂዶም ንጸገማት መዕረፊ ዝረኸቡሏ አብነታውያን ሃገራት ምዃኖም ይዝከር።
ነዚ ዓይነት ኣጋባብ ብምኽታል ውሽጣዉን ናይ ጎረበት ሃገር ዝኾነት ኤርትራ ፍታሕ ክርኽብሉ ዝተማህዘ መስርሕ እዩ፡፡
ደምበ ፍትሒ ህላውነቱ ከራጋግጽን ድሕነት ህዝቡን ልእላውነት ሃገር ክሕልው ብውገኑ፣ ብኺኢላታትን ካብ ህዝባውያን ማሕበራትን፣ ውድባትን፣ ምንቅስቓስን ዝወጹ ሽማግለ ኣቚሙ ብሕጋዉን ህዝባዉን ተሳትፎ፡ሰላም
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ጎረበት-ሃገርን ንምምጻእ ዝግበር ዞባውን ዓለምለኻዉን ዋዕላታት ስምምዓት ድሉው ምዃኑ ከራጋግጽ ይግባእ። ብዝተረፈ ንዝተገብረ ምውቃስን ንቋወሞ ምባልን ኮይኑ ፣ ከይተርፍ ዘስጋኣሉ ህሞት ኮይኑ፡ ዘስምዕ ጊዜ እናኾነ ይረኤ ኣሎ። ካብዚ ዝነቐለ ኩሉ ንፍትሒ ዝቃለስ ሃገራዊ ዜጋ፣ ምንቅስቓስ፣ ውድብ፣ ሰልፊ፣ ሲቪክ/ማሕበር ጽዊዕት ሕጂ ከም ትማሊ ሓድነትን ሓቢርካ ምስራሕ ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ዝበቅዕ ኮሚሽንን ካልኦት ሓይሊ ዕማማት ኣቚምካ ንስራሕ ምብጋስ ሁጹጽ ኮይኑ አሎ።
ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር
ሕድሪ ስውኣትና ንተርጉም

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top