Main Menu

መንእሰይ ወ/ሪት ቨሮኒካ ኣልመዶም ኣብ ዋዕላ ንሰብኣዊ መሰላን ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ተሳቲፋ

 

መንእሰይ ወ/ሪት ቨሮኒካ ኣልመዶም

ኣብ ዋዕላ  ንሰብኣዊ መሰላን ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ተሳቲፋ

12 መጋቢት 2018

 

መንእሰይ ወ/ሪት ቨሮኒካ ኣልመዶም ኣብ ሃገር ስዊዘርላንድ ተወሊዳ ዝዓበየት ኤርትራዊት ዜጋ እያ። ወ/ሪት ቨሮኒካ ምስ ስድራ ቤታን መሓዙታን ከባቢኣን ዱልዱል ምሕዝነትን ዝምድናን ዘለዋ ኣብ ትምህርታን ልዑል ኣቃልቦ ዘለዋ፡ ግን ከኣ ሓያልን መስተዋዓሊትን እያ። ቨሮኒካ ምስ ብርክት ዝበላ ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዝርከባ መሓዙታ ኣብ ሃገር ስዊስዘርላንድ ንክብርን ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወጻኢ ንዝርከቡ ዘኢጋታተን ዝጣበቃ መንእሰያት ሓንቲ እያ። ቨሮኒካ ሓንቲ ካብ’ተ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዘይርሳዕ ታሪኻዊ ሰላምዊ ሰልፊ ጀነቭ ዝኣለያን ዘካየዳን ዝመርሐትን መንእሰይ እያ።

ከየንውሓልኩም’ምበር በዚ ኣጋጣሚ ከይዘከርክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ፡ ዓለም ዘዛረበ ሓያልን ታሪኻዊ ሰላምዊ ሰልፊ፡ መወዳድርቲ ዘይብሉ ሰላምዊ ሰልፊ ካብ ዝወደባ መንእሰያት እያ። ድሕሪ’ቲ መንግስቲ ስዊስዘርላንድ ይኹን ምምሕዳር ከተማ ጀነቭ ዘይተጸበይዎ ቁጽሪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብኡ ዝተሳተፈ ህዝቢ ብዝሒ ንዝተዋህቦ ሓጺር ግዜ ጥራሕ ክፈቀደሉ ከም ዘለዎ ዝተገብረ፡ ካብ ዝተፈላልያ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካናዳን ዝመጹ ኣጋይሽ ፋሕ ፋሕ ከይብል ብምሕሳብ ካልእ ነብሱ ዝኻኣለ ዓብይ ዋኒን ነበርቲ ጀነቭ ከምኡ መንእሰያት ጀነቭ ተዓጢቆም ኣጋይሾም ክቅበሉ ክሕብሩን ሓደ ሰብ’ኳ ንድሕሪት ከይተርፍ ኣዝዩ ሓላፍነታዊ ስርሖም ዝፈጸሙን ምስ’ቲ ኩሉ ጸሓይን ድኻምን፡ ኣብ ጽርይት ተዋፊሮም ነቲ ቦታ ሰላምዊ ሰልፊ ንምውጋን ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ንእከይ ተግባራት ምልካዊ ስርዓት ዝሰዓረ ተስፋን ሕልምን ኤርትራውያን ብፍላይ መንእሰያት ነይሩ ክበሃል ይከኣል።

ድሕሪ ሰላምዊ ሰልፊ ኩሉ ኣብ’ቲ ንመቀበል ኣጋይሽ ተባሂሉ ዝተዳለወ ቦታ ኣምሪሑ፡ ከም’ቲ ኣብ ኣተሓሳስባይን ኣብ ሓንጎል ኩሉ ተሳታፊ ዝነበረ መግቢ ሻሂ ቡን ክሰቲ ዝኣተወ ኣብኡ ዝጸንሓ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ብዘገርም ምቅልጣፈ ንቨሮኒካን መሓዙታን ርእዩ ከም ዝተገረመ እዝክር። ንባዕለይ ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይረኸብኩሉ ሕቶ ኮይኑ ዝደንጸወኒ ስርሓት እዘን መንእሰያት ነይሩ። ልክዕ ኣደታት ተሳተፍቲ ምንባረን ዝከሓድ ኣይኮነን ይኹን ደኣምበር እዘን ከባቢ 25 ዓመት ዝኾና መንእሰያት ገገለ ካብአን ዓመት ዘይመልኡ ህጻናት ሓቍፈን መግቢ ክዕድላ ምስ ረኣኹ መን እየን እዚኤን ክብል ምስ ሓተትኩ ንቨሮኒካ ኣልመዶም ሕተታት ተባሂለ። ቨሮኒካ ክረኽባ ኣይተሸገርኩን፡ ተሸግር ሰብ ስለ ዘይኮነት፡ ብኣንጻሩ ክትረኽበኒ ተሃንጥያ፡ በቲ ዝነበራ ሓላፍነት ከኣ ሓገዝ ዝደሊ ጋሻ መሲልዋ’ያ ተሃንጥያ ክትሕግዘኒ ደሃይ ዝገበረት ብሓጺሩ። መሊሱ ነገሩ ገሪሙኒ፡ ምስ ዝነበረን ጻዕቂ መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ንሰሙናት ሰላምዊ ሰልፊ ንምድላው ዝሓለፍኦ ሃለኽለኽ፡ ኣጋይሽ ክቅበላ፡ እሞ ኣጋይሽ ተቀቢለን መግቢ ማይ፡ ቡን ሻሂ ኣማቒለን ከዕንግላ ከይኣክልስ መሊሰን ጸገማት ኣጋይሽ ክፈትሓ መደባት ተታሒዙ ምንባሩ ገረመኒ፡ ዝብሎ ጠፍኣኒ ግን ከኣ ብዛዕብ ሰላምዊ ሰልፊ ከዘረርባ ይደሊ ምንባረይ ምስ ገለጽኩላ ብዘይምጥርጣር ተሓጕሳ። ሕጂ ከም’ዚ ትርእዮ ዘለኻ’ዩ ጽባሕ ግን ንዘራረብ ኢላ ብተስፋን ሓጎስን ተቀቢላ ኣፋኒያትኒ። ኣብ ገጻ ምልክት ድኻም ዝበሃል ኣይነበረን። መሊሱ ገረመኒ፡ ጸኒሓ ንሓንቲ ካብ’ተን ኣደ ህጻናት ዝኾነት መንሰይ ስማ ክዝክሮ ኣይከኣልኩን ተማሃሪት ሕጊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ፡ ንዓይ ንቦታይ ክኸይድ ከይሽገር ምስ ኣቁሑተይ  ንዝኣተኽዎ ሆቴል ከተብጽሓንን ንጽባሒቱ ከኣ ካብ’ቲ ሆቴል ሒዛትኒ ክትመጽእ ተዘራሪበን ከይተሰከፍኩ ኣብልዔን ኣስትየን ሆቴል ኣብጺሐናኒ። ንጽባሒቱ ምስ ቨሮኒካ ተራኺብና ተዘራሪብና ዝገርም’ዩ። ስርሒት ሰላምዊ ሰልፊ ጀነቭ ከኣ ብልዑል ዝተዋስኣሉ ከም ዝነበራ ብሰፊሑ ክፈልጥን ክንግዘብ ክኢለ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ክዝረበሉን ክጻሓፈሉ ዘለዎ ጉዳይ ዋዕሮታት ደቅና መንእሰያት ንምልኪ ዘርዓደ ሰላምዊ ሰልፊ ግደታተንን ተሳትፎአን ሓላፍነተን ከይተዘርበሉ ክሓልፍ ዘይብሉን ዘይግብኦን እዩ። ብዛዕብ’ዚ ጉዳይ ኣማኑኤል ስዩም ነበሪ ስዊስዘርላንድ ከምኡ ሰንዓፊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መንእሰይ ነባሪ ሃገር ሆላንድ ካብ’ቶም ኣብኡ ዝፈልጥክዎም ክዛረቡ ዝኽእሉን ሓበሬታ ዘስነቁንን ነይሮም።

http://webtv.un.org/watch/enhanced-id-sr-on-human-rights-in-eritrea-30th-meeting-37th-regular-session-human-rights-council/5749738297001/?term=

ሎሚ 12 መጋቢት 2018 ቨሮኒካ ኣልመዶም ኣብ ዋዕላ ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ተሳቲፋ፡ ተሳቲፋ ጥራሕ ዘይኮነ ሓንቲ ካብ’ቶም ልዕሊ ዕስራ ዝኾነ ወከልቲ ሃገራት፡ ኣምሳድራት፡ ማሕበራት ወከልቲ ው/ሕ/መ መደረ ዘቅረበት እያ ነይራ። ቨሮኒካ ኣልመዶም ነቲ ዝተዋህባ ግዜ ኣገደስቲ ሕቶታት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ብሰፊሑ ገሊጻ፡ ኣካይዳ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍን ምምሕዳሩን፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብሓፈሽኡ ብዝርዝር ከኣ ኣብ ዝተፈላልዩ ሞያ ስርሓት ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ዝወርድ ዓመጽን ግፍዕን፡ ማእሰርትን ውርደት ገሊጻ፡ ኣብ’ቲ ዋዕላ ንዝነበሩ ወከልቲ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ’ውን ብመልክዕ ሕቶ ኣቅሪባ። ወ/ሪት ቨሪኖካ ኣልመዶም ብዘለዋ ትሕንትናን ተጻዋርነትን ንምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ክትብሎን ክትገብሮን ትደሊ ብናይ ባዕላ ቃል ኣብ ዋዕላ ክትሳተፍ መጀመሪያ’ኳ እንተዘይኮነስ በዚ ደረጃታት ክትቅጽል ክትታባብዕ ዘለዋ መንእሰይን ከምኡ’ውን መሓዙታ። ወ/ሪት ቨሮኒካ ኣልመዶም ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዋ ኣመለኻኽታ ካብ’ቶም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ ዝዓበና ንላዕሊ እንተዘይኮይኑስ ዘይውሕድ ኣፍልጦ ትውንን ብምዃና ዘገርም ተርኽቦ’ዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ግደን ምትብባዕን ወለዳ ከም ዘለዎ ስድራ ቤት’ውን ክምስገኑ ዘለዎም እዮም።

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *