Main Menu

ሽወደን ብዛዕባ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ዘዳለዎ ዶኩመንታሪ ፊልም

ሽወደናዊ ፈነወ ቲቪ Canal SVT 1

ንእስታት ሓደ ሰዓት ፈነወ canal tv1 ሽወደን ብዛዕባ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ዘዳለዎ ዶኩመንታሪ ፊልም ተራእዩ፡ ነዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰነድ ብሕጽር ዝበለ ተርጉምና ንተኸታተልትና ከንቅርብ ንፈቱ።

መተሓሳሰቢ

(ኣብ’ዚ ስእሊ ትርእይዎም እቲ ብጸጋም ዘሎ ስእሊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ብየማን ዘሎ መድሃኔ የሕደጎ መርእድ እዩ)።

ትማሊ ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሰዲህኤ ብዛዕባ መድሃኔ መርእድ ክልተ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣመሓላሊፍና ከም ዝነበርና ብምጥቃስ፡ መእረምታን፡ ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ሕጽር ዝበለ ሓበሬታን ከነቅርብ ንፈቱ። ኣብ’ቲ ትማሊ ዝተጻሕፈ ሓደ ክእረም ዘለዎ እቲ መደብ ፈነወ ቲቪ kalla fakta  ዘይኮነ uppdrag Granskning ፈነወ ቲቪ ሽወደን ምኽዋኑ ምሕባር እዩ። ብካልኣይ ኣብ’ቲ ኣስማት ዘይምርዳኣ ከየምጽእ እቲ ብጌጋ ካብ ሱዳን ካርቱም ተኣሲሩ ንሃገር ጣልያን ሲቺሊያ ዝመጸ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጽንኩር ሓለዋ ዘለዎ ማእሰርቲ ዝርከብ መንእሰይ ኤርትራዊ ስም መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ይበሃል። እቲ ተኸሲሱ ኣብ ሕጊ ዘይቀረበን ዘይተፈርደን ዘሎ ኤርትራዊ ከኣ መድሃኔ የሕደጎ መርእድ ይባሃል።

ኣብ’ቲ ትማሊ ዝተዝርገሐ ሓበሬታ’ምበኣር መንቀሊ ዓብይ ህልቐት መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኮይኑ፡ ካብ ኤውሮጵፓ ከም ሽወደን፡ኖርወይ፡ ዓዲ እንግሊዝ፡ ጣልያን ዝርከብወን ሃገራት ጠንቂ ሞት ኤርትራውያን ንምጽራይ፡ ነቶም ኣብ ስግረ ዶብ ደቂ ሰባት ዘመሓላልፉ ዝነበሩ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ሰባት ንምርካብ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ብሽም መድሃኔ፡ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ ካርቱም መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ብፖሊስ ተታሒዙ ንሃገር ጣልያን ከም ዝመጽእ ይግበር፡ ብሰንኪ ሞት መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ሻቅሎት ዝነበረ ህዝብና፡ ብቀረባ ከኣ ጣልያን ዓለምን ንስደተኛታት ዘገጋር ዝነበረ ሰብ ተረኺቡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ተባሂሉ ማዕከናት ቲቪ ኤውሮጳ ዝተዘርግሐ፡ ብዓሰርተታ ኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይኹኑ ምስ ኤርትራውያን ዝተሓባበሩ ተጣበቅጢ ሰብኣዊ መሰል፡ ንመንግስቲ ጣልያን፡ ንጋዜጠኛታት ንማዕከናት ቲቪን ራዲዮን ተታሒዙ ዘሎ ሰብ ( መድሃኔ ተስፋማሪያብም በርሀ) ከም ዘይፈልጥዎን፡ እቲ ዘሰጋገሮም ሰብ ንሱ ከም ዘይኮነ ሓበሬታ ክህቡ ጀመሩ።

ብዘይካ ኣኽባር ሕጊ መንግስቲ ጣልያን ኣብ ሲሲሊያ፡ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ርእዮም ብወገኖም መጽናዕቲ ከካይዱ ጀመሩ። ሓንቲ ካብኦም መንስታዊት ፈነወ ቲቪ ሽወደን ተልእኾ ምጽራይ ተባሂላ ትጽውዕ መደብ ነዚ ጉዳይ ክትፍትሽን፡ ጸኒሓ እቲ ተታሒዙ ዘሎ መድሃኔ እቲ ሓቀኛ መሰጋገሪ ስደተኛታት ከም ዘይኮነ ጭብጥታት ብምእካብ ክሳብ ዓድ ጣልያን ብምኻድ ንኣኽባር ሕጊ ሃገር ጣልያን ገጽ ንገጽ ተራኺባቶን እቲ ጭብጥታት ገሊጻትሉን። ፈነወ ቲቪ ተልእኾ ምጽራይ ኣብ ሽወደን፡ ንጋዜጠኛ ሜሮን እስቲፋኖስ፡ ንሓፍቱ ንመድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ኣብ ኖርወይ ብምዝርራብ ነቲ ሓቂ ክፍትሽዎ ጀመሩ፡ ካልእ ዘመድ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ተቀማጢ ሽወደን እንተኽዕነ ምስክሩ ሂቡ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ነቲ ብገበን ዝኽሰስ ዘሎ ባእታ ካብኡ ዝወለደትን ተሓቲታት ” ሰብኣያ እንታይ ከም ዝሰርሕ ትፈልጦ ነገር ዘይብላ ምኳና’ኳ እንተገለጸት” እዚ ተታሒዙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ሰብኣያ ከም ዘይኮነ ንፖሊስ ሽወደን ገሊጻ ከም ዝነበረት ብቴለፎን ዝገብርዎ ርክብ ትገልጽ።

ካልእ ኣብ’ዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ዝተረኽበ ጭብጢ ሓደ ጉዳይ ህልቀት መንእሰያት ኣብ ላምፐዱሳ ዝተረኽበሉ እዋን፡ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ኣብ ዓዲ ከም ዝነበረን ዝሰርሓሉ ዝነበረ ቦታ ምስ ስእሊ ኣሰንዩ ጭብጢ ዘቅረበ ሓበሬታን፡ ክሳብ ጠበቓ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ንወላዲቱ ካብ ዓዲ ክሳብ ዓዲ ጣልያን ክመጻ ብምግባር ውላደን ከም ዝኾነን DNA  ዝተገብረለን ምስ’ቲ ስእልታት ኣብ ኣስመራ መዓልቱን ዕለቱን ብጭብጢ ዝቀረበ ካልእ ተወሳኺ ምስክርነት’ዩ። ከምኡ’ውን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝተገልጸ ጋዜጠኛ ሜሮን እስቲፋኖስ ክሳብ ኣብ ሲሲሊያ ጣልያን ብምኻድ ምስክርነታ ዝሃበትን’ያ። ይኹን’ምበር ንዝመጽእ ዘሎ ወርሒ መስከረም እቲ ፍርዲ ቆጸራ ተመሓላሊፉ ስለ ዘሎ ቤት ፍርዲ ጣልያን ንዝፈርዶ ውጽኢት ኣብ ትጽቢት ይርከብ።

ጋዜጠኛታት ሽወደን ክሳብ ካምፓላ ኡጋንዳ ብምኻድ ሓበሬታ ክእክቡ ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ፡ ነቲ ብገበን ዝክሰስ ዘሎ መድሃኔ የሕደጎ መርእድ ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ከም ዝረኣይዎ ዝሃበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ሓበሬታ ሂቦም። እዚ ሓበሬታ ከኣ ስእሊ እንዳረኣዩን መን ምዃኑ ፈልዮም ዝሃብዎ ምስክር’ዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ስደተኛታት ተሓቲቶም፡ ዝሃብዎ መልሲ ነዚ ኣብ ቀይዲ ዘሎ መድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ርእዮሞ ከም ዘይፈልጡ ምስክርነቶም ሂቦም። ይኹን’ምበር ኣኽባር ሕጊ ጣልያን ንዝቀረበሉ ሕቶታት ክምልስ ኣይደለየን፡ እቲ ጉዳይ ግን ከም ዘለዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቅጽል ንዘቅረቦ ጠለብ፡ ምስ ጋዜጠኛታት ሽወደን ክዘራርበ ፍቃደኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ።

እቶም ኣብ ሃገር ጣልያን ይኹን ሽወደንን ካልእ ሃገራት ዝርከቡ ጋዜጠኛታት፡ እዚ ሓደ ዓብይን ታሪኻውን ፍሽለት ምዃኑ እንዳገለጹ፡ ክሳብ ሕጂ ንመድሃኔ ተስፋማርያም በርሀ ነጻ ክፈትሕዎ ዘይምኽኣሎም፡ ካብ’ቲ ዝቀረበ ጭብጥታት ንላዕሊ ክህልውም ኣይክእሉን’ዮም ይብሉ።ብምትሕብባር ሃገር ጣልያን ኣኽባር ሕጊ ሽወደን እንተዀነት ነቲ ጉዳይ ክትዛረበሉ ዘይምድላያ፡ ነቲ ጉዳይ ከም ዝሓናዅሎ ገሊጾም።

ሓጺር ትርጕም

ዜናን ሓበሬታ

ሰዲህኤ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *