Main Menu

ናይ ሓደ ሃይማኖታዊ መራሒ ግቡእ

          ናይ ሓደ ሃይማኖታዊ መራሒ ግቡእ

                      ኣምላክ ካብተን 10 ትእዛዛት ንሙሴ ዝሃቦ  ሓሙሸይቲ “ ኣይትቅተል “ እያ ትብል ። እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ደቂ ሰባት ብዝተፈላላዪ ግዜ  ብምኽኑይን ዘይምኽኑይን  ምኽንያታት ብምግባር ነንሕድ ሕዶም ክቓተሉ ጽኒሖም ኣሎዉ ። ክንፈልጦ ዘሎና ፣ እቲ ትእዛዝ ኣይትቅተል ዝብል ሕጂ  እውን ብታኡ እዩ ዘሎ ። ኣቡነ ኣብርሃ ፍራንሱዋ ናይ ካቶልካዊት ቤተ ክርስትያን መራሒ ዝነበሩ ኣብ 70ዓታት  በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላምዊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጽምዎ ዝነበሩ ገበናት ቅትለት ጕህዮም ኣብ ዓውደ ዓመት ቅዱስ ሚካኤል ከረን ይኩን ኪዳነ ምሕረት ኣስመራ  ፣ ብዓውታ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ “ግደፉ ደም ኣሕዋትኩም ኣይተፍስሱ ፣ ሰላም ፍጠሩ፣ ኣምላክ ዘይፈትዎ ስራሕ ኣይትግበሩ  እናበሉ ይሰብኩ ነይሮም” ። እዚ ሓዋርያዊ ጻዊዒት እዚ ሎሚ እውን ድሕሪ ክንደይ ዓመታት በቶም ተኸተልቶም ዝኾኑ ካህናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ይቓላሕ ኣሎ። እቶም ዐመጽቲ ናይ ትማልን ሎሚን ፍልልይ የብሎምን ።  

                      ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትየን ፍትሕን ሰላምን ክነግስ ፣ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ክኽብር ኩሉ ግዜ ሓዋርያዊ መልእክቶም ከመሓላልፉ ጸኒሖም ኣሎዉ ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እዚ ሽፍታ ስርዓት ንቤተ ክርስትያን ኣብ ዝለኣኾ መልእክቲ “ ትካል “ ክብል ስለ ዝገለጻ ፣ ብዝግባኣ ኣስተምህሮ ተዋሂቡዎ እዩ ። ቤተ ክርስትያን ትካል ክምዘይትብሃል ትገልጹሉ ።  ትካል ማለት ነባሪ ዘይኾነ  ሎሚ ኣሎ ጽባሕ ከኣ ዘየሎ ክኽውን እንከሎ ፣ ቤተ ክርስትያን ግን ትማሊ ነይራ ፣ ሎሚ ፡ኣላ ጽባሕ እውን ክትህሉ ምዃና ይቀበሎ ኣይቀበሎ እቲ ምዕዶ ተዋሂቡዎ እዩ ። እቲ ኣበይ ኣሎ ሓውኻ ዝብል ሓዋርያዊ መልእክቲ እውን ኣብቲ ዝድለየሉ ግዜን ኩነታታን ንዝህቢ ቀሪቡ ነይሩ ። እብኡ ከምእተገልጸ ፣ኤርትራ ዓዲ መዓርን ጸባን እንተ ትኽውን ደቓ ንስደትን ንሞትን ከም ምርጫ ኣይምወሰዱዎም ነይሮም ይብል ነይሩ ።

                      እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክርስትያናዊ ህወት መንነትና ዝገልጽ ብዙሕ ታሪካዊ ቅርስታት ኣዕቁቡ ጸኒሑና ኣሎ ። ሐደ ካብኡ ቛንቛ ግእዝ እዩ። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃይማኖት ኦርቶዶክሳዊት ተወሃዶ ቤተ ክርስትያን ትኹን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብሓደ ዘተኣሳስረን እቲ ክልቲኦም መስዋእቲ ቅዳሴ ዘቅረቡሉ እቲ ኣብ ገዳማት ጥራሕ ዝዝውተር ቛንቛ ግእዝ እዩ ። እቶም ኣብ ስደት እንርከብ ኤርትራውያን ናይ ክልቲኡ እምነታት ተኽተልቲ ብፍላይ ምስቶም ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጳጳስ ኣቡነ ኣንቶንዮ ጽቡቅ ምትሕብባር ኣሎ ።

                      ጣልያን ኤርትራ ኣብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ እዋን፣ ነቶም ኤርትራዊ ኣቡን ጸዊዖም እቲ ስርዓተ ቅዳሴ ካብ ናይ ግእዝ ፍደል ናብ ላቲን ቀይሮም ክቅድሱ ዘቕረበሎም ጠላብ ክነጽጉ እንከልዉ “ ንሕና መንነትናን ባህልናን ኣይንቅይርን ፣ ከምቶም ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ብግእዝ ክንቅድስ ኢና ክብሉ ነጺጎሞ “ እዮም ። ትእዛዝ ነጽጎም ንለውጢ ቁሩብ ኣይኾኑን ብዝብል ክሲ ክሳብ ኣብ ቫቲኻን ተጸዊዖም ነይሮም እዮም ። እንተኮነ ወይከ ፍልኽት ካብ መርገጾም ! ስለዚ ከም ህዝቢ ክንኾርዓሉ ዘሎና ፍጻሜ ነይሩ ።

                      ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር እቲ ኣብ ሰገነይቲ ኣብ ብዓል ቅዲስ ሚካኤል ባኣባ ትኽልንኪኤል ተወልድ ዝቀረበ ሓዋርያዊ መልእክቲ እንተ ርኢና ነቲ ጽቡቕ ዝገብር ሰብ ምንኣድ ፡ ነቲ ክግበር ዘሎዎ ዘይገብር ከኣ ለበዋን መጠንቀቅታን ዝሓዘለ ነይሩ ። እቶም ሃገር ናይ ሓባር ፣ ሃይማኖት ከኣ ናይ ግሊ ምዃና እንኣምን ዜጋታት እቲ መልእቲ ንኩሉ ስክፍታታና ኣጣሚሮም ገሊጾሞ እዮም ። ሃገርን ህዝብን ልዑላውንት ፈላሊካ ክንርኣዮ ዝግበር ዘሎ ሽርሕታት ቅቡል ከም ዘይኮነ ብዘይ ወዓል ሕድር ዶብና  ክሕንጸጽ ከምዘሎዎ ዘቅረቡዎ ጻውዒት ምክኑይ ንኸይ ኾውን ህዝብን መንእሰይ ኤርትራ ን17 ዓመታት ዶብ ከይተሓንጸጸ እናተባህለ ዝተኸፍለ ዋጋ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ።

                      ከምቶም ልዑኻት ህግደፍ ዝኾኑ ጳጳሳት ኣብ ኤውሮጳ እቲ መሰረታዊ ሓዋርያዊ ትልእኾኦም ክሒዶም ብዛዓባ ዋጋታት ጣፍን ዑፉንን ስለ ዝሓሰረ ህዝቢ ተሓጓሲ ክብሉ ዝሰበኹ ። ኣባ ተክሊኸኤል ተወልደ ግን ኣብ ማእክል ሃገር ኣብቲ በሪኽ ድብሪ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ  ሰገነይቲ ኾይኖም ህዝብና ዝጽብዮ ዝጽንሔ ፍሬ ሰላም ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና  ጻዕዳ ፊኖን ፡ወይ ቼመንቶም ዘይኮነስ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጎሮቤትና ዝፍጸም ዘሎ መንገዲ ዕርቅን ምሕረተን ክጅመር እሞ ፡ ሃገር ኣብ ፍትሕን ተኻላዊ ኣሰራርሓ ክትሰግር ፣ መንእሰያት ብፍላይ ናይዚ ሰላም ዝብሃል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ተረባሕቲ ስለ ዘይኮኑ ተስፋ ስኢኖም ሃገር ይገድፉ ምህላዎም ከቛርጹ ኣባታዊ ምዕዶ ገይሮሙሎም ኣሎው።

                      በዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂሞም ኣባ ተኽሊሚኻኤል ተወልደ ነቲ መንግስቲ ንድሕነት ህዝቢ ተረባሪቡ ንሕማም ኤች ኣይቪ ኣብ ትሕቲ  ቁጽጽር ምብጽሑ ከይነኣዱ ኣይሓለፉን ። ብኡ መጠን እውን መንእሰያት ካብ ጎረቤት ሃገር ዝመጽእ ዘሎ ናይ ጫትን ካሊእ ዘይጽንሓና ባህሊ ኣብ ሕብረተሰብና ጉድኣት ከየብጽሕ ተላቢዮም ።

                      በዚ ከኣ ኣባ ተኽሊሚካኤል ተወልደ ንህዝቢ ኤርትራ ክሰምዖ ዝግባእን ካብኦም ዝጥለብን ፍጺምም ኣሎው። ንሕናከ ? እዚ መልእክቲ እዚ መቓሊሕ  ነቶም ክነግዱ ዝመጹ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይኮነን ። እንታይ ደኣ ዶብ ሰጊሩ ክሳብቲ  ኣብ ኣዲስ ኣባባ ዝርኸብ ቤተ መንግስቲ ኣራት ኪሎ ዝብሃል መቓሊሕ ገይሩ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ብዘይ ነግ ፈረግ ብሓደ መራሕ ሃይማናት ኣብ ኣእዘኖም በጺሑዎም ኣሎ ። እቲ ጽቡቅነቱ እቲ ሰላምን ፍቅረን ማእከሉ ዝገበረ መልእክቲ ኣነጺሩዎ ዘሎ ዶብና ብዘይ ወዓል ሕደር ክሕንጸጽ ዝጠልብ እዩ ።ንቀ.ሚኒስተር ኢትዮጵያ ምትርጓም ዘድሊዮ ኣይኾነን ፡ ሳላ ገድሊ ህዝቢ ትግራይ እታ ትግርኛ ተማህሩዋ እዩ ።

                  ኣብ መወዳእታ

                      ህግደፍ በዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖሊቲካውን  ቁጥባውን ማሕበራውን ኩናታት ድሕሪት ተሪፉ ጭራ ኾይኑ ስለ ዘሎ ነዚ  ተረኪቡ ዘሎ ሞዕብልናታት  ክጻወሮ ስለ ዘይክእል ክወዲቅ ምዃኑ ተገንዚብና ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክድልድለሉ ዝክእል እተጸንዔ ህጹጽ ውሳኔታት ክንወስድ ይግባእ ። ከምቲ ምስላ ኣቦው “ ኣብ ዓዲ ዑዉራት ፡ ሓደ ዓይኒ ይነግስ “ ዝብሃል ። እዚ ሓደ ሰብኣይ ንኩሉና ኤርትራውያን ዑዉራት ገይሩና ክሳብ ክንደይ ኢና ክንጽሞሞ ! ካብዚ ባዕሉ ኣዳሊዩ ንነብሱ ዝሓትትን ፣ባዕሉ ዝምልስን ከዳዕ ሓዲሽ ነገር ምጽባይ የዋህነት ናይቶ ኣብ መርበባቶም ሰቂሎም ሓዲሽ ነገር ክሰምዑ ሃንቀው ዝብሉ የድሕነና ። ኣብ ዛንታ ኤርትራ እትብል መጽሓፍ ኣቦይ ፊተውራሪ ሚካኤል ሓሳማ ሓንቲ ዛንታ ኣላ፡ ኣብ  ግዜ ፈደረሽን ሓደ ሰብኣይ ኢትዮጵያ ወይ ሞት ክብሉ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትሕወሰሎም ላዕልን ታሕትን ዘበጥ መበጥ ክብሉ ድሕሪ ምጽናሕ ፡ ፈደረሽን ፍሪሱ ወዮ ጃንሆይ ነቶም ኣድለይትን ኣግደስትን ዝብሉዎም ኤርትራውያን ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ስራሕ ክህብዎም እንከሎዉ ፡ ንገልኦም ከኣ ንኣዲስ ኣባባ ወሲዶም መዲቦሞም ። ወዮም ሰብኣይ ድሕሪ እዚ ዘኽየድዎ ቓልሲ ንሓድነት፡ ስራሕ ስኢኖም ፡ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ቅንፈዘው ክብሉ ዝረኸቡዎም ኣዕርኽቶም ፣ እንታይ ተረኸበ ኢሎም ምስ ሓተትዎም “ እግዚኣብሔር ሕያዋይ እዩ ፣ ኣነ ዝለመንኹ ሓንቲ  ነገር ክህበኒ ፡ ንሳ ከኣ ኢትዮጵያ ወይ ከኣ ሞት ።እንተኾነ ኣምልኽ ክልቲኤን ህቡኒ “ ክብሉ መልሶም ። ሎሚ ከኣ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ ከዳዕ ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ሞትን ኢትዮጵያን እዩ ዝህበና ዘሎ ። እሞ ክሳብ መዓስ ከምዚ እልና ክንነብር ?

                      ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዞም ኣብ ቅድሜ ግምባር ኾይኖም ኣብነት ትብዓትን ጽንዓትን ዝኾኑና ዘልዉ ኤርትራውያን ተኽቲልና ሕድሪ ስውኣትና  ጋህዲ ንምግባር ኩሉ ዝከኣለና ክነወፉ ይግባእ ።

                       

                      ክብሮም ግረነት

11/04/2018   

                     

                     


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *