Main Menu

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ

 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ

8 መጋቢት 2018

 

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ሙሉእ ዓለም ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክዝከርን ክኽበርን ዝጸንሐ፡ መጸዋዕታን መብጽዓን፡ መሰልን ክብርን ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ እዩ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ባህላዊ ሓደ ሸነኽ ከም ደቂ ሃገር ሓንቲ ነጻን ሓራን ዝኾነት ኤርትራ፡ መሰለን ክብረተን ማዕርነተን ተኸቢሩ ዝነብራላ ሃገር ምርግጋጽ ማዕረ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዝሑልን ውዕይን፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ተቃሊሰን፡ ተሰውኤን፡ ሰንኪለን ልዑል መስዋእቲ ከፊለን። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ፡ መንእሰያት ከም ኣሕዋተን፡ ኣደታት ከም ሰቡእተን ኣንጻር መግዛእታዊ ሓይሊ ዘካየድኦ ቃልሲ ኣብ ዓለምና ካብ ዝተኻየዱ ቃልስታት ብድምቀት ኣብ ማህደር ታሪኽ ዝሰፈረ ክብሪ ቃልሲ እዩ።

 

ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ይውሓድ ይብዛሕ ክረኽብኦ ዝኽእላ ዝናበራ ፡ መጻኢ ዕድለን ትምህርተን፡ ንእስነተ ጠንጢነን ንሜዳ ዝተሰለፋን ዝወሓዛን ብመንጽር ዕብየትን ስፍሓትን ሃገር ኤርትራ ዘዅርዕ ተሳትፎ ቃልሲ ዘበርከታ‘የ። ኣዝየን ብዙሓት’የን ዘየብል ኣይኮነን። ብፍላይ ካብ መፋርቕ ሰብዓታት ካብ ዝተፈላልየ ጽፍሕታት ደረጃ መነባብሮ ሕብረተ ሰብና፡ ሞያዊ ስርሓትን ትምህርትን ካብ ዩኒቨርሲቲን፡ ካልኣይ ደረጃን ትምህርቲ ንሜዳ ዝተሰለፋ እየን። ኣብ ዝተፈላልየ ዓውዲ ቃልሲ ንዝተዋህበን መደባት ብዓቢ ሓላፍነት ግቡአን ዝፈጸማሉ ነናይ ባዕሉ ፍሉይ ታሪኻዊ ፍጻመታት ዘለዎ መስዋትእቲን ጅግንነትን መቁጸሪ የብሉን።

እኩብ ድምር ተሳትፎ ነዊሕን መሪር ቃልሰን ኣብ ዓወት ንሃገራዊ ነጻነት ዘብጽሐ ግደ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ሓጺር ጽሑፋት ኣሽሓት ጅግንነትን ክገልጽ ዝበቅዕ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላልዩ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ግደ ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቃልሲ ተሞክሮታቶም ተሞክሮታተን ዝጸሓፋን ብቃል ንህዝቢ ዘቃልሓን ዘቃልሑን ኣለዉ። እንተኾነ ብምኽንያት 8 መጋቢት መዓልቲ ምእንቲ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ መስመር’ኳ ዕሽሽ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን።

 

ይኹን‘ምበር ትጽቢትን ሕልም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ነጻነት ከም ሕልሚ ማንም ኤርትራዊ ከም ደሮና በኒኑ ከም ዝጠፍአ፡ ኣብ ድሕሪ ነጻነት ዝነበረ ኩነታት ንጹር ታሪኽ ኤርትራውያን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ፡ ኤርትራውያን ኣደታት ዘጋጠመን ኣዝዩ ካብ ዝሓለፈ መሪርን ከቢድን ኣጸጋምን፡ ገገለ እዋን ተጻዊረንኦ ዝሓልፋ ዝነበራ ኩነታት ክትሰምዕ እምበር ዶ ፍጥረት ሰብ ኣለወን ዘብል ዕጹብ ዝኾነ ታሪኽ እዩ፡ ኣብ ድሕሪ ነጻነት ካብ ዘጋጠመ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራዊት፡ ኣብ ዶባዊ ኵናት ኤርትራ ሱዳን ቀጺሉ ምስ ኢትዮጵያን ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ርጽም፡ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ንሰባት፡ ንትጽቢታቶም፡ ሕልምታቶም ትሕቲ መሬት ዝቀበረሉ መዋእል ክበሃ ይከኣል።

 

ድሕሪ ዶባዊ ኵናት ከም መቀጸልታ ዝተራእየ ተርኽቦ ስደት መንእሰያት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ካብ ረመጽ ንረምጽ፡ ካብ ማእሰርቲ ንማእሰርቲ እፎይታ ዘይብሉ 27 ዓመት ምሕደራ ህግደፍ ዝፈጠሮ እንተነበረ፡ ነቲ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዝፍጸም ዓመጽ፡ ኣብ ሲናይ ሊብያ፡ ማእከላይ ባሕሪ ተሰጋኢሩ ዘጋጠመ መብረ ዘይብሉ ሓደጋታት መንእሰያት ኤርትራውያን እውን‘ዩ ነይሩ። ዓለም ብዓለሙ ዘብክየን ዘዛረበን ሓደጋ ማእከላይ ባሕሪ ኤርትራዊት ኣደ መቀጸልታ ግፍዕታት ህግዲፍ እዩ።

 

ኣብ‘ዚ ጸልማት መድረኽ፡ ኣብ’ዚ ሕሱም መድረኽ፡ ኣብ‘ዚ ኣጠላላም፡ ኣፈላላይ ዝተራእየሉ መድረኽ ከኣ ሓያላት ኣደታት፡ ሓያላት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ተዓጢቀን፡ ደግማይ መሰለን ንምርግጋጽ፡ ሕልሚ ሓርነት ትጽቢት ህዝብን ክውን ንምግባር ከም እንደገና ድግዲጊት ተዓጢቀን ኣብ ፈቀዶ መጋባእያ ሕብረተ ሰብ ዓለም፡ ኣብ ፈቀዶ ሰላማዊ ሰልፊ ንምእንቲ ፍትሒ ከይድካ ምጭራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ዝተወደበ፡ ብማሕበራት ምስ ንቅሓትን ነገራዊ ትሕዝቶታተን ተሳታፍነተን ዘረጋገጻ ከም ቀደም በርከታን በዝሓን ደኣ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ኩሉ መሰናኽላት ፈንጢሰን ሎሚ ኣብ መኣዲ ቃልሲ ብደረጃ መሪሕነታት ኣብ ውድባት፡ ሰልፍታት፡ ማሕበራት ዝቃለሳን ዝመርሓን ዘለዋ እየን። ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዝተዋፈራ ከኣ ብሞያዊ ስርሓት ሓደ ሸነኽ ኣብ ጉዳይ ቃልሲ ሓርነት በቲ ካልኣይ ዝንቀሳቀሳ ጀጋኑ ኤርትራውያን ነታ ሽግ ሓርነት ከይትጠፍእ ተኸላኸልትን ተጣበቕትን ኮይነን ምስ ኣሕዋታትን ኣቦታተን ክትቅጽል ዝገብርኣ ዘለዋ እየን። በዚ ኣካይዳ ከኣ ናይ ግዜ ሕቶ’ምበር ብተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝረጋገጽ መላእ ሓርነት ህዝብናን ርሑቅ ኣይክኸውንን’ዩ። ካብ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት ኣትሒዙ ብናተን መደብን ኣጀንዳን ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ሲቪካዊ ማሕበራት ተመስሪቱ ዝሳለ ዘሎ፡ ጽባሕ ምስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብምድግጋፍ ውሕጅ ተቀይሩ ንምልኪ ዘውድቅን ዘዕኑን፡ መሰረት ዲሞክራስን ዕብየትን ንህዝባዊ መንግስቲ ዝጣበቅ ሓይሊም ምዃኑ ዘይተርፎ እዩ።

 

8 መጋቢት 2018

ዜናን ሓበሬታ

ሰዲህኤ

 

 

 

 « (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *