Main Menu

ኣኼባ ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ

ኣኼባ ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ

ብዕለት 2 ሓምለ 2018 ኣኼባ ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ ተኻይዱ። ንካልኣይ ግዜ ስሩዕ ኣኼባ ዘካየደ ዞባ ኤውሮጳ ሰዲህኤ፡ ብኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ ሓው ሓምድ ድራር ንመላእ ኣባላት እንቋዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል ህሉው ኩነታት ሰዲህኤን ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ሰልፊ ዘካየዶ ንጥፈታት መግለጺ ኣቕሪቡ ብተወሳኺ ኣብ’ቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ኣባላት ፈጻሚት ሽማግለ ተወሳኺ ምብርሂታትን ሓበሬታን ንተሳተፍቲ ሂቦም።

ካብ’ቲ ኣቦ መንበር ዞባ ኤውሮጳ ሓው ሓምድ ደራር ዘቅረቦ መግለጺ ዘይፍለ’ኳ እንተኾነ ሓላፊ ስርዓኢታዊ ቤት ጽሕፈት ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ብርሃነ ገብረክርስቶስ ነቲ ዝተወሃበ ናይ ዞባ መግለጺ ብሸነኽ ሰልፊ ኣብ ካልእ ዞብታት ዝተፈጽመ ስራሓት ኣመልኪቱ ሓጺር መግለጺ ኣስሚዑ። ኣኼባ ካብ’ቲ ንኣባላት ዘዳለዎ ኣጀንዳ ሓደን ኣገዳስን ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ጸዋዒት ሰላም ኢትዮጵያን ብዝምልከት ኣኼበኛታት ርእይቶን ሓሳብን ክገልጹ ዝኣክል ዕድል ተዋሂብዎ ብስፍሕ ዝበለ ተዛትዮም ዝተረዳዳኣሉን ኣብ ሓደ ሓሳብ ምጥርናፉ ንሰልፋዊ ሓድነትን ውሽጣዊ ስርሓቱ ዘንጸባርቕ ምንባሩ ተራእዩ።

ሰዲህኤ ብመሰረቱ ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ንዝደልዮ ለውጢ፡ ሕቶ ሕግን ፍትሕን፡ ራህዋን ዕብየትን ኣብ ካልኣይ ጉባኤ ዘሕለፎ ውሳኔ መስርሕ ቃልሲ ዘይጎነጻዊ ሰላምዊ ደሞክራሲያዊ ኣገባብ መሰረት ብምግባር ንኩሉ ሃገራዊ፡ ጎረቤትን ሃገር መሓዛ ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምዊ ጸዋዒት ዘቅርብ  ከም ዘይነጽግን ኣነጺሩ። ይኹን ደኣ’ምበር ኣገባብ ሰላምዊ ፍታሕ ልዕሊ ኩሉ ብተሳትፎ ህዝቢ፡ ብሕጋውን ግሉጽን፡ ነቲ ድሮ ብኣህጉራዊ መንጎኝነትን ዳንነትን ተበጺሑ ዘሎ ኣህጉራዊ ስምምዓት ዝድርዕ ዕላዊ ዛዕባ ወይ ኣጀንዳታት ብእውጅ መንገዲ፡ ህዝብን ዓለምን ክፈልጦ ብዘለዎ ኣገባብ ክፍጸም ነቲ ሰላምዊ ኣገባብ ቃልሲ ኩሉ እንተናዊ ሕጋውነት ዘረጋግጽ ምዃኑ ኣብ’ቲ ክትዓት ዝተፈላልየ ሃናጺ ርእይቶን መብርሂ ተወሂብሉ።

ጸዋዒት ሰላም፡ ብሕጋውነትን ብግሉጽ መስርሕ፡ ብህዝባዊ ተሳትፎ ዝተሰነየ ኣብ’ቲ ሕልምን ትጽቢትን ተስፋን ደላይ ሰላም ዝኾነ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ሓደ መስመር ክሰርዖ ዝኽእል ብቀዳምነት ክልተኣዊ ስምምዕ ምርግጋእን ሰላማዊ ረብሓን ዝምድናታት ክበጽሕ ዝለዓለን ዝሰፍሐን ተኽእሎታት ዕድልን ከም ዝነበሮ ብዕግበት ተኻቲዕሉ።

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ኵነት መተካእታ ዘይብሉ ነባሪ ፍታሕ ክረክብ ክኽእል ነዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ነጥብታት ኣኼባ ተካቲዑሉ።

ሀ/ ድሌት ሰላም ብተሳትፎ ህዝቢ

ለ/ ሕጋዊ መስርሕ 

ሐ/ ግሉጽን እውጅን መስርሕ

 መ/ ብመንጎኛን ዳንነትን

ቀጺሉ ኣቦ መንብር ዞባ ኣብ’ቲ ሰዲህኤ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ሰልፋዊ ጉዳያት ዝቀረበ ዛዕባ ብዕሙቆት ተዛትዩ፡ ንሱ ከኣ ሰዲህኤ ሓደ ኣካል’ቲ ንደሞክራስን ፍትሕን ዝቃለስ ዘሎ ሰልፊ ከም ምዃኑ መጠን ልዕሊ ኩሉ ኣብ ስርሓቱ ከርእዮ ዘለዎ ምሕያል ስርርዓቱን ውሽጣዊ ሓድነቱን ምሕያል ምዃን ገሊጹ። ካብ’ዚ ብዘይፍለ ህዝብና ኣብ’ቲ ዝካየድ ቃልሲ ክዓስል ንዝህልዎ ግደ ከም ሰልፊ፡ ንሓድነት ህዝብን መሬት ኤርትራን ምስ ዝቃለሱ ሓይልታት ኤርትራ፡ ሓይሊ ደሪዑ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ መኸተ ከዕውት ብሰልማዊ ኣገባብ ቃልሲ ንዘሎ ፍልልያትን ጸገማትን ክፈትሕ ክቃለስ ዓቕምን ተኽእሎም ምጥራይ፡ ዝምድናታት ምስፍሓን ምዕባይን ኣብ ዘተን ልዝብን ቅሩብነት ምርግጋጽ ብሓደ ርእይቶን ሓሳብን ኣብ መወዳእታ ከኣ በንጹር ብውሳኔታቱ ዝግለጽ ሰልፊ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብርሁ። ኣብ መወዳእታ ንዝቀረበ ሕቶታት መልስን ሂቡ። ለበዋታት ተቀቢሉ ኣኼባ ተደምዲሙ።

 

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና

2 ሓምለ 2018

ሰዲህኤ ዞባ ኤውሮጳ

    

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *