Main Menu

ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ህሉው ኩነታት

ኣኼባ ባይቶ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ኣብ ህሉው ኩነታት 

24 ሰነ 2018

 

ባይቶ ሰዲህኤ ብዕለት 24 ሰነ ኣኼባ ኣካይዱ። ባይቶ ኣትኵሩ ዝተዛረበሉ፡ ምስ ምቅይያር መራሕ መንግስቲ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒተር ኢትዮጵያ ዶር ኣብዩ ኣሕመድ ኣብ ዞና ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ኩነታትን ተርእዮ ሰላምን ሰናይ ጉርብትና ኣፈታትሓ ግርጭት መሰረት ዘለዎ ግንዛበን ኣፍልጦን ሓደ ሸነኽ፡ ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭትን፡ ንሙሉእ ሰላምን ምርግጋእን ክውን ንምግባር ክማልኡ ዘለዎም መሰረታውያን ረቋሕታት ካብ ርእይቶን ሓሳብን ክሳብ ኣተገባብርኡ ሰዲህኤ ከም ሰልፊ ሓድነቱ ኣብ ሓባራዊ ውሳኔታቱ ጸኒዑ ንክቃለስ ዘኽእሎ ባይታ ንምፍጣር ካልኣይ ሸነኽ’ቲ ዋዕላ እዩ።

ሰዲህኤ ብሕድሪ ስውኣት ዝተረከብንያ ሃገር፡ ሃገር መላእ ምዑታት ጀጋኑ ህዝባ ዝኾነት ኤርትራ ሓድነታ መሪርታን ህዝባን ተኸቢሩ ክነብር፡ ሰላምን ምርግጋእን ንክረጋገጽ ኣብ ካልኣይ ሰልፋዊ ጉባኤ ዘሕለፎ ውሳኔታት መስመር ቃልሲ ጸኒዑ ክቃለስን፡ ምስ ኩሎም ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ዝቃለሱ ሓይልታት ኤርትራ ንልዕላውነት ሕግን ስርዓትን፡ ደምክራስን ፍትሕን፡ ንሰላምን ራህዋን ኣብ ዝካየድ ሓባራዊ ቃልሲ ምውህሃድ፡ ምድግጋፍ፡ ምትሕግጋዝ፡ ምምልላእ ሃልዩ ምስ ህዝብኻ ተሓቋቍፍካ ንትግባረ ሃገራዊ ቅዋም፡ ሙሉእ ሰብኣዊ ክብሪን መሰልን ዜጋታት ኤርትራ ክውን ንምግባር ይጽናሓለይ ዘይብሃለሉ እዋናዊ ኣጀንዳ ምዃኑ ርእዩ።

ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ዝበኣሰ እንዳሃለወ እቲ ብሰላም ስልጣን ዝተረከበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ቀ/ሚ ዶ/ር ኣብዩ ኣሕመድ ቤት ጽሕፈት ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዝሕለፎ ጸዋዒት ሰላም ንድሌትን ትጽቢትን ህዝብና ዘማልእ ረቋሕን እምነ ኵርናዕ ብምዃኑ ሰዲህኤ ብዘይወዓል ሕደር ደገፉ ገሊጹ።

ኣብ’ዚ ጸዋዒት ሰላምን መስርሕ ሰላም ክማልኡ ዘለዎም ኣዝዮም ብዙሓት ዝርዝራትን ሕቶታትን ህልዋት ኮይኖም ብጥቅንቁ ስርሓት ክዕየይ ዝግባእ ንሞያውያን ዝሕደግ’ኳ እንተሃለወ ሰዲህኤ….

ሀ/ ንሓድነት ህዝብን ንልዕላውንት መሬት ኤርትራ፡

ለ/ ልዕላውነት ሕግን ትግባረ ሃገራዊ ቅዋም

ሐ/ ሙሉእ ክብርን መሰላት ዜጋታት

መ/ ሕቶ ፖለቲካውያን እሱራት

ዝኣመሰሉ ዓበይትን ኣገደስትን ጉዳያት ተጨውዮም ከይተርፉ ኣካል እቲ ሰላማዊ ጸዋዒት ኮይኑ፡ ኤርትራውያን ክንቀራረበሉን ክንዳለወሉን ዝግብኣና፡ በብግዜኦም ክንምልሶም ዘሎና ሕቶታት ምዃኖም ባይቶ ዘትይሉ። እዚ ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልሱ ብቀጻሊ ምስ ህዝቡ መሓዙት ውድባትን ማሕበራትን ክዛረበሉ ምዃኑ ከኣ ይኣምን።

መዋእል ኣይ ሰላም ኣይ ኵናት ሓሊፉ፡ መዋእል ሰላምን ሰናይ ጉርብትና፡ ኣብ ዝድመጸሉ ንመስርሕ ሰላም ዕድል ክዋሃበሉ ዘለዎ፡ ክድገፍን ብርቱዕ ስርሓትን ጻዕርን ክካየደሉ ዘድልዮ’ኳ እንተኾነ፡ ግዳማዊ፡ ኣፋዊ፡ ጎደሎ ሰላም ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ ነቲ ህዝብና ዝደልዮ ሰላም፡ ሙሉእ ሰላም ክኾነልና ብመስርዕን ተራን ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት በብቦትኡ፡ በብደረጅኡን ሓላፍነቱ ስልጣኑን፡ ክተርፍ ዘይብሉ ምዃኑ ርእዩ።

ንሓደ ፍትሓውን ርትዓውን ሰላም፡ ሰላም ክልተ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክረጋገጽ ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ዝምድናታት ኢትዮጵያ ብሓላፍነቶም፡ ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ብሓላፍነቶም ክሰርሕሉን ክዓይሉን ኣብ ሽትኡ ንምብጻሕ ዘኽእል ኩሉ እንታንዊ ዘቤታዊ ዕዮታት ምፍጻም ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ሰዲህኤ ርእዩን። እዚ ጉዳያት ከኣ ብቅንዕናን ብፍትሓውን ካብ ስምዒታት ወጻኢ ብኣጀንዳታት ተሰሪዖም መልሲ ንዝጽበዩ ሕቶታት ብምክእኣል፡ ብጽሮትን ትዕግስትን፡ ሕቶታትና ተሸራሪፎም ተጨላሊፎምን ከይተርፉ ብኣትኵሮ ክንከላኸሎም ይግባእ።

ከም’ቲ ልዕል ክብል ዝተገልጸ፡ ምስ ምምጻእ ሓድሽ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ጸዋዒት ሰላም ክንቅበሎን ክንድግፎን እንከሎና ካብ ስምዒታት ወጺእና፡ ካብ ቤላ ቤለው ወረታት ዘይኮነ ብሂላት ወጺእና፡ ንህዝብናን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝረብሕሉ ክልተኣዊ ስምምዓት ኣብ መፈጸምታ ንምብጻሕ ሰዲህኤ ምስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ደላይ ፍትሕን ሰላምን ዝኾነ ህዝብና ጎኒ ንጎኒ ዝከኣሎ ኩሉ ንሰላም ክሰርሕ ምዃኑ ንህዝቢ ይገልጽ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *