Main Menu

ኣገናዕ ኣብዚ እነሀልካ ሓቀኛ መደረ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ!!!!!

              ኣገናዕ ኣብዚ እነሀልካ ሓቀኛ መደረ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ!!!!!      

              ምሕረት ኣርኣያ

          (ህዝቢ  ትግራይ  ምእንቲ  መሰል  ርእሰ-ውሳኔ  ህዝቢ  ኤርትራ  መስዋእቲ  ከፊሉ  ኢዩ።  ሎምውን  ንፋስ  ብዝመጸ  መጺኡ  ዘዘው  ዘይብልን  ዝይጎድብን  ህያው  መርገጺና  ኢዩ!!!)  ኣገናዕ  መራሕ  መንግስቲ  ክልል  ትግራይ  ዶ. ደብረጸን  ገብረሚካኤል

         ቀዳማይ  ምኒስተር  ኢትዮጽያ  ኣብየ  ኣሕመድ   ምድማር  ዝብል  ኣብ  ፖሊቲካ ዓለምና ኣብ  መንጎ  ክልተ  ልኡላውያን  ሃገራት  ኣብ  ዝግበር  ዲፕሎማስያዊ  ዝምድና ተሰሚዑ  ዘይፈልጥ  ስነ-ቃል  ተርሚኖሎጂ  ብጥቃም  “ኣነን”  ” ኢሱን”  ተደሚርና  ኢና  ክብለና  ተሰሚዑ።  ኣብ  መንጎ  ክልተ  ልኡላውያን  ሃገራት  ወትሩ  ከም  ልሙድ  ክግበር  ዝረአ  ዝምድና  ንሓባራዊ  ረብሓን  ጠቅምታትን  ሃገራት  ዝውዕል  ሚዛኑ  ዝሓለወን  ንጹር  መልእኽቲ  ዘመሓልስልፍን  ሓሳብ  ምቅራብ  ደኣ  እምበር  ተደሚርና  ተቀኒስና  ተመቂልና  ብዝብል    ክፉትን    ብዙሕ  ትርጉም  ዝውርሃቦን   ዘተሓትትን  መልእኽቲ  ከመሓላልፍ   ዝኽእል ናይ  ዲፕሊማሲ ቛንቛ    ተሰሚዑ  ዘይፈልጥ  ኣገራሚ ኢዩ  ነሩ።  ነፍሲ  ወከፍ  መራሒ  ሃገር  ኣብ  ውሽጣዊ  ጉዳይ  ሃገሩን  ህዝቡን  ይጠቅም ኢዩ  ዝበሎ  መግለጽን  ሓሳብን  ከዘውትር  መሰሉ  ኢዩ።  እቲ  ክመርሖ ዝወከሎ  ህዝቢ  ድማ  ብትካላቱ ይቆጻጸሮን  ይከታየሎን  ብኡ  መሰረት  ወይ  ክቅበሎ  ወይ  ክነጽጎን  ክእርሞን  ድማ  ናቱ ጉዳይ  ኢዩ።  ቀ/ሚኒስተር  ኣብየ  ኣሕመድ  ውን  ኣብ  ውሽጣዊ  ጉዳይ  ኢትዮጽያ ይሓይሽ  ዝበሎ  ተርኒኖሎጂን  ሓሳባትን  ክጥቀም  ንዑኡን  ንህዝቢ  ኢትዮጽያን  ዝምልከት  ስለዝኾነ  ንዓና   ንኤርትራውያን  ኢትዮጽያ  ከም  ጎረቤት  ሃገር  ንጽቡቅ  ትምኒትና  ንመርገጽና ብንጹርን  ካብ  ምግላጽን ሰናይ ምምናይን  ሓሊፍና  ጉዳይ  ኢትዮጽያ  ብቀጥታ  ዝምልከተና  ኣይኮነን።  ኣብ  መንጎ  ኢትዮጽያን  ኤርትራን  ዝጸነሐ  ሕሉፍ  ተመኩሮ  ኩሉ  ግዜ    ተሃዋሲ ናይ  ገዛኢትን  ተገዛኢትን  ታሪኽ  ስለዝኾነ  ከም  ግቡእ  መራሕቲ  ክልቲኤን  ሃገራት  ንዝምድናታተን  ኣመልኪቶም ዝህብዎ  መግለጽን  መደረን  ኣዚዩ  ጥንቁቅን  ንዝሓለፈ  ቁስሊ  ዘይነክእን  ሓላፍነታውን ክኸውን  ይግቦኦ።

 

     ህዝቢ  ኤርትራ  ናይ  መሬቱ  ነጻነት  ድሕሪ  ምርግጋጽ ኣብቲ  ካልኣይ ፍትሓዊ  ደሞክራስያዊ  ስርዓት   ንምምስራት ዝዓለመ  ትጽቢታቱ ዘይተጸበዮ  ናይ  ህግደፍ ጥልመት  ኣጋጢምዎ። ሎሚ  ነዚ  ናይ  ሓደ  ውልቀ  መላኺ  ዝኾነ  ስርዓት  ዘይቀበጸ  ኤርትራዊ  የለን።   ኩሉ  መዳያዊ ሂወት  ወዲ-ሰብ ብብዙሓት   ተጻረርቲ  ኣረኣእያታት  ዝቆመ  ምዃኑ  ስነ-መጎታዊ  ሓቂ  ኢዩ።  ስለዚ  ዋላ  እቶም  ኣብ  መንግስቲ  ህግደፍ  ዘለው ሰበስልጣንን  ሰብ  መዝን  ካልኦት  ኣካላትን ነዚ  ህግደፍ    ንህዝቢ  ኤርትራ   ጠሊሙሉ  ክኸዶ  ዝርከብ  ጉዕዞ ኩሎም ሚእቲ  ካብ  ሚእቲ  ይቅበልዎ  ኢዮም  ክበሃል  ኣይከኣልን  ኢዩ።   ከም  ኣብነት  ንምኒስተር  ብርሃነ  ኣብረሀ  ክውሰድ  ይከኣል  ኣብ  ርእሲኦም  ክውሰድ  ንዝኽእል  ሓደጋ  ፈሊጦም  ብውሽጦም  እናተሳቀዩን  እናተሓመሱን  ዝነብሩ  ሰብ  ሕልና  ከምዘይሳኣኑውን  ኣድማሳዊ  ሓቂ  ኢዩ።  እቶም  ንህግደፍ  ምሉእ  ሕልኖኦም  ብምሻጥ  እከይ  ተግባራት  ዝፍጽሙ  ሞራል  ዘይብሎም ኣብ  ውሽጢ  ሃገር  ነቲ  ስርዓት  ከሳስዩ  ዝርከቡ ኣብ  ኣብ  ወጻኢ  ሃገራት  ድማ   ከምቲ  ” ዒሉ  ኣነ  እንታይ  ግደይ  ድሕረይ  ሳዕሪ  እንተዘይበቚሉ”  ዝበሃል  ምስላ  ዓዲ  በጺሕካ  ምምላስ  ጥራሕ  ዝሃሞም  ውሑዳት ደገፍቲ ህግደፍ ውን  ኣይሰኣኑን  ኢዮም።  ስለዚ  ህግደፍ  ሎሚ  ንህዝቢ  ኤርትራ  ብሓውን  ሓጺንን  ክገዝኦ  ከምዝርከብ  ይትረፍዶ  ንጎረባብትና  ኣህዛብ  ንምሉእ  ዓለምውን ብሩህ  ኢዩ።  ካብዚ  ንኹሉ  ብሩህ  ዝኾነ  ሃለዋት  ዶ. ኣብየ  ኣሕመድ ንኤርትራን  ህዝባን  ምስቲ  ኣብ  ውሽጣዊ  ጉዳይ  ኢትዮጽያ ኣብ ገሊኡ  ብዝመሳሰል  ኣብ  ገሊኡ  ድማ  ብዝገራጮ  ኣገባብ  ብዙሕ  ትርጉም  ብዝወሃቦ  ተደሚርና ዝብል ኣሻቃሊ  ተሃዋስን  ቀይዲ  ዘይብሉ  መደረ  ከስመዓና  ኣይተጸበናን።  የግዳስ  ንሃለዋት  ህዝቢ  ኤርትራ  ኣብ  ግምት  ዘእተወ  ኣብ  ልዕሊቲ  ወሪድዎ  ዝርከብ  ጭቆና  ካልእ  ቀንዲ  ዕላምኡ ዘይተፈልጠ ዘሻቅል  መደረ  ክቀርብ  ኣይበልናን። ይኹን  እምበር  ብዕለት  11/9/2018  ብኣጋጣሚ  ምኽፋት  ዶብ  መስመር  ዛላ-ኣምበሳ  መራሕ  መንግስቲ  ህግደፍን  ቀ/ሚ/ ኢ/ዶ.ኣሕመድን  ኣብ  ዝተረኽቡሉ  ኣጋጣሚ  ኣብ  ፊቶም  ደው  ኢሉ  ብትብዓት ከምቲ  ወትሩ  ካብ  ህዝቢ  ትግራይን  መራሕቱን    እንሰምዖ  ንጹር  መርገጽ ሎሚውን  መራሕ  መንግስቲ  ክልል  ትግራይ  “ህዝቢ  ትግራይ  ምእንቲ  መሰል  ርእሰ  ውሳኔ  ህዝቢ  ኤርትራ  መስዋእቲ  ከፊሉ  ኢዩ።  ሎሚውን  ንፋስ  ብዝመጸ  መጺኡ  ዘዘው  ዘየብሎን  ዝይጎድብን  ህያው  ዝኾነ  መርገጺና  ኢዩ”   ዝበሎ  ኣብ ሕልና  ህዝቢ  ኤርትራ  ንዘለኣለም  ዝነብር  ንሉኣላውነት  ህዝብን  ሃገርን  ኤርትራ  ዘኽብር  ንጹርን  ዘየተሓትትን  ዘየሻቅልን  መደሩኡ  ንዶ.  ደብረጸን  ገብረሚካኤል ኣገናዕ  ኣብዚ  እነኻ  ብሩህን ሓቀኛ ንፍቅርን ሰላምን ዝዕድም  መደረ  ከይበልናዮ  ክንሓልፍ  ኣይንመርጽን።


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *