Main Menu

ዝስተ ማይ ኣብ ዘመነ ህግደፍ – ብክብሮም ግሬነት

                            ዝስተ ማይ ኣብ ዘመነ ህግደፍ

                                   ብክብሮም ግሬነት

ማይ ኣብ ህወት ወዲ ሰብ ቀንዲ ርቛሒ እዩ ። ብዘይ ማይ ህወት ዝብሃል ስለ ዘይህሉ ።  ፡ 60% ካብ ሚእቲ ኣካላት ወዲ ስብ ብማይ እዩ ዝዋሳእ  ። ስለ ዝኮነ ካብ ጥንቲ ደቂ ሰባት ዝነብሩለን ዓዲታት ክምስርትወን እንከለዉ ኣብ ከባቢ ማይ ዘለዎን ፣ ጽኑዕ ቦታን ብቀሊሉ ብጸላኢ ዘይጥቓዕ ክሰፍሩ ይመርጹ ነይሮም ።

                እንተኮነ ቁሸት ዝነበረ ዓዲ ኣብ ከተማታት ክቅየር ምስ ጀመረ ተጥቓማይ ስለ ዝበዝሕ ዋሕዲ ማይ ንከይርከብ ንህዝቡ ዝሓሊ መንግስቲ ተወሳኪ ምንጪ ማይ ከናዲ ይግደድ ። ሓጽብታትን ራህያታት ዒላታት ኣብ ምህናጽን ምኩዓትን ይዋፈር ። ፣ ንዜጋታቱ ከኣ ቁርጡው ዝኮነ ኣጠቓቅማ ማይ ይምህሮም ። ኣብዚ ዘሎናዮ ክፍለ ዘመን ብጠንቂ ምቅዪያር ክሊማ ዝፈጠሮ ሕጽረት ዝናብ ኣብ ዓለም ናይ ዝስተ ማይ ዋሕዲ ንዓለም እናስገኤ መጺኡ ኣሎ  ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ዕስራን ክልተ መጋቢት መዓልቲ “ማይ” ኮይና ክትብዓል ምውሳኑ ንኣገዳስነት ማይ ዓቢይ ቆላሕታ ዝህብ እዩ ። ጽቡቅ ምሕደራ ኣብ ዘለዎ ህገር ኩሉ ግዜ ፍታሕ ኣሎ ። ኣብ ብወልቀ መለኽቲ ዘመሓድሩዎ ሃገር ግን ንማይ ከም ሕነ መፍድዪ ኣንጻር ህዝቦም ይጥቀሙሉ ።

                ኣብ ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ኣብዘን ዝሓለፋ 26 ዓመታት ሽገር ማይ ዝስተ ክፈቲሕ ኣቓልቦ ኣይገብረሉን እንተ ተባህለ ካብ መስመር ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነን ። ምክንያቱ ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዝርኤ ዘሎ ሽግር ዝስተ ማይ ፍታሕ ክገብረሉ ኣይደለየን ።እዚ ከኣ ብዊንታ ሓደ ውልቀ መላኪ ዝምሓደር እምበር ብቅዋም ዝምሓደርን ተሓታትነትን ጉሉጽነትን ዘለዋ ሃገር ስለ ዘይኾነት እዩ ። ህግደፍ ወላ ሓንቲ ዒላ ኣይኳዓተን ተባሂሉ ክምሓል እዃ እንተዘይተኻእል ካብ ዘዝጀመሮ ሓደ ክልተስ ኣብ ፍጻሜ ኣብጺሑ ይኽውን እዩ ። ኣብ ሩሑቅ ገጠራት ኤርትራ ገለ ዓዲታትሲ ተጠቂመን ክኾና ይክእላ እየን ።

                እንተኮነ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ  ዝቅመጦ ከተማታት ብሕጽረት ማይ ዝስተ ሕሰምን መኸራን እናተጋፈጠ እንከሎ ጉጂለ ህግደፍ ናይ ደስ ደስ እዩ ዝስምዖም ። ሓደ ደርቢ ክስራሕ እንከሎ እቲ ናይ ማይ ሻምብቆታታ ምስቲ መሰረት ናይቲ ህንጻ እዩ ክስራሕ ዝጅምር እምበር ህንጻ ምስ ተወድኤ እንደገና ናይ ማይ ሻምብቆታት ምትኻል ዘይከኣል እንተ ዘይተባህለ ኣጽጋሚ እዩ ። ሓደ ሓጽቢ ክስራሕ እንከሎ ከኣ ዕላማኡ ቀረብ ማይ ንህዝቢ እንተኾይኑ እቲ መጻረዪ ግንእታታን ምስኡ ዝተሓሓዝ ሻምብቆታታን ካብ መጀመርያ ምስቲ ሓጽቢ ክስራሕ ይግባእ ። ሓጽቢ ዓዲ ሃሎ እንተ ወሰድና ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈውርቅ ክስርሓ እንከሎ ሽገር ዝስተ ማይ ከተማ ኣስመራ ክፍቲሕ ኣይነበረን ። ምክንያቱ ኣብዚ ቀረባ ካብ ሓደ እሙን ዜጋ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከምዘረጋገጾ ፣ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ነቲ ኢንጂነር ነታ ዲጋ ዝሃንጽ ዝጀመረ ካብ ስራሕ ዘባረረሉ ምክንያት ፣እቲ እንጂነር ከም ንቡር ወሲዱ ምስቲ ምጅማር ናይቲ ዲጋ ክጅመሩ ዝነበሮም ናይ መጻረዪ ገንእታታን ሻምብቆታታን ከዋድድ ምስ ረኣዮ ካብ ስራሕ ከምዘባረሮ ገሊጹ ። ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ነቶም መዳክርቱ ህዝቢ ኣስመራ ካብ ማይ ዲጋ ዓዲ ሃሎ ንጣብ ማይ ከምዘይረክብ እውን ይገልጸሎም እዩ ጸኒሑ ። በቲ ካልእ ህዝብና  ዲጋ ዓዲ ሃሎ ክትህነጽ እንከላ ከተማ ኣስመራ ዝስተ ማይ ከምድላያ ክትረክብ እያ እናበለ ብተስፋ ክጽበ ጸኒሑን ኣሎን ። ህዝቢ ኣብ ጽርግያ በራሚል ሒዙ ቦጥ ማይ ክጽበ ቁርን ኣስሓይታን ክውቓዕ ድሮ 26 ዓመታት ኮይኑ ። እቲ ኩነታት እዚ ክሳብ እዚ ጉጂለ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ክምሓየሽ እልካ ምጽባይ ኮንቶ እዩ ።

ሕጂ እውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዓዲ በጺሑ ዝተመልሰ ዜጋ ነታ ድጋ ርእዩን ስኢሉን ዝመጸ ሰብ ከም ዝበሎ ፡ ኣብቲ ከባቢ  ቱቦታት ክዝርግሑ ዝረኣዮም ሰባት  ዝገለጹሉ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ሕርሻ መሬት ክሰፍሕ ስለ እተደልየ ኣብ ስራሕ ከምዘለዉ ገሊጾምሉ ። ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ኢንጂነርን ናይ ሕርሻ ኪኢላ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ “ ዝስተ ማይ ዝደለየ ሰብ ኣብ ቦታ ማይ ይግዓዝ “ ዝበሎ ኾይኑ እምበር እታ ዲጋ ተሰሪሓ ካብ ትውዳእ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ፣ ህግደፍ ማይ ካብ ንዜጋታቱ  ንሕርሻ ከልመዓሉ ከም ዝመርጽ እዚ ሓደ መርቶዖ እዩ ።    

                ሽገር ህዝብና ክውዳእ ንደማመጽ !

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *