Main Menu

ድሕሪት

                                                                 ድሕሪት

ድሕሪት  ድሕሪት  ይእኸልካ  ትረፍ
ተካል  ጸጊብና  ግደፈና  ንሕለፍ
ተኣለ ካብ  ቅድመና ጉዕዞና  ኣይትኹለፍ
ክሳብ መዓስ  ኢና ብኣኻ  ክንግረፍ
ኣብቂዑ’ዩ  ግዜኻ  ብሰላም  ዕረፍ
            ጽልግልግ  ኢልካና ከምቲ  ሕማም  ጋህሚ
            ነዊሕ ግዜ  ኮይኑ በሰላና   ክደሚ
            ተሓሪምና ብኣኻ  ካብ  ናይ  ሂወት  ጣዕሚ
            ካብቲ  ሺሻይ ሃገርና ጸባ  ይኹን  ጠስሚ
            ንዓኻ  ንድሕሪት  ቦታ  የለን  ሎሚ
ደርሆ’ዶ  ቅድም  እንቛቖሖ  ተወሊዳ
ካብ  ዝዓይነቱ  ክትዕ  እንታይ’ቲ  ፋይዳ
 ኣብ  ሓደ  ዓንከል ኮለል  ኣይግድን ኩዳ
 ናይ  ሓባር  ኢዩ ትሕዝቶ’ቲ  ዳንዳ
ይእኸለና  ድሕሪት  ነዓ  ትረፍ   ግዳ
           ክንመርጽ  ኣለና  ናይ  ዕርቂ  ቛንቛ
          ከምቲ  ናይ  ማንደላ  ናይ  ደቡብ  ኣፍሪቃ
          ንሱ’ዩ  እቲ  ፍታሕ  ዘለዎ  ጣቛ
          ጸጊብና  ካብ  ሕሰም  ይሽኸለና  በቓ
           ትረፍ  ሓንኳሊ  ድሕሪት  ዳንጋ  መሰቛ
ደቂ  ሓደ  መሬት  ብሓደ  ዝተፈጥሩ
ብሰንኪ  ድሕሪት  ንባህሪ  ከይሰገሩ
ከምቲ  ብኣምሆ  ብሓባር  ዝወፈሩ
ከይተበታተኑ  ብሓደዮም  ዝነብሩ
ናትናውን  ደጊምስ  ከምኡዩ  ነገሩ
        ደቂ’ቲ ኣቦ  ኣንበሳ  ደቂ’ታ ደ  ዋዕሮ
         ድፍእ  ዝበሉ  ኣብ  ፈቀዶ  ስንጭሮ
          ንጉዳይ  ሃገርዩ  እቲ  ኹሉ  ሳህሮ
        ይትረፍ ደኣ  ድሕሪት  ኣሉታዊ ተመኩሮ
         ሓደ ህዝቢ  ኢና  ኣይንዳልን  ዘላሊ
         ንዝረኣዩ  ጸገማት  ብልቦና  ዝኣሊ  
          በቲ ብሩኽ  ጠባይ  ናይ  እንዳባ ባህሊ
         ባዕሉ  ይተእረም  ይቅረ  ይበል  በዳሊ
         ንድሕሪት  ንሕደጎም  በሰላታት  ትማሊ
ሰንከልክል  ከይበልና  ብናይ ድሕሪት ዕጣን
 ቅድሚት  ንጠምት ጽቡቅ  ብምፍጣን
ንሕለፎ ንድሕሪት ድሕሪት ብምጥንጣን
 መበኣሲ  ኣይኮነን  ናይ  ህዝቢ’ዩ  ስልጣን
 ንዑ  ደኣ ንተዓረቅ  ኣይርባሕ  ሰይጣን
    ኦ  ክቡራት  ብጾት  ኩሉኹም  ብሓበራ
    ክሳብ  ነጻነት  ቀጽልዎ’ቲ  ሰውራ
     ነዛ   ሃገርና  ግበርዋ   ሓራ
    ሓንቲ  ኣይትግደፉ  ቅንጣብ  ስፍራ
   ማዕረተን ልኡላውያን  ክሕሎ  ክብራ
    ነዛ  ሃገርና  ግበርዋ  ሓራ
    ትንፋሶም ከይወጸት  ዝበሉና  ሓደራ
    ኣይረሳዕናዮምን  ከዋኽብቲ  ኤርትራ
    እወ ኣይረሳዕናዮምን  ሰማእታት  ኤርትራ
ኣባል  epdp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *