Main Menu

ግዜ ወይ ግዜ (መሕለፍ ጊዜ)

ግዜ ወይ ግዜ (መሕለፍ ጊዜ)

 1. ቅድሚ-ዓሚ ዓሚ ሎም-ዘመን ንዓመታ
  ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ብወጋሕታ
  ንጉሆ ረፍዲ ፋዱስ ብመዓልታ
  ቀትሪ ምሸት ለይቲ ብጸልማታ
  ቀልጢፍካ ትጐዪ ብሰዓታ
  መትሓዚ ዘይብልካ ኣንታ ግዜ ኣታ
  ቅድሚ-ዓሚ ዓሚ ሎም-ዘመን ንዓመታ

 

 1. ግዜ ወይ ግዜ ንኩሉ ተማልእ
    ኣብ ሕልመይ ትመጽእ
              ድቃስ ለይቲ ትኸልእ
              ጥራሕ ነዓኻ ምስ ዝምችእ
              ኣብ ስራሕ-ቀትሪ ትረድእ
              ብጻይ የብልካን ጽግዕ-ምግዕ
              ሕያዋይ ከሎኻ ከም በጊዕ
              ንበዓል ጊዜስ ኣጸቢቅካ ተሳዕስዕ
              ምስ ዝሓለፈሉስ ትጐዓዝ ደኣ ትምርሽ
              ንዝተገፍዑ ብጭራሽ ትርስዕ
              ከምይ ደኣ ኢኻ ንፍትሕን ርትዕን ትርስዕ
              ”ከምዘይነበሩኻ” ትገድፍ ትዝንግዕ
              ምስ ዝሰዓሩ ትምጉት ተካቲዕ
              ምስ ሰብ-ጊዜ ትነብር ተጕባዕብዕ
              ንዝጸቅጡ ትሕግዝ ተተባቢዕ
              ንድኻታት ምስ ገፋዕቲ ትገፍዕ
              ምስ ዝደኸሙ ኣመልካ ሕብእብእ
              ሕልፈት ንዝመስሎምስ እባ ስራሕካ ኣይትረስዕ
              ክብሉ ”ከምዚዶ መሲሉና ኣይትግደፈና ኣይተስተናዕቅ”
              መዓልቶም ኣላቶም ከይበኾረት ትመጽእ
              ግደፍባ ጊዜ ሰባት ኣይተባልዕ
              ግዜ ወይ ግዜ ንኩሉ ተማልእ
 2. ግዜ፡ ወይ ግዜ ዓሚ ሎምዘመን ንዓመታ ኣቢለይ
  ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ክህሉ ተመኒየይ
  ኣበይ ኣሎኻ ግዜ ምጭባጥካ ስኢነይ
  ብዙሕ ኣስማት ሒዝካ ከጽንዓካ ፈቲነይ
  ነየናዮም ከምዝጭብጥ ጠፊኡኒ ኣነይ
  ቍሊሕ ኢለ ክጥምተካ ደሊየ ብዓይነይ
  ሕብሪዶ የብልካን ኢኻ ወይለይ
  ጽን ኢለ ክሰምዓካ ብእዝነይ
  ድምጽኻ ኣይስማዕን ብየማነ-ጸጋመይ
  ትስዕበኒ ከይትህሉ ብድሕረይ
  ቀዲምካኒ ሓሊፍካ ከይትኸውን ብቅድመይ
  ክርእየካን ክሰምዓካን ኣይከኣልኩን ብኹሉ ወገነይ
  ሃሰስ ኢለ ክጭብጠካ ብኢደይ
  ክሽትተካ እንተበልኩ ከፊተ ኣፍንጫይ
  ንፋስ ጥራሕ ይሓልፍ ብጥቃይ
  ኣበይ ኣሎኻ ግዜ ገሪሙኒ ”ሓሻካይ”
  ከዛርበካ ፈቲነ ብኣፈይ
  ይንቀሳቀስ ጥራሕ ከናፍረይ
  ”ግዜ” ኣይትርድኦምን ኢኻ ነስናነይ
  ክድህስሰካ ደሊየ ብቈርበተይ
  ክርድኣካ ፈቲነ ብኣእምሮይ
  ምህላውካ እኳ እፈልጥ ብልበይ
  ረቂቅ ኢኻ ግዲ ከም መንፈሰይ
  ግዜ፡ ወይ ግዜ ዓሚ ሎምዘመን ንዓመታ ኣቢለይ

 

 1. ግዜ፡ ወይ ግዜ ምስጢር ኢኻ ተኣምራት ዝበዝሖ
              እምበርዶ ንፋስ ኢኻ ክወናጨፍ እንሰምዖ
              ወይስ ከም ማይባሕሪ ተንሳፍፍ ጠልቅ-መለቅ ዝበዝሖ
              ከም ዓሳ እትሕምብስ እቲ ኣዕዋፍ ዝበልዖ
              እምኒ ከይትኸውን ጸጸር ዝበዝሖ
              ዘይብላዕ ዘይስተ ከም ጨው-መግቢ ዝነዝሖ
              ዱር-ኦም ደኣ ከይትኸውን ኣራዊት ዝመልኦ
              ኣብ ሃልሃልታ ከይትህሉ ሓዊ ዝውልዖ
              ዘይትነድድ ዘይትጥልቂ ሙቀት ዘይስምዖ
              ሰማየ-ሰማያት እትነፍር ዝምነዩዎ ከም ምልዖ
              ንኩሉ ሰብ ተሰራስር ክሓልፉ ብ ”ጦሖ”
             ግዜ፡ ወይ ግዜ ምስጢር ኢኻ ተኣምራት ዝበዝሖ

 

 1. ግዜ፡ ወይ ግዜ ኣይተረደኣንን ፍጥረትካ
  ጽዒረ ርሂጸ ተማሂረ ክፈልጠካ
  ከጽንዕ ጠባይካ
  ላዕልን ታሕትን ኣናዲየ ስኢነካ
  የማነ-ጸጋም ጠሚተ ከውግዓካ
  ካባይ ንላዕሊዶሎዩ ዘቅርበካ
  ወይስ በዚሑ ዝንሕፈካ
  ኣብ ደመይ ደኣ ከይትህሉ ተቀርቂርካ
  ወይስ ኣብ ዓጽመይ ተሓዊስካ
  ንህላዌ እኳ ርግጽዩ ምህላውካ
  ክንደይከ ዘይተመራመርኩ ክፈልጠካ
  መንዩሞ ጓዕጺጹ ናብዚ ዘምጽኣካ
  ንወትሩ ናተይ ክብለካ
  ግዜ፡ ወይ ግዜ ኣይተረደኣንን ፍጥረትካ

 

 1. ተፈጸመ ንሎሚ ንዳሕራይ ሰንበት ብደሓን የራኽበና
    ነዛ ሰሙን እዚኣ ቁምነገር ኣስርሓና
           ጥዕናናን ጥዕና ጐረበትናን ከም እንሕሉ ግበረና
           ምስ ነግራማት ከይንራኸብ ሓልወና
           ንነኣሽቱን ዓበይትን ብዝግባእ ስርዓና
           ንናብራ ስደት ኣኽእለና
           ዘይልምድና ዘይጠባያትና ኣይተልምደና
           ተፈጸመ ንሎሚ ንዳሕራይ ሰንበት ብደሓን የራኽበና

 

ክፍለማርያም ሓምደ
ኡመዮ፡ ስዊድን
2018-05-07

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *