Main Menu

ጠመተ ዓወት ውዕሎ ዜጋታት ኤርትራ መበል 28 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ 2019 ፍሉይነቱን

ጠመተ ዓወት ውዕሎ ዜጋታት ኤርትራ

መበል 28 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ 2019 ፍሉይነቱን

ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ደላይ ፍትሕን ሰላም ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ መበል 28 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ 2019 ብውሕሉል ኣገባብ፡ ብሓደ ሓባርዊ ክቡር ሃገራዊ በዓል፡ ብፍቅርን ስኒትን፡ ሙሉእ ልባዊ ህዝባዊ ሓጎስ ዝመልኦ፡ ህዝቢ ዝውንኖ ስውኣቱ፡ ስንኵላቱ፡ ታሪኹን ኣደራዕ ህዝቡ ጭቆናን መግዛእቲ ልዕሊ ኩሉ ከኣ ጅግንነት ኤርትራውያን ታሪኽ ዝተመሰከረሉ በዓል ኣካይዱ።

ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ካብ 35 ፈደራል መንግስታት ዝተወከሉ ሽማግለታትን ህዝብን ዝርከብዎም፡ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ፖርትላንድን ስያትልን ብተመሳሳሊ ክበዓል እንከሎ ክሳብ ሎሚ ካብ ዝበጽሓና ሓበሬታ እሩም ስነ ስርዓቱ ዝሓለወን፡ ምክብባር ዝዓሰሎ ምንባሩ’ዩ። ኣብ ከተማ ስቶክሆም ብዕለት 25 ግንቦት 2019 ካብ ሙሉእ ሽወደን መብዛሕትኡ ከተማታት ዝተኣኻኸበ ድሙቕ በዓል ኣካይዱ።

ብሓቒ ህዝቢ ኤርትራ ንኽብሩን መሰሉን ኣለልዩ ፈሊጡን ነቒሑን ኣንጻር ጕሒላ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ተበጊሱ፡ ልቡ ዝመልኣሉ፡ ብዘተን ምርድዳእን፡ ምክብባርን ስኒትን ዝምለኦ ነዛ ክብርቲ መዓልቲ ነጻነት ብቀጻሊ ክናብያን ክሕብሕባን እምነ መሰረት ሓድነቱን ብሓባር ምስራሕ ካልእ መተካእታ ዘይብሉ ምዃኑ ተረዲኡ እንሆ ስጕሚታቱ ንቅድሚት ይብል ኣሎ።

ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሽወደን ነዊሕ ተጓዒዞም ብዝመጹ ግዱሳት ዜጋታት ኤርትራ ኣብ’ቲ ርትዓውን ህዝባውን ዝኽሪ መዓልት ነጻነት ኤርትራ ክሳተፉን ምስ’ቲ ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ተመሳሳሊ ዝኽሪ ተስፋታት ዝሰዅዓሉ ፡ ብኣዝዩ መሳጢ ኣገባብ፡ ስነ ዝርዓትን ምትሕግጋዝን ዝተኻየደ ዓበይትን መራሕቲ ሃይማኖታት፡ ፖለቲካውያን ውድባት፡ መንእሰያንትን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ግርም ዘብል ሃገራዊ ምትእኽካብ ተኻይዱ።

ብሓቂ ከኣ ኣብ ኩሉ መዳያቱ ኣገባብን ስነ ስርዓት ዝመልኦ ዘረባን ኣቀማምጣ፡ ኣመጋግባ፡ ብፍላይ መንእሰያት ዝሓለፍዎ ዝተፈላልየ ተሞክሮታት ዝገልጽ ግጥምታት ኣቅሪቦም ንሰማዒኡ ዝመሰጠ ከም ዝነበረ ኣብ’ቲ ድሙቕ ሞጎስ ተሳተፍቲ ዝመስከሮ ዝነበረ’ዩ።

መንእሰያት ወረስቲ ሓቀይና ታሪኽ ሃገሮምን ህዝቦም፡ ተሞክሮ ስርዓተ ደሞክራስያ ኣገባብ መስርዕን ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሃገራዊ ውራይ ምስ ነባራት ተጋደልቲ፡ ኣቦታትን ኣደታትን፡ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮ ንዘለዎ ንቕሓትን ተረድኦን ከሕይሎን ከዕብዮን ከም ዝኽእል ዝነበረ ሰኒትን ምክብባርን ምቕርራብን ዝምስክሮ’ዩ።

ድሮ በዓል ነጻነት ከይተዛዘመን ገምጋም ከይተገብረሉ፡ ፈስቲቫል ክግበር ሓድነት ሓባራዊ ቃልሲ መዓር ጽገናይ ዝጠዓመ ህዝቢ ኣብ መደባት ሃደን ክልተን ክብል ጀሚሩ ኣሎ። ብሓቂ ሓድነት፡ ሓቢርካ ምስራሕ ማዕረ ክንደይ መቐረትን ላዛን ከም ዘለዎ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ውዕሎ በዓል መዓልቲ ነጻነት ኣግሂድዎ ኣሎ።

ብፍላይ መንእሰያት ኣብ ስርሓት ዘርኣይዎ ልዑል ምትሕብባር ብሓቂ እዛ ሃገር ትጽነዮም ዘላ ምዃኖም፡ ተስፋ ዘለዎም ንገገለ’ኳ ኣብ’ቲ ዝነበብዎ ግጥምታት ትዕዝብቲ ኣንቢርክምሎም ከም ዘለኹምስ ዘጠራጥ ዘይብሉ፡ ብተመሳሳሊ ኣብ’ቲ ንምእንቲ ፍትሕን ዲሞክራሲያን ኣብ መላእ ኦኣለም ዝተኻየደ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተሰላሲሉ ምዃኑ መሰረት ንቅሎ ድሕነት ሃገር፡ ኣብ ስርሓት፡ ኣብ ተሳታፍነት፡ ኣብ ግብሪ ዝተዓዘብናዮ ጉዳይ ምኳኑ’ውን ብጥምረት ክረአ ዘለዎ ውዕሎ ዜጋታት ሃገራውያን ኤርትራ ብሸለልትነት ክሕለፍ ዘይብሉ ሓድሽ ተርእዮ ጠመተ ውዕሎ ደቂ ሃገር ኤርትራ ደለይቲ ፍትሒ’ዩ።

እዚ ታሪኻዊ ውዕሎ ኩሉ ኤርትራዊ ከም ብለን ዓይኑ ክሕብሕቦን፡ ክሰርሓሉን ዘለዎ፡ ንዝጎደለ ክምልእ፡ ንዝተረፈ ከስዕብ፡ ንጌጋ ብምእራም፡ ብዘተን ልዝብን ንህላውነቱን ቀጻልነቱን በዚ ጀሚርዎ ዘሎ ኣገባብ ብብቅዓት ክመርሖን ቆላሕታ ህዝቡ፡ ትጽቢት ህዝቡ መሊኡ ንሰላምን ስኒትን፡ ሰላምን ራህዋን ሃገርን ህዝብን ዘሰጋግር ድልድል ክሃንጽ ዓብይ ትጽቢት ዘለዎ’ዩ።

እዚ ተስፋን ትጽቢትን ከይመክንን ከይብርዕንን፡ ከኣ ህድኣት፡ ትዕግስቲ፡ ምስማዕ፡ ምድምምጻ ከም ዘድልዮን፡ ካብ ኣብ ግዳም ዝዝረቡ ብዝያዳ ኣብ ዋዕላን ባይቶን ኣኼባታትን ዝዝረብ፡ ካብ’ቲ ኣሉታዊ፡ ኣውንታዊ ወሲድና ንዝምድናታትን ርኽክባትናን ከደልድሉ ዝኽእሉ ምንጪ ዕብየት ንተግባር ዝመርሑ ሓሳባት ብምጋስ ከም ዘድልየና ኩሉ ዘይስሕቶ ጉዳይ ምዃኑ፡ ብዓወት ካብ መድረኽ ንመድረኽ ንሰጋገረሉ ኩነታት ምፍጣር ዘተባብዕ ምግባሩ’ዩ።

ህግዲፍ ድሕሪ 28 ዓመት ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ክብል እንከሎ፡ ደላይ ፍትሒ ከኣ ልምዓት ብሕግን ስርዓትን ቅዋምን ይብል ኣሎ። ኣብ’ዚ ጭርሖ ህግዲፍ ዘሎ ፍልልይ ክረአ እንከሎ ኣዝዩ ዓብይን ንጹርን’ዩ። ደላይ ፍትሒ ኤርትራ ኣብ’ዚ 28 ዕድመ ነጻነት፡ ኤርትራ ዝግብኣ ዝነበረ ደረጃ ጽንዓት ዘይኮነስ፡ ደረጃ ኵርዓትን ሓበንን፡ ራህዋን ሙሉእ ሰላምን፡ ፍትሓውን ሕጋውን ምሕደራ፡ ስልጣነን ዕብየትን ዝብል እዩ።

ዘለኣለማው ክብርን ዝኽርን ስውኣትና

ዜናን ሃበሬታን ሰዲህኤ

30 ግንቦት 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *